İyot Yetersizliği Hastalıkları ve Tuz İyotlaması Programı toplantısı Ankara'da 28-29.05.2007 tarihleri arasında İl Tarım Müdür yardımcıları ve Kontrol Şube Müdürleri ile birlikte yapıldı. Toplantının İlk gününde Yurtiçi Gıda Kontrol ve Beslenme Şubesi Müdürü Harun TOKAY, Gıda Dış Ticaret ve Kontrolü Şube Müdürü İlhami ŞAHİN, Gıda Kodeks Şube Müdürü Nurseren BUDAK, Tesis denetleme ve ruhsatlandırma şube Müdürü Şaban AYDEMİR, Halk Sağlığı Hizmetleri Daire Başkan Vakili Tahir TIRPANCI'nın katılımı ile Tarım İl Müdürlükleri Kontrol Şube Müdürlüklerinin faaliyetlerinin genel değerlendirmesi yapıldı.

Toplantıda ülke genelinde 4714 Gıda Kontrolörü, 700 Gıda Kontrolör Yardımcısı olmak üzere toplam 5414 gıda denetçisi olduğu ve 2006 yılında Gıda üretim yerlerinde 65129, satış yerlerinde 148.538 ve toplu tüketim yerlerinde 63.650 olmak üzere toplam 277.315 işyeri denetimi yapıldığı belirtilmiştir. Yapılan denetimlerde toplam 5760 idari para cezası kesilmiş ve 564 işletme hakkında Savcılıklara suç duyurusu yapıldığı bildirilmiştir.
Toplantının ikinci gününde UNİCEF Türkiye Yetkilisi Prof.Dr.Canan SARGIN, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin katılımı ile 2006 yılında İl Müdürlükleri tarafından Tuz İyotlama Programı kapsamında yapılan faaliyetler değerlendirilmiş ve 2007 yılı için planlar oluşturulmuştur.

Toplantıda yapılan sunumlar ektedir.

Prof. Dr.Canan SARGIN'ın sunumu

Sağlık Bakanlığı Sunumu