Tebliğler

Tebliğler (98)

Pazartesi, 23 Nisan 2007 16:11

2002/58

Yazan

GIDA MADDELERİNİN GENEL ETİKETLEME VE BESLENME YÖNÜNDEN ETİKETLEME KURALLARI TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 25.08.2002-24857

Tebliğ No 2002/58

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ-Yayımlandığı R.Gazete 29.01.2004-25361

Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ - Yayımlandığı R.Gazete 22.01.2006-26057

Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ - Yayımlandığı R.Gazete 07.07.2006-26221 )

Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ - Yayımlandığı R.Gazete 23.08.2007-26622

Pazartesi, 23 Nisan 2007 16:08

2002/25

Yazan

GIDA MADDELERİNDE BELİRLİ BULAŞANLARIN SEVİYELERİNİN RESMİ KONTROLLERİ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METODLERI TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 25.03.2002/24706

Tebliğ No 2002/25

Ayrıca bakınız:

Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Seviyelerinin Resmi Kontrolleri İçin Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Yayımlandığı R.Gazete 17.07.2003-25171

Pazartesi, 23 Nisan 2007 16:05

2002/63

Yazan

GIDA MADDELERİNDE BELİRLİ BULAŞANLARIN MAKSİMUM SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 23.09.2002-24885

Tebliğ No 2002/63

Pazartesi, 23 Nisan 2007 15:55

2006/45

Yazan

GIDA MADDELERİNDE KULLANILAN TATLANDIRICILAR TEBLİĞİ

Yetki Kanunu:Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 21.09.2006-26296

Tebliğ No : 2006-45

Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

 

Yayımlandığı R.Gazete:23.07.2007-26602

Tebliğ No : 2007/37

Pazartesi, 23 Nisan 2007 15:50

2001/40

Yazan

GIDA MADDELERİNDE KULLANILAN TATLANDIRICILARIN SAFLIK KRİTERLERİ TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 04.12.2001-24603

Tebliğ No 2001/40

Pazartesi, 23 Nisan 2007 15:47

2001/ 46

Yazan

GIDA KATKI MADDELERİNİN SAFLIK KRİTERLERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ METODLARI TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 17.01.2002 – 24643

Tebliğ No 2001/ 46

Pazartesi, 23 Nisan 2007 15:45

2001/21

Yazan

FERMENTE SÜTLER TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 03.09.2001-24512

Tebliğ No 2001/21

Pazartesi, 23 Nisan 2007 15:43

2000/4

Yazan

ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ

Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete :10.02.2000-23960

Tebliğ No: 2000/4

Et Ürünleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Yayımlandığı R.Gazete :17.03.2001-24345

Pazartesi, 23 Nisan 2007 15:42

2006/47

Yazan

ENERJİ İÇECEKLERİ TEBLİĞİ

Yetki Kanunu :Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete : 04.10.2006/26309

Tebliğ No : 2006/47

Pazartesi, 23 Nisan 2007 15:41

2002/13

Yazan

EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 15.02.2002-24672

Tebliğ No 2002/13

Ayrıca Bakınız;

Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Yayımlandığı R.Gazete 15 Ekim 2003-25260

Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Yayımlandığı R.Gazete 5 mart 2008-26807

 

Page 6 of 7