Önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu?nda görüşülmeye başlanacak olan ?Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun Tasarısı?, 1995 yılından bu yana uygulamada olan sorumlu yöneticilik müessesini kaldırmakta, 30 beygir gücü ve 10 çalışanın altındaki büyüklükteki işyerlerini ?mikro işletme? olarak tanımlayarak bu işletmeleri teknik eleman çalıştırma zorunluluğundan muaf kılmaktadır. Bir başka deyişle; gıda güvenliğini sağlamak üzere eğitim almış kişileri gıda işletmelerinden uzaklaştırarak, üretimi sadece işyeri sahibine teslim etmektedir. Sözü edilen boyut; Türkiye?deki kayıtlı 40 bin gıda işletmesinin yaklaşık % 80?ini ifade etmektedir. Gıda güvenliğine aykırı uygulamaların ağırlıkla bu işletmelerden kaynaklandığı bilinmektedir. Sözü edilen Tasarı bu yönü ile, gıda güvenliği ve halk sağlığı için tehlikeli sonuçlar yaratacak niteliktedir. Bu tehlikeler, kısa sürede ortaya çıkan gıda kaynaklı hastalıklar olabileceği gibi, uzun vadede etkileri görülen ve kansere kadar giden çok tehlikeli hastalıklar da olabilecektir  

Bu tasarı ile ortaya çıkacak diğer çok önemli toplumsal sorun ise, gıda güvenliğini sağlamak üzere eğitim almış 20 bin Gıda, Kimya, Ziraat, Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi başta olmak üzere bu alanda çalışan meslek mensuplarının işsiz kalacağı gerçeğidir. Ülkemizin yaşadığı en önemli ekonomik sorunu işsizlik, halkın gündemindeki en öncelikli konu istihdam iken, Tasarı?nın yasalaşması durumunda eğitimli işsizler ordusuna 20 bin adet üniversite mezunu daha katılacaktır. Bunun yanı sıra, çalışma alanlarının daralması nedeni ile üniversiteye girecek öğrencilerin tercihlerini bu yönde kullanmamaları söz konusu olacaktır. Bu da; gıda bilimine uygun üretimi, yeni ürün ve teknoloji geliştirme çalışmaları yaparak gıda güvenilirliğini sağlayacak olan yeteri sayıda eleman yetişmemesini, ürün kalite ve çeşitliliğinde rekabet gücünün daralması ve benzeri problemleri birlikte getirecektir.

Bir yandan her işverenin 1 kişi istihdam etmesi çağrıları yapılırken, diğer taraftan işsizliğe neden olacak böylesi bir Tasarı?nın TBMM?ye sunulmasını anlayabilmek oldukça güçtür.

Bizler, ülkemizde Gıda Mühendisi yetiştiren üniversitelerin Gıda Mühendisliği Bölümleri öğretim üyeleri ve bölüm başkanları olarak gıda güvenliğinin en önemli güvenceleri olan öğrencilerimizin işsiz kalmalarını önleyici, halk sağlığını ve doğru üretim yapma gayreti içinde olan işletmeciyi koruyan çözümler bulunması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, sorumlu yönetici istihdamını bütün gıda işletmelerinde zorunlu kılan mevcut düzenlemeyi değiştirerek gıda güvenliğini tehlikeye atmak yerine; işletmelerin teknik ve hijyenik standartlarının yükseltildiği ve personel çalıştırmanın küçük işletmeler üzerine bir yük oluşturmayacağı düzenlemelerin getirileceği bir çözüm yaratılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun yolu gıda işletmelerinin modernizasyonu için doğru amaca yönelik, gerçekçi miktarlarda kaynak aktarılmasından geçmektedir.

Bu çözüm hayata geçirilirse küçük işletmeci; işyerinde kamu finansmanı ile çalışacak ve niteliği gündemdeki Kanun maddeleri kapsamında tanımlanmış olan personelin hizmet ve denetiminden yararlanabilecek, işyerinin standartlarını yükseltebilecek, diğer taraftan herhangi bir finansman yükü altına girmeyecektir. Bu yöntemle, aynı zamanda, konu ile ilgili lisans eğitimi almış personel işyeri sahibinin çalışanı konumundan çıkarılacak, böylelikle mevcut sistemin aksayan en önemli kısmı da yeniden ve uygun biçimde düzenlenmiş olacaktır.

Unutulmamalıdır ki, Avrupa Birliği (AB)?ne uyum sürecinde hazırlanan bu Kanun Tasarısı sonrasında gıda işletmelerinin de AB?ye uyum için teknik ve hijyenik kriterlerini iyileştirmek üzere yatırım yapmaları ve işletme koşullarını yükseltmeleri gerekmektedir. Yukarıda sözü edilen şekilde bir uygulama gıda işletmelerinin AB?ye uyum çabalarını da destekleyecektir.

Başta Tarım ve Köyişleri Bakanı olmak üzere, TBMM?de bulunan ve bu yasa tasarısını değerlendirecek olan tüm milletvekillerimizi yapılmak üzere olan yanlıştan geri dönmeye, halk sağlığını korumak için atılması gereken cesur adımları atmaya ve büyük emekler verilerek yetiştirilen ve meslekleri gereği toplum sağlığının korunmasında önemli bir yeri olan gıda mühendislerimizin işsiz kalmasına ve öğrencilerimizin umutsuzluğa düşmesine yol açacak söz konusu düzenlemeye karşı çıkmaya davet ediyoruz.

Konunun takipçisi olacağımızı bildirir, kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Adı Soyadı
Üniversite/ Bölüm
Unvan

Prof. Dr. Barbaros ÖZER
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Veli GÖK
Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Öğretim Görevlisi

Yrd. Doç. Dr. Barçın KARAKAŞ
Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Öğretim Görevlisi

Doç. Dr. Ender Sinan POYRAZOĞLU
Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Öğretim Görevlisi

Prof. Dr. Mükerrem KAYA
Atatürk Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Ersel OBUZ
Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Öğretim Görevlisi

Prof. Dr. Zerrin ERGİNKAYA
Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Yekta GÖKSUNGUR
Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkan Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Fahri YEMİŞCİOĞLU
Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Öğretim Görevlisi

Doç. Dr. Kemal SARIOĞLU
Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Öğretim Görevlisi

Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZBEY,
Gazi Osman Paşa Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Öğretim Görevlisi

Prof. Dr. Hamit KÖKSEL
Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Arzu BAŞMAN,
Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Aykut AYTAÇ
Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü / GIDAMO
Öğretim Görevlisi / Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Doç. Dr. Ümran UYGUN
Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Öğretim Görevlisi / Müh. Fakültesi Dekan Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZBEY
Hitit Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU
İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mahir TURHAN
Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Sedat SAYAR
Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Öğretim Görevlisi

Doç. Dr. Yahya Kemal AVŞAR
Mustafa Kemal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr Tuncay GÜMÜŞ
Namık Kemal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Öğretim Görevlisi

Prof. Dr. Alev BAYINDIRLI
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Ramazan GÖKÇE
Pamukkale Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Öğretim Görevlisi

Yrd. Doç. Dr Osman KOLA,
Sakarya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Öğretim Görevlisi

Prof. Dr. Mustafa KARAKAYA
Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Öğretim Görevlisi

Prof. Dr. Sami ÖZÇELİK
Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Mihriban KORUKLUOĞLU
Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Öğretim Görevlisi

Dr. M. Dilek AVŞAROĞLU
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Öğretim Görevlisi

R.Petek Ataman
Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı