İki günde maya ve küf sayımı yapılabilir mi?

Çok
13 yıl 6 ay önce #2494 Yazan: ruhsan
İki günde maya ve küf sayımı yapılabilir mi?, ruhsan tarafından oluşturuldu
www.mikrobiyoloji.org sitesinin bildirisidir...

2 günde maya ve küf sayımı yapılıp yapılamayacağıdır. Yanıt, eğer Hydrophobic Grid Membrane Filter (HGMF) sistemi ile entegre olarak çalışılıyorsa evettir. Aslında sorun mayalar değil küflerdir. Mayaların generasyon süresi, bakterilerde olduğu kadardır. Ama küflerin generasyon süresi bu 2 grup mikroorganizma ile kıyaslandığında uzundur ve bu nedenle maya-küf analizleri 5 gün sürer. Bir gıdada sadece maya analizi yapılacak ise 24 saat inkübasyon tümüyle yeterlidir.Hidrofobik Izgara Membran Filtre sistemi, ağırlıklı olarak ABD'de kullanılan özel bir membran filtrasyon sistemidir. Bu sistemin özelliği, filtrelerin kare şeklinde olması ve 40 X 40 olmak üzere 1600 adet küçük kare içermesidir. Karelerin sınırı, hidrofobik ızgara ile belirlenir. Izgara, hidrofobik olduğu için süzülen sıvı ve dolayısı ile mikroorganizma ızgara üzerinde kalmaz, mutlaka ızgaranın çevrelediği karelerden birisinin içine düşer. Filtre, uygun bir besiyerine yerleştirilir ve inkübasyona bırakılır. İnkübasyon sonunda küçük kare içinde kaç koloni oluştuğu önemli değildir, 1600 küçük karenin kaç adedinin pozitif olduğu sayılır. Doğal logaritma tabanı üzerinden hesaplanan bir formül ile sonuç EMS olarak verilir.AOAC tarafından da onaylanan ve hızlı test sistemi olarak kabul edilen YM-11 Agar besiyerinin küflerin gelişimini hızlandırmak için özel bir bileşimi yoktur. Dolayısı ile standart mikrobiyolojik analizde homojenizasyondan sonra yayma yöntemi ile bu besiyerine ekim yapılırsa, standart olarak 5 gün süre ile inkübasyon gerekir.HGMF sisteminde durum farklıdır. Homojenizat, HGMF'den süzülür ve YM-11 Agar besiyeri üzerine yerleştirilir. Besiyerinin özelliği, maya ve küflerin farklı olarak değerlendirilebileceği indikatörleri içermesidir.48 saat süren inkübasyon sonunda küfler gözle görülmese de, hidrofobik ızgara ile çevrelenmiş dar bir alanda ve yoğun şekilde gelişirler ve metabolitleri aracılığı ile karelerin renk değişimine neden olurlar. Renk değiştiren kareler değerlendirilir ve sonuç bu şekilde alınır. Yapılan araştırmalar, HGMF + YM-11 Agar kombinasyonun çok başarılı olduğunu göstermiştir.HGMF sistemi, sadece YM-11 besiyeri ile değil, aynı yaklaşım ile pek çok farklı besiyerinde hızlı analiz sistemi olarak kullanılmaktadır.Ancak; her gıdanın (ön filtre kullanılsa dahi) membran filtrasyon ile mikrobiyolojik analize uygun olmadığı ve eğer HGMF sistemi ile entegre edilmedi ise (hangi besiyeri olursa olsun) standart inkübasyon süresine uymak gerektiği gözardı edilmemelidir.Sevgiyle, bilgiylewww.mikrobiyoloji.org


Ruhşan ÖZDEMİR ÇİFCİ
Gıda Mühendisi

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
10 yıl 6 ay önce #5589 Yazan: bernaC
bernaC tarafından Cvp:İki günde maya ve küf sayımı yapılabilir mi? konusunda yanıtlandı
ruhşar hn
çok değerli yazılarınız için teşekkürler, çoğunu okudum. Bu analizleri yaptırabileceğim uygun fiyatlı labaratuar önerebilirmisiniz?

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.068 saniye
Geliştiren: Kunena Forum