Kanunlar

Kanunlar (8)

Pazar, 13 Mayıs 2007 14:40

5262

Yazan

ORGANİK TARIM KANUNU


Kanun No: 5262
Kabul Tarihi: 01.12.2004

03 Aralık 2004 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 25659

Pazar, 22 Nisan 2007 01:44

5393

Yazan
BELEDİYE KANUNU
Kanun No. 5393
Kabul Tarihi: 3.7.2005
Pazar, 22 Nisan 2007 01:31

5216

Yazan

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

Kanun No. 5216
Kabul Tarihi : 10.7.2004
Cuma, 20 Nisan 2007 22:49

5326

Yazan

KABAHATLER KANUNU

31 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25772 (Mükerrer)

Kanun No: 5326

Kabul Tarihi: 30.3.2005

Pazartesi, 09 Nisan 2007 17:20

560

Yazan
GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
(5179 Sayılı Kanun ile 05.06.2004 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır)

K.H.K. Tarihi, No 24 Haziran 1995/ 560
Yetki Kanunu 08 Haziran 1995/ 4113
Yayımlandığı R.Gazete 28 Haziran 1995/ 22327
Pazartesi, 09 Nisan 2007 17:00

2872

Yazan
ÇEVRE KANUNU
Kanun Numarası : 2872
Kabul Tarihi : 9/8/1983
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132
Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499
Pazartesi, 09 Nisan 2007 16:20

5302

Yazan

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

04.03.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
13/07/2005 tarihli Resmi Gazetedeki değişiklikler işlenmiştir.
Kanun No. 5302
Kabul Tarihi : 22.2.2005

Pazartesi, 09 Nisan 2007 16:09

5179

Yazan
GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
Kanun No: 5179
Kabul Tarihi: 27.05.2004
Yayımlandığı R.Gazete: 05.06.2004-25483