Perşembe, 06 Kasım 2008 11:40

Parazitler ve gıda kaynaklı hastalıklar

gıdalarda parazitHastalık yapan parazitler gıda veya suda bulunabilir. Küçük tek hücreli mikroskobik organizmalardan (protozoa), çıplak gözle görülebilen çok hücreli solucanlara (helmintler) kadar parazitlerin çoğu gıda kaynaklı hastalıklara sıklıkla neden olmaktadır. Bu hastalıklar halsizlik veren küçük rahatsızlıklardan ölümle sonuçlanabilecek vakalara kadar çeşitli şekillerde olabilir.

Parazitler, gıdasını ve korunmasını konakçı denilen diğer canlı organizmalardan sağlayan canlı varlıklardır. Hayvanlardan insana, insandan insana veya insandan hayvana geçebilirler. Çoğu parazit gıda ve su kaynaklı hastalıkların önemli nedenleri olarak ortaya çıkmaktadır. Parazitler, bulaşmış insanlar ve taşıyıcı hayvanların doku ve organlarında yaşar ve çoğalır. Çoğunlukla dışkı ile atılır. 
melamin süt Çinde yaşanan son olayların ardından, Avrupa Komisyonu EFSAya (Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi), Çin kökenli süt ve süt ürünlerini içeren gıdalardaki olası melamin varlığına karşı Avrupalı tüketicilerde oluşabilecek sağlık etkileri üzerine acele bir bilimsel görüş yayınlama ricasında bulunmuştur. Melamin, plastikler, reçineler ve yapıştırıcıların yapımında sıklıkla kullanılan bir kimyasal bileşiktir. Avrupada melamin maddesinin plastik materyaller ve eşyalarda kullanımı onaylanmış olmasına karşın, melaminin gıdalara ve hayvan yemlerine ilavesi yasaklanmıştır. 

EFSA bilim adamları, yapmış oldukları çalışmalarda en kötü senaryoda bile, Avrupadaki yetişkin bir insanın kontamine süt tozu ile üretilmiş olan çikolata ya da bisküvi ürünlerini tüketmesi ile 0,5 mg/kg vücut ağırlığı olan TDI (Tolere edilebilir Günlük Alım Miktarı) değerini geçmeyeceğini gözlemlemiştir.

Çarşamba, 22 Ekim 2008 12:49

Gıda Katkılarını Anlamak

E numaralarına sahip gıda katkıları Avrupa Birliği tarafından gıda güvenliği testlerinden geçirildikten sonra kullanımına onay verilmiş katkılardır. Onaylanan gıda katkıları Avrupa birliği tarafından sürekli izlenerek değerlendirilir ve yeni bilimsel veriler ışığında gerekli görülen durumlarda düzeltmeler yapılır.

Gıda maddeleri etiketlerinde içindekiler listesinde gıda katkıları adı veya E numarası ile belirtilmek zorundadır. İçindekiler listesi aynı zamanda kullanılan gıda katkısının gıdada kullanım amacını gösterir. (Renklendirici, koruyucu, kabartıcı vb. gibi)

Gıda etiketlerinde görebileceğiniz katkı maddeleri çeşitleri aşağıda açıklanmaktadır:
Salı, 21 Ekim 2008 13:30

Gıdalardaki Küfler

 Küf nedir?

Küfler bitki veya hayvanlar üzerinde yaşayan mikroskobik mantarlardır. Dünyada kaç çeşit mantar türü olduğu bilinmemekle birlikte onbinlerce mantar çeşidi olduğu düşünülmektedir. Mantarların çoğu ipliksi bir yapıda olup genel karakteristik olarak spor oluştururlar. Bu sporlar hava, su ve böcekler yolu ile taşınmaktadır.

Tek hücreli bakterilerden farklı olarak küfler çok hücreli yapılar oluşturur, bazen çıplak gözle bile görülebilir. Mikroskop altında küfler ince mantar şeklinde görünürler. Çoğu küfün yapısı; Üzerinde yaşadığı gıdanın iç yüzeylerine ulaşmak için ipliksi kökler (miseller), gıdanın üzerinde bulunan bir sap, bu sapın sonunda bulunan sporlar şeklindedir.

Salı, 21 Ekim 2008 07:16

Gıda Alerjileri-Bilinmesi Gerekenler

Her yıl milyonlarca insan gıdalara alerjik reaksiyonlar vermektedir. Çoğu gıda alerjisi nispeten daha küçük belirtiler göstermekteyse de, bazı gıda alerjileri şiddetli etki göstermekte, bazı durumlarda ise gıda alerjileri insan hayatını tehdit edebilmektedir.
Gıda alerjileri için bir tedavi yoktur. Alerjen gıdalardan sıkı bir şekilde korunma, erken teşhis ve gıdanın alerjik reaksiyonlarının yönetimi ciddi sağlık sorunlarının oluşmasını önlemede önemli konulardır.

Meyve ve sebzeler sağlıklı bir beslenmenin önemli bir parçasıdır. Market ve pazarlarda çok çeşitli besleyici ve lezzetli taze meyve ve sebzeler satılmakta. Bu taze ürünler ve taze sıkılmış meyve ve sebzeleri tüketirken gıda kaynaklı hastalık risklerini en az düzeyde tutmak gerekir. 

Gıda kaynaklı risklerden kaçınmak kolaydır
Zararlı bakteriler toprak veya suda bulunabilirler ve meyve ve sebzeler yetişirken onlara bulaşabilirler. Taze meyve ve sebzeler toplandıktan sonra hazırlama veya depolama aşamalarında zararlı bakterilerle bulaşabilir.
Bulaşmış ürünü tüketmek (veya bu ürünlerden yapılmış meyve sularını tüketmek) ciddi hatta bazen öldürücü gıda kaynaklı hastalıklara sebep olabilir. Aşağıda yer alan güvenli işleme ipuçları ile Kendinizi ve ailenizi gıda kaynaklı hastalıklara karşı koruyabilirsiniz.
Salı, 16 Eylül 2008 20:39

Üretici ithalata karşı korunmuyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye`nin gümrük vergi oranlarının üreticileri korumaya yetmediğini belirterek, ithalatta ek tedbirler alınmasını istedi.

Dünyada hızla artan ayçiçeği tohum ve tohum yağ fiyatlarının Nisan ayından itibaren gerilemeye başladığını kaydeden Bayraktar, ayçiçeği tohum ithalatının önemli bölümünün gerçekleştirildiği Bulgaristan`da üretim artışına bağlı olarak düşen fiyatların ucuz ithalatı gündeme getirdiğini ifade etti. Bulgaristan`dan ithal edilecek ayçiçeği maliyetinin 60?62,5 Ykr olduğuna işaret eden Bayraktar, bu fiyatlarla Türkiye`deki üreticilerin rekabet etmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Bu yıl bir kilo ayçiçeğinin maliyetinin 1 YTL olduğunun altını çizen Bayraktar, üreticilerin gelir elde edebilmesi için ayçiçeği fiyatının kilosunun 1,30 Ykr olması gerektiğini kaydetti. Ancak, ayçiçeği hasadının başladığı bu günlerde piyasa fiyatın 70 Ykr`ye kadar gerilediğini belirten Bayraktar, Trakyabirlik ve Karadenizbirlik`in 76,5 Ykr olarak açıkladığı avans fiyatlarının artırması gerektiğini ifade etti. Fiyatların düşmesinde en önemli etkenin ucuz ithalat olduğunu kaydeden Bayraktar, üreticiyi koruyacak ek tedbirler alınmasını istedi.

Büyükşehir Belediyesi olmayan belediye sınırı içerisindeki ve mücavir alanlarında kurulmak istenen veya kurulu bulunan sanayi tesislerine G.S.M. ÇALIŞMA RUHSATI vermek 10.08.2005 tarih 25.902 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" uyarınca İl Mahalli Özel İdarelerine verilmiştir.

Organize Bölgelerinde 12/04/2000 Tarih 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun da yapılan değişiklik ile G.S.M. Ruhsatlarını Bölge Müdürlüğü verecektir.

Ç.E.D. Raporu düzenlenmesi gereken tesislerde Ç.E.D. Olumlu raporu yer seçim ve tesis kurma izni yerine geçer. 

2. ve 3. sınıf G.S.M. 'ler de yer seçim ve kurma izni aranmaz.
Pazartesi, 30 Haziran 2008 00:03

Bal ve balda kalite kavramları

Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'nden Veteriner Hekim A.Turan Erdoğdu'nun yazısı... 


 Türk gıda kodeksine göre bal: Bal arılarının çiçek nektarlarını; bitkilerin ve bitkiler üzerinde yaşayan bazı canlıların salgılarını topladıktan sonra, kendine özgün maddelerle karıştırarak değişikliğe uğratıp, bal peteklerine depoladıkları tatlı maddeye denir.
Pazartesi, 26 Mayıs 2008 14:10

2008/24

Yazan
TÜRK GIDA KODEKSİ SOFRALIK ZEYTİN TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/24)

25 Mayıs 2008 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 26886
Page 5 of 17