Yazdır
Gösterim: 6627

Alkolsüz içeceklerde etil alkol miktarı litre başına en fazla 3 gram olacak.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının AB mevzuatına uyum amacıyla Türk Gıda Kodeksi kapsamında hazırladığı 3 tebliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2007/26 No'lu Alkolsüz İçecekler Tebliği ile alkolsüz içeceklerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanmasına ilişkin esaslar belirlendi.

Tebliğe göre, "meyveli içecek, aromalı içecek, meyveli şurup, aromalı şurup, meyveli içecek tozu, aromalı içecek tozu, meyveli doğal mineralli içecek, aromalı doğal mineralli içecek, yapay soda, kola, tonik ve aromalı su" alkolsüz içecekler kapsamına alındı.

Tebliğe göre, alkolsüz içecekler tiplerine özgü tat, koku, renk ve görünüşte olacaklar, yabancı tak ve koku içermeyecekler.

Tebliğ kapsamında yer alan içeceklerde üretimin doğasından kaynaklanabilecek etil alkol miktarı en çok 3,0 gram/litre, laktik asit miktarı en çok 0,6 gram/litre, uçucu asit miktarı da en fazla 0,4 gram/litre olacak. Alkolsüz içeceklerdeki kafein miktarı da en fazla 150 miligram/litre olacak.

Gazlı içeceklerdeki karbondioksit miktarı en az 2 gram/litre olacak, meyveli içeceklerde meyve oranı, gazlı olanlarda ağırlıkça en az yüzde 4, gazsız olanlarda ise ağırlıkça en az yüzde 10 olacak.

Bal aroması ilave edilerek aromalı şurup üretilemeyecek, değişik meyvelerden üretilen pekmezlerin şekerler ile seyreltilmesi ve/veya çoğaltılması yoluyla, meyveli şekerli şurup, meyve pekmezi şurubu gibi isimlerle ürünler üretilemeyecek.

 

 

Gazlı kafeinli içecekler mutlaka belirtilecek

 

Gazlı üretilen içeceklerde "gazlı" ifadesi, kinin içeren ürünlerde "kinin içerir" ifadesi, doğal mineralli içeceklerin etiketinde de "doğal mineralli sudan üretilmiş ifadesi" ürün adı ile birlikte etiket üzerinde yer alacak.

Kafein miktarı 1 miligram/litre'den fazla olan ürünlerde "kafein içerir" ifadesi, marka ile aynı yüzeyde yer alan ürün adının altında, farklı ve dikkat çekici renkte ve büyüklükte belirgin şekilde yer alacak, ürün etiketinde de bu bileşenin miktarı belirtilecek. Kafein miktarı 1,0 miligram/litreden düşük ürünlerde "kafein içermez" veya "kafeinsiz" ibaresi isteğe bağlı olarak kullanılabilecek.

Alkolsüz içecek üretiminde katkı ve aroma maddeleri, pestisit kalıntıları ve hijyen kuralları, Türk Gıda Kodeksinin ilgili tebliğlerine uygun olacak.

Tebliğin ilgili maddesinde yer alan "bal aroması ilave edilerek aromalı şurup üretilemez" hükmüne ise 3 ay içinde uyulacak. Halen faaliyet gösteren ve tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan iş yerlerine, tebliğin diğer hükümlerine uymaları için 1 yıl süre verildi. Bu süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan söz konusu üretim yerlerinin faaliyetlerine izin verilmeyecek.

 

Üzüm pekmezi

 

2007/27 No'lu Üzüm Pekmezi Tebliği ile üzüm pekmezinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlaması sağlamak üzere taşıması gereken özellikler belirlendi.

Tebliğe göre, üzüm pekmezi tat durumuna göre tatlı ve ekşi pekmez olarak iki gruba, kıvamına göre de sıvı ve katı pekmez olarak iki tipe ayrıldı.

Üzüm pekmezine en fazla bulaşma oranları da kilogram başına demirde 25 miligram, bakırda 5 miligram, arsenikte 0,2 miligram, kurşunda 0,3 miligram, çinkoda ise 5 miligram olarak belirlendi.

Bugünden itibaren yürürlüğe giren bu tebliğle, TS 3792 sayılı Üzüm Pekmezi Standardı mecburi yürürlükten kaldırıldı.

Bu ürünü üreten ve satan iş yerleri, 6 ay içinde tebliğ hükümlerine uyacaklar.

{mos_fb_discuss:42}

Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız