Çarşamba, 15 Ağustos 2018 20:35

Gıda Mevzuatı

Yazan
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

1

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

(29 Aralık 2011 – 28157 (3. mükerrer))

 

Yönetmelik için tıklayınız

 

2

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği

(29 Aralık 2011 – 28157 (3. mükerrer)) ESKİ

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(11 Şubat 2012 – 28201)

 

Yönetmelik için tıklayınız

 

 

 

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(3 Eylül 2013 – 28754)

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(7 Şubat 2014 – 28906)

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(13 Haziran 2015 – 29385)

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği

(26 Ocak 2017 – 29960 Mükerrer) YENİ

 

 

3

Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği

(26 Ocak 2017 – 29960 Mükerrer)YENİ

 

Yönetmelik için tıklayınız

 

 

 

 

 

 

4

Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği

(29 Aralık 2011 – 28157 (3. mükerrer))

Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(22 Mart 2014-28949)

 

 

 

 

Yönetmelik için tıklayınız

 

Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(25 Ekim 2014-29156)

Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(11 Şubat 2016-29621) YENİ

Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(27 Aralık 2017-30283) YENİ

5

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği

(30 Haziran 2013 – 28693)

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(24 Kasım 2014-29185)

Yönetmelik için tıklayınız

 

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(16 Temmuz 2016-29772)YENİ

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(22 Eylül 2017-30188)YENİ

 

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(12 Haziran 2018-30449) YENİ

 

 

6

Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği

(29 Aralık 2011 – 28157 (3. mükerrer))

 

Yönetmelik için tıklayınız

 

7

Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği

(29 Aralık 2011 – 28157 (3. mükerrer))

Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(19 Aralık 2012 – 28502)

Yönetmelik için tıklayınız

 

8

Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği

(25 Kasım 2016 - 29899 Mükerrer) YENİ

 

Yönetmelik için tıklayınız

 

9

Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği

(07 Mart 2017-30000)YENİ

 

 

Yönetmelik için tıklayınız

 

10

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği

(29 Aralık 2011 – 28157 (3. mükerrer)) (ESKİ)

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 (03 Ağustos 2012 – 28373)

 

Yönetmelik için tıklayınız

 

 

 

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(16 Ağustos 2014-29090)

Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzemelere Dair Yönetmelik

(05 Nisan 2018 - 30382) YENİ

 

Yönetmelik için tıklayınız

 

11

Türk Gıda Kodeksi Hedef Dışı Yemlere Taşınması Önlenemeyen Koksidiyostatların ve Histomonostatların Hayvansal Gıdalardaki Maksimum Miktarları Hakkında Yönetmelik

(8 Şubat 2015 – 29261)

 

 

Yönetmelik için tıklayınız

 

 

 

12

Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği

(24 Şubat 2017-29989)YENİ

 

 

Yönetmelik için tıklayınız

 

 

13

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Enzimleri ve Gıda Aroma Vericilerine İlişkin Ortak İzin Prosedürü Hakkında Yönetmelik

(24 Şubat 2017-29989) YENİ

 

Yönetmelik için tıklayınız

 

 

14

Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelik

(07 Mart 2017-30000) YENİ

 

Yönetmelik için tıklayınız

 

15

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik

(03 Nisan 2017-30027) YENİ

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

(12 Haziran 2018-30449) YENİ

Yönetmelik için tıklayınız

 

 

16

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliği

Tebliğ No: 2013/45

(18 Ağustos 2013-28739)

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliği (Tebliğ No: 2013/45)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/11)

(29 Mart 2018-30375) YENİ

Tebliğ için tıklayınız

 

17

Türk Gıda Kodeksi Gıdaların Ait Olduğu Partiyi Tanımlayan İşaretler veya Numaralar Hakkında Tebliğ Tebliğ No: 2012/7

(04 Ocak 2012 – 28163)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

18

Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalarda Erusik Asit Seviyesinin Resmi Kontrolü için

Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2016/4)

(13 Şubat 2016-29623) YENİ

 

Tebliğ için tıklayınız

 

19

Türk Gıda Kodeksi-İnsan Tüketimine Sunulan Hızlı Dondurulmuş Gıdalarda Sıcaklığın Resmi Kontrolü İçin Kontrol Noktalarının Seçilmesi ve Ölçüm Metodu Tebliği (Tebliğ No: 2015/34)

(31 Temmuz 2015 -  29431)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

20

Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalarda Dioksinlerin, Dioksin Benzeri PoliklorluBifenillerin ve Dioksin Benzeri Olmayan PoliklorluBifenillerin Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2015/32)

(29 Temmuz 2015 – 29429)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

21

Türk Gıda Kodeksi - Belirli Gıdalarda Nitrat Limitinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği Tebliğ No: 2011/33

(15 Ağustos 2011 – 28026)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

22

Türk Gıda Kodeksi - Gıdalardaki Mikotoksin Limitlerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği Tebliğ No: 2011/32

(15 Ağustos 2011 – 28026) (ESKİ)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama Ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2018/10)

(15 Mart 2018 – 30361) YENİ

 

Tebliğ için tıklayınız

 

23

Türk Gıda Kodeksi – Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Resmi Kontrolü İçin Numune Alma Metotları Tebliği Tebliğ No: 2011/34

(15 Ağustos 2011 – 28026)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

24

Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Eser Elementler ve Bulaşan Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği(Tebliğ No: 2017/7)

(24 Şubat 2017-29989)YENİ

 

Tebliğ için tıklayınız

 

 

25

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi İçin Temel Kurallar Tebliği Tebliğ No: 2005/34

(04 Temmuz 2005 – 25865)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

26

Türk Gıda Kodeksi – İnsan Tüketimine Sunulan Şekerlerin Analiz Metodları Tebliği

Tebliğ No: 2002/26

(10 Nisan 2002 – 24722)

 

 

Tebliğ için tıklayınız

27

Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süttozlarının Kimyasal Analizi İçin Numune Alma Metotları Tebliği Tebliğ No: 2012/3

(04 Ocak 2012 – 28163)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

28

Türk Gıda Kodeksi – Koyulaştırılmış Süt ve Süttozunun Analiz Metodları Tebliği

Tebliğ No: 2002/16

(20 Mart 2002 – 24701)

 

 

Tebliğ için tıklayınız

29

Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinatların Kimyasal Analizi İçin Numune Alma Metotları Tebliği Tebliğ No: 2012/6

(04 Ocak 2012 – 28163)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

30

Türk Gıda Kodeksi – Yenilebilir Kazein ve Kazeinatların Analiz Metodları Tebliği

Tebliğ No: 2002/18

(21 Mart 2002 – 24702)

 

 

Tebliğ için tıklayınız

31

Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği

Tebliğ No:2014/53

(20 Kasım 2014 – 29181)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

32

Türk Gıda Kodeksi - Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği

Tebliğ No: 2013/34

(17 Temmuz 2013-28710)

Türk Gıda Kodeksi - Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Tebliğ No: 2016/10

(23 Mart 2016-29662) YENİ

Tebliğ için tıklayınız

 

33

Türk Gıda Kodeksi - Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği Tebliğ No: 2013/35

(17 Temmuz 2013-28710)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

34

Türk Gıda Kodeksi - Gıda ile Temas Eden Seramik Malzemeler Tebliği

Tebliğ No: 2012/30

(19 Nisan 2012 – 28269)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

35

Türk Gıda Kodeksi - Rejenere Selüloz Filmlerden Üretilmiş, Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Tebliği

Tebliğ No: 2012/31

(19 Nisan 2012 – 28269)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

36

Türk Gıda Kodeksi - Belirli Epoksi Türevlerinin Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelerde Kullanımının Kısıtlanması Hakkında Tebliğ

Tebliğ No: 2012/32

(12 Nisan 2012 – 28262)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

  37

Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddeleri ile Temas Eden ve Vinil Klorür Monomer İçeren Madde ve Malzemeler Hakkında Tebliğ Tebliğ No: 2002/5

(06 Şubat 2002 – 24663)

 

 

Tebliğ için tıklayınız

   38

Türk Gıda Kodeksi – Et ve Et Ürünleri Tebliği Tebliğ No: 2012/74

(05 Aralık 2012 – 28488)

Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/74)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/7)

(13 Şubat 2015 – 29266)

Tebliğ için tıklayınız

 

Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/74)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/33)

(24 Temmuz 2015-29424)

Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/74)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/3)

(24 Ocak 2016-29603)YENİ

Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği(Tebliğ No: 2012/74)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/30)

(18 Temmuz 2016-29774) YENİ

39

Türk Gıda Kodeksi - Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği

Tebliğ No: 2000/6

(14 Şubat 2000 – 23964)

Türk Gıda Kodeksi - Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: 2006/38

(22 Ağustos 2006 – 26267)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

Değişiklik 1 için tıklayınız

 

Değişiklik 2 için tıklayınız

 

Türk Gıda Kodeksi - Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: 2009/14

(06 Şubat 2009 – 27133)

40

Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği Tebliğ No: 2015/6

(8 Şubat 2015 – 29261)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

 

41

Türk Gıda Kodeksi – Fermente Süt Ürünleri Tebliği Tebliğ No: 2009/25

(16 Şubat 2009 – 27143)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

42

Türk Gıda Kodeksi - Dondurma Tebliği

Tebliğ No: 2004/45

(13 Ocak 2005 – 25699)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

43

Türk Gıda Kodeksi - Yenilebilir Buzlu Ürünler Tebliği Tebliğ No: 2005/43

(07 Ekim 2005 – 25959)

Türk Gıda Kodeksi - Yenilebilir Buzlu Ürünler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: 2008/25

(17 Mayıs 2008 – 26879)

Tebliğ için tıklayınız

 

44

Türk Gıda Kodeksi – Koyulaştırılmış Süt ve Süttozu Tebliği Tebliğ No: 2005/18

(12 Nisan 2005 – 25784)

Türk Gıda Kodeksi – Koyulaştırılmış Süt ve Süttozu Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: 2008/51

(03 Eylül 2008 – 26986)

Tebliğ için tıklayınız

 

45

Türk Gıda Kodeksi – Krema ve Kaymak Tebliği Tebliğ No: 2003/34

(27 Eylül 2003 – 25242)

Türk Gıda Kodeksi – Krema ve Kaymak Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: 2009/5

(06 Şubat 2009 – 27133)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

Değişiklik için tıklayınız

46

Türk Gıda Kodeksi - Tereyağı, Diğer Süt Yağı Esaslı Sürülebilir Ürünler ve Sadeyağ Tebliği Tebliğ No: 2005/19

(12 Nisan 2005 – 25784)

 

 

Tebliğ için tıklayınız

47

Türk Gıda Kodeksi – Yenilebilir Kazein ve Kazeinat Tebliği Tebliğ No: 2001/22

(03 Eylül 2001 – 24512)

 

 

Tebliğ için tıklayınız

48

Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği

Tebliğ No:2014/558

(20 Aralık 2014-29211)

Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği (2014/55)’ndeDeğişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/42)

(24 Kasım 2017 – 30250)YENİ

Tebliğ için tıklayınız

 

49

Türk Gıda Kodeksi - Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği Tebliğ No: 2014/34

(6 Ağustos 2014- 29080)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

50

Türk Gıda Kodeksi – Reçel, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliği

Tebliğ No: 2006/55

(30 Aralık 2006 – 26392)

Türk Gıda Kodeksi – Reçel Jöle Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: 2007/16

(09 Mart 2007 – 26457)

Tebliğ için tıklayınız

 

51

Türk Gıda Kodeksi – Sofralık Zeytin Tebliği Tebliğ No: 2014/33

(23 Ağustos 2014-29097)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

52

Türk Gıda Kodeksi – Bulgur Tebliği

Tebliğ No: 2009/24

(16 Şubat 2009 – 27143) ESKİ

Türk Gıda Kodeksi – Bulgur Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Tebliğ No: 2010/34

(30 Temmuz 2010 – 27657)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

 

Türk Gıda Kodeksi- Bulgur Tebliği

Tebliğ No: 2016/49

(26 Ocak 2017 – 29960 Mükerrer) YENİ

 

 

53

Türk Gıda Kodeksi - Buğday Unu Tebliği

Tebliğ No: 2013/9

(02 Nisan 2013 – 28606)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

54

Türk Gıda Kodeksi – Çeltik Tebliği

Tebliğ No: 2002/11

(15 Şubat 2002 – 24672)

 

 

Tebliğ için tıklayınız

55

Türk Gıda Kodeksi - Pirinç Tebliği

Tebliğ No: 2010/60

(07 Ocak 2011 – 27808)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

56

Türk Gıda Kodeksi - Makarna Tebliği

Tebliğ No: 2002/20

(05 Mart 2002 – 24686)

Türk Gıda Kodeksi - Makarna Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Tebliğ No:  2005/29

(29 Haziran 2005 – 25860)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

Değişiklik için tıklayınız

57

Türk Gıda Kodeksi – İrmik Tebliği

Tebliğ No: 2002/21

(05 Mart 2002 – 24686)

 

 

Tebliğ için tıklayınız

58

Türk Gıda Kodeksi – Mercimek Tebliği

Tebliğ No: 2003/25

(26 Temmuz 2003 – 25180)

Türk Gıda Kodeksi – Mercimek Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Tebliğ No: 2003/38

(18 Ekim 2003 – 25263)

 

Tebliğ için tıklayınız

Değişiklik İçin tıklayınız

59

Türk Gıda Kodeksi - Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği  Tebliğ No: 2012/2

(04 Ocak 2012 – 28163)

Türk Gıda Kodeksi - Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tebliğ No: 2013/10

(02 Nisan 2013 – 28606)

Tebliğ için tıklayınız

 

Türk Gıda Kodeksi - Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ TebliğTebliğ No: 2017/23

(1 Aralık 2017 – 30257) YENİ

60

Türk Gıda Kodeksi – Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliği Tebliğ No: 2012/29

(12 Nisan 2012 – 28262)

Türk Gıda Kodeksi – Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tebliğ No: 2015/29

(26 Haziran 2015 – 29398)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

 

61

Türk Gıda Kodeksi - Sürülebilir Yağlar/Margarin ve Yoğun Yağlar Tebliği

Tebliğ No: 2008/21

(17 Mayıs 2008 – 26879)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

62

Türk Gıda Kodeksi - Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği Tebliğ No: 2010/35

(07 Ağustos 2010 – 27665) ESKİ

 

Tebliğ için tıklayınız

 

 

Türk Gıda Kodeksi - Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği Tebliğ No: 2010/35

(17 Eylül 2017 – 30183) YENİ

Türk Gıda Kodeksi - Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tebliğ No: 2014/54

(12 Aralık 2014 – 29203)

 

63

Türk Gıda Kodeksi – Lokum Tebliği

Tebliğ No: 2013/55

(12 Eylül 2013- 28763)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

 

  64

Türk Gıda Kodeksi – Tahin Tebliği

Tebliğ No: 2015/27

(13 Haziran 2015 – 29385)

 

 

Tebliğ için tıklayınız

 

 

 

65

Türk Gıda Kodeksi – Tahin Helvası Tebliği

Tebliğ No: 2015/28

(13 Haziran 2015 – 29385)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

66

Türk Gıda Kodeksi – Üzüm Pekmezi Tebliği

Tebliğ No: 2017/8

(30 Haziran 2017- 30110) YENİ

 

 

Tebliğ için tıklayınız

 

 

67

Türk Gıda Kodeksi - Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği Tebliğ No: 2014/47

(18 Ekim 2014- 29149)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

68

Türk Gıda Kodeksi – Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Depolanması, Muhafazası ve Taşınması Sırasında Sıcaklığın İzlenmesi Hakkında Tebliğ Tebliğ No:2014/48

(18 Ekim 2014- 29149)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

69

Türk Gıda Kodeksi – Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Tebliği Tebliğ No: 2002/34

(22 Nisan 2002 – 24734)

 

 

Tebliğ için tıklayınız

70

Türk Gıda Kodeksi - Bebek Formülleri Tebliği Tebliğ No: 2014/31

(15 Ağustos 2014-29089)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

71

Türk Gıda Kodeksi - Devam Formülleri Tebliği Tebliğ No: 2014/32

(15 Ağustos 2014-29089)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

72

Türk Gıda Kodeksi – Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliği Tebliğ No: 2007/50

(01 Kasım 2007 – 26687)

Türk Gıda Kodeksi – Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Tebliğ No: 2009/11

(06 Şubat 2009 – 27133)

Tebliğ için tıklayınız

 

73

Türk Gıda Kodeksi Glutenİntoleransı Olan Bireylere Uygun Gıdalar Tebliği

Tebliğ No: 2012/4

(04 Ocak 2012 – 28163)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

74

Türk Gıda Kodeksi – Kilo Verme Amaçlı Enerjisi Kısıtlanmış Gıdalar Tebliği

Tebliğ No: 2014/3

(14 Şubat 2014 – 28913)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

75

Türk Gıda Kodeksi – Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği  Tebliğ No: 2001/42

(24 Aralık 2001 – 24620)

Türk Gıda Kodeksi – Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Tebliğ No: 2003/30

(31 Ağustos 2003 – 25215)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

Değişiklik için tıklayınız

76

Türk Gıda Kodeksi - Özel Beslenme Amaçlı Gıdalara Eklenebilecek Bileşenler Tebliği

Tebliğ No: 2006/37

(22 Ağustos 2006 – 26267)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

77

Türk Gıda Kodeksi – Sporcu Gıdaları Tebliği Tebliğ No: 2003/42

(06 Aralık 2003 – 25308)

 

 

Tebliğ için tıklayınız

78

Türk Gıda Kodeksi – Şarap Tebliği

Tebliğ No: 2008/67

(04 Şubat 2009 – 27131)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

79

Türk Gıda Kodeksi – Aromatize Şarap, Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize Şarap Kokteyli Tebliği Tebliğ No: 2006/28

(07 Temmuz 2006 – 26221)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

80

Türk Gıda Kodeksi - Distile Alkollü İçkiler Tebliği Tebliğ No: 2016/55

(21 Mart 2017 – 30014) YENİ

Türk Gıda Kodeksi - Distile Alkollü İçkiler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: 2006/24

(07 Temmuz 2006 – 26221)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

 

81

Türk Gıda Kodeksi – Bira Tebliği

Tebliğ No: 2006/33

(07 Temmuz 2006 – 26221)

Türk Gıda Kodeksi – Bira Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında TebliğTebliğ No: 2011/58

(21 Aralık 2011 – 28149)

Tebliğ için tıklayınız

 

82

Türk Gıda Kodeksi - Alkolsüz İçecekler Tebliği Tebliğ No: 2007/26

(15 Haziran 2007 – 26553)

Türk Gıda Kodeksi - Alkolsüz İçecekler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: 2007/46

(01 Kasım 2007 – 26687)

Tebliğ için tıklayınız

 

 

83

Türk Gıda Kodeksi – Çay Tebliği

Tebliğ No: 2015/30

(17 Haziran 2015 – 29389)

 

 

Tebliğ için tıklayınız

 

 

84

Türk Gıda Kodeksi – Tuz Tebliği

Tebliğ No: 2013/48 

(16 Ağustos 2013-28737)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

85

Türk Gıda Kodeksi - Sakız Tebliği

Tebliğ No: 99/2

(24 Temmuz 1999 – 23765)

 

 

Tebliğ için tıklayınız

86

Türk Gıda Kodeksi - Şeker Tebliği

Tebliğ No: 2006/40

(23 Ağustos 2006 – 26268)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

87

 

Türk Gıda Kodeksi Kakao ve Çikolata Ürünleri Tebliği

(Tebliğ No: 2017/29)

(3 Kasım 2017 – 30229) YENİ

 

Tebliğ için tıklayınız

 

 

Türk Gıda Kodeksi – Kakao ve Kakao Ürünleri Tebliği Tebliğ No: 2000/10

(27 Mart 2000 – 24002) ESKİ

Türk Gıda Kodeksi – Kakao ve Kakao Ürünleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: 2002/35

(15 Mayıs 2002 – 24756)

Tebliğ için tıklayınız

 

Değişiklik için tıklayınız

Türk Gıda Kodeksi – Çikolata ve Çikolata Ürünleri Tebliği Tebliğ No: 2003/23

(17 Temmuz 2003 – 25171) ESKİ

 

Tebliğ için tıklayınız

88

Türk Gıda Kodeksi - Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği Tebliğ no: 2016/7

(03 Mart 2016-29642) YENİ

Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği (Tebliğ No: 2016/7)'ndeDeğişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Tebliğ No: 2017/31)

(5 Ekim 2017 -30201)YENİ

Tebliğ için tıklayınız

 

89

Türk Gıda Kodeksi – Hindiba Ekstraktı Tebliği Tebliğ No: 2008/56

(24 Ekim 2008 – 27034)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

90

Türk Gıda Kodeksi – Baharat Tebliği

Tebliğ No: 2013/12

(10 Nisan 2013 – 28614)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

91

Türk Gıda Kodeksi – Enerji İçecekleri Tebliği Tebliğ No: 2017/4

(30 Haziran 2017 – 30110) YENİ

 

Tebliğ için tıklayınız

 

92

Türk Gıda Kodeksi – Distile Alkollü İçkiler Analiz Metotları Tebliği Tebliğ No: 2017/9)(21 Mart 2017 – 30014) YENİ

 

 

Tebliğ için tıklayınız

 

 

93

Türk Gıda Kodeksi – Takviye Edici Gıdalar Tebliği Tebliğ No: 2013/49

(16 Ağustos 2013-28737)

 

Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3)

(29 Ocak 2015 – 29251)

Tebliğ için tıklayınız

 

Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/44)

(21 Kasım 2015 – 29539)

Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2013/49)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/6)

(28 Mart 2017 – 30021) YENİ

Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2013/49)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/27)

(17 Eylül 2017 – 30183) YENİ

94

Türk Gıda Kodeksi - Bal Tebliği

Tebliğ No: 2012/58

(27 Temmuz 2012 – 28366)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

95

Türk Gıda Kodeksi – Salça ve Püre Tebliği

Tebliğ No: 2014/6

(14 Haziran 2014-29030)

Türk Gıda Kodeksi – Salça ve Püre Tebliğinde Değişiklik (Tebliğ No:2016/5) (11 Mart 2016 -29650) YENİ

Tebliğ için tıklayınız

 

96

Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Aktif Ve Akıllı Madde Ve Malzemelere Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/9)

(05 Nisan 2018 – 30382)YENİ

 

Tebliğiçin tıklayınız

 

 

97

Gıda Işınlama Yönetmeliği

(06 Kasım 1999 – 23868)

Gıda Işınlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

(15 Ekim 2002 – 24907)

Yönetmelik için tıklayınız

Yönetmelik için tıklayınız

 

 

Gıda Işınlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

(19 Aralık 2003 – 25351)

 

98

Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği

(29 Aralık 2011 – 28157 (3. mükerrer))

 

Yönetmelik için tıklayınız

 

 

 

NOTLAR                               :

1- Bu liste tamamen bilgi amaçlıdır. Listenin güncellenme tarihi dikkate alınmalı ve bu tarihten sonraki mevzuat değişiklikleri ayrıca takip edilmelidir. Liste belli aralıklarla güncellenecektir.

2- BAĞLANTI-1: Mevzuatta yapılan değişiklikleri de içererek görüntületilebilen Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemine   (http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Default.aspx) yönlendirme yapmaktadır. Bu bölümde ayrı olarak değişiklikleri aramaya gerek olmamaktadır. Sadece Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği’nin eklerindeki değişiklikler işlenememektedir. Bu Yönetmelik için değişikliklerin takip edilmesi gerekmektedir.

3- BAĞLANTI-2:  Mevzuatta yapılan değişikliklerin ayrı olarak aranması gereken bölümdür ve genellikle eski tarihli ve yürürlükte olan mevzuattır. Burada Resmi Gazete’ye   (http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx# ) yönlendirme yapılmaktadır. Bu bölümde değişikliklere tek tek ulaşmak ve incelemek gerekmektedir.

4- Özellikle yeni yayınlanan Mevzuatın Yürürlük Tarihi, Geçiş Hükümleri ve Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuata dikkat edilmelidir. Geçiş hükümleri devam ediyorsa Yürürlükten Kaldırılan Mevzuata ilgili Resmi Gazete tarih ve numarası kullanılarak http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx# adresinden ulaşılabilir.

5- YENİ olarak işaretlenenler 2016-2017 yılında yayımlanan veya değiştirilen düzenlemelerdir.

6- YENİ olarak işaretlenenler 2018 yılında yayımlanan veya değiştirilen düzenlemelerdir.

 

Türk Gıda Kodeksi (TGK)

Mevzuat Türü

Düzenleme Sayısı

TGK Yönetmelikleri

15

TGK Hazırlama Yönetmeliği

1

Işınlama Yönetmeliği

1

TGK Tebliğleri

81

TOPLAM

98

 

Okunma 2721 kez Son değişiklik Çarşamba, 15 Ağustos 2018 20:35
Yorum yapmak için oturum açın