Haberler

Haberler (42)

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafıından laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen firma ve ürünlere ait bilgiler Bakanlığın internet adresinde yayınlanmıştır. Firmalara ulaşmak için tıklayın.

Gıdaların etiketinde, tanıtımında, sunumunda ve reklâmında kullanılan terimler ve ifadeler ile ilgili olarak; tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini sağlamak ve yanıltılmasını önlemek, gıdaların etiketlenmesi, sunumu, tanıtımı ve reklamında yer alan yazılı ve görsel bilgilerin, kullanılan terimlerin ve ifadelerin kullanım koşulları konusunda gıda işletmecilerine yardımcı olmak ve resmi kontroller sırasında yapılacak değerlendirmelerde uygulama birlikteliği sağlamak amacı ile hazırlanan Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Kılavuzu Güncellenmiştir. Güncellenen kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

Bilindiği üzere 02.04.2020 tarihli ve 31087sayılı Resmi Gazete'de "Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır. Yönetmelik, ekmek ve ekmek çeşitlerinin kayıt işlemlerine dair düzenlemeler getirmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı internet sitesinde 2020 yılının ilk taklit tağşiş listesi açıklandı. Bakanlığın son zamanlarda taklit ve tağşiş üzerine daha etkin şekilde gitmek üzere Kanun değişikliği üzerinde çalışmalar yaptığı biliniyordu.

Yeni taklit tağşiş listesi için tıklayınız.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağliği, Gida ve Yem Kanununda taklit ve tağşiş şu şekilde tanımlanmaktadır:

Taklit: Bu Kanun kapsamındaki ürünlerin, şekil, bileşim ve nitelikleri itibarıyla yapısında bulunmayan özelliklere sahip gibi veya başka bir ürünün aynısıymış gibi göstermeyi,

Tağşiş: Bu Kanun kapsamındaki ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılmasını veya miktarının değiştirilmesini veya aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılmasını,

5996 sayılı Kanunun 40. maddesi (l) bendine göre taklit ve tağşiş yapan işletmelere uygulanacak cezalar şu şekildedir. "24 üncü maddenin dördüncü fıkrasına aykırı olarak taklit ve tağşiş yapanlara onbin Türk Lirası idarî para cezası verilir, taklit ve tağşiş edilmiş ürünlere el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. " Ceza miktarı 2020 yılı yeniden değerlendirme oranlarına göre 27.877 Türk Lirası olmuştur.

Bakanlığın konu ile açıklaması şu şekildedir:

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tarım ve Orman Bakanlığı

İzmir'de 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den aday adayı olan ancak aday listesine giremeyen Bekir Pakdemirli, AK Parti'nin yeni kabinesinde Tarım ve Orman Bakanı olarak görevlendirildi.

24 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı'na, İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Güldal atandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, personel alımı konusunda aşağıdaki açıklamayı yaptı:

Perşembe, 10 Mart 2016 20:25

Bakanlık 2.071 personel alacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2 bin 71 gıda mühendisi, ziraat mühendisi ve veteriner alacaklarını belirterek, "Ayrıca ilgili kuruluşlar çerçevesinde bin eleman alacağız" dedi.

Avrupa Birliği’nin (AB) çekirdeksiz kuru üzümde “klor pirifoz-etil” etkin maddesinin kalıntı limitini 0,5 pmm’den 0,01 pmm’e düşürmesi Manisalı üzüm ihracatçılarını karamsarlığa itti.

Page 1 of 3