baharatlarda rutubet tayini

Çok
10 yıl 10 ay önce #4798 Yazan: husu
baharatlarda rutubet tayini, husu tarafından oluşturuldu
BAHARATLARDA RUTUBET MİKTARI TAYİNİ (TOLUEN METODU)

1.AMAÇ VE KAPSAM:

Baharatların içerdikleri su miktarını, yöntemde açıklandığı şekilde, yüzde olarak tespit etmektir. Bu analiz metodu Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliğinde adı geçen baharatları kapsamaktadır.

2.PRENSİP:

Suda çözünmeyen uçucu bir çözücü ile suyun buhar halinde alınması, bir geri soğutucu yardımı ile yoğunlaştırılması ve ayrılması, dereceli bir tüp içine alınan suyun hacminin ölçülmesi ilkesine dayanır.

3.ALET VE EKİPMANLAR:

-Damıtma aygıtı; Birbirleri ile tıraşlı, cam bağlantılarla bağlanabilen, damıtma balonu (kısa boyunlu, en az 500ml?lik), geri soğutucu ve toplayıcıdan ibarettir.

-Genel laboratuvar araç ve gereçleri.

3.KİMYASAL MADDELER:

- Toluen; Az miktarda su ile çalkalanarak, doyurulmuş ve damıtılmış.

4.UYGULAMA:

Hazırlanan numuneden yaklaşık 20g damıtma balonuna konulur. Üzerine numuneyi tamamen örtecek şekilde toluen (hepsi yaklaşık olarak 75 ml) katılır ve karıştırmak için döndürülerek çalkalanır. Aygıtın parçaları birbirine takılır ve toplayıcı geri soğutucudan akıtılan çözücü damıtma balonuna taşıncaya kadar doldurulur. Gerekirse geri soğutucunun üst ucuna gevşek bir pamuk tıkaç yerleştirilir veya soğutucu ufak bir kalsiyum klorür tüpü ile birleştirilir. Böylelikle geri soğutucunun iç borusu içinde atmosfer rutubetinin yoğunlaşması önlenmiş olur. Damıtmanın kontrol edilebilmesi için balon ve toplayıcıya uzanan boru, asbest sargı ile sarılır. Balon, damıtma hızı yaklaşık olarak dakikada 100 damla oluncaya kadar ısıtılır. Suyun büyük bir kısmı damıtıldıktan sonra damıtma hızı yaklaşık olarak dakikada 200 damlaya çıkarılır ve işlem artık su toplanmayıncaya kadar sürdürülür. Damıtma süresince, geri soğutucunun çeperlerine yapışmış olan rutubeti toplayıcıya yıkamak için, geri soğutucu ara sıra 5 ml kadar toluen ile yıkanır. Toplayıcıdaki su, geri soğutucunun ve toplayıcının içerisinde bulunan spiral bakır telin arada sırada aşağı yukarı hareket ettirilmesi ile toluenden ayrılabilir. Böylece suyun toplayıcının dibinde toplanması sağlanmış olur. Damıtma, toplayıcıdaki su düzeyi 30 dakika süre ile değişmeden kalıncaya kadar sürdürülür ve sonra ısı kaynağı söndürülür.
Gerektiğinde geri soğutucu toluen ile bolca yıkanır ve kalan rutubet damlacıklarını çıkarmak için de spiral bakır tel kullanılır. Toplayıcı oda sıcaklığındaki suya daldırılır ve en az 15dakika, toluen tabakası belirleninceye kadar, tutulur ve sonra su hacmi okunur.

6.HESAPLAMA:

Rutubet miktarı(R), ağırlık yüzdesi olarak aşağıdaki formülle hesaplanır:

R = 100.V/m

Burada;
V = Toplanan suyun hacmi, ml
m = Deney numunesinin ağırlığı, g'dır.
Not: Suyun yoğunluğunun tam olarak 1g/ml olduğu kabul edilmiştir.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.122 saniye
Geliştiren: Kunena Forum