Makale

Makale (66)

İşverenler ve çalışanlar için:

  1. Çalışanlar üretim alanına alınmadan önce temassız ateş ölçerle vücut sıcaklığının kontrol edilmesi ve ateşi olanların en yakın sağlık birimine yönlendirilmesi gereklidir.
Pazar, 26 Nisan 2020 00:30

Toplam Kalite Yönetimi

Kalite basit olarak bir şeyin iyi ya da kötü olma özelliğidir. Kurumsal gözle kalite kavramına bakıldığında; Kurumun çalışanlarının ve/veya müşterilerinin kullandığı, yararlandığı, tükettiği veya etkilendiği, mal veya hizmet şeklindeki iş sonuçlarının, önceden tespit edilmiş veya tahmin edilen ihtiyaçları karşılayan özelliklere sahip olma derecesidir. Görüldüğü üzere kalite kavramının temelinde tüketicilerin istekleri ve üretilen malın bu istekleri karşılayabilmesi bulunmaktadır.

Cumartesi, 25 Nisan 2020 23:45

Mal ve Stok Yönetimi

Ürün karması bir şirketin ürettiği yada sattığı malların birleşimidir. Ürün karması ürüne olan talep ve bu ürünlerin karlılığı göz önüne alınarak hesaplanmaktadır. Stok ise firmanın gelecekte kullanmak üzere elinde bulundurduğu hammadde, yarı mamul, mamul ya da varlıklardır.  Mal ve stok yönetimi şirketin ürün karmasının ve bu ürünler üzerinde olan farklı taleplerin anlaşılmasını sağlar.

Cumartesi, 25 Nisan 2020 23:11

Küreselleşme ve Yönetim

Küreselleşme, son yirmi yıl içerisinde, gerek uluslararası politika ve diplomasi alanında gerek bu alana ait akademik çalışmalarda en çok kullanılan terimlerin başında gelmektedir.

Cumartesi, 25 Nisan 2020 22:33

İmaj ve Vizyon Yönetimi

Günümüz örgütlerinde meydana gelen yönetimsel, sosyal, siyasal ve ekonomik değişmeler ve gelişmeler, klasik yönetim anlayışının ve uygulamalarının iki binli yılların çağdaş yönetim ilke ve gereksinimlerine cevap vermede yetersiz ve etkisiz kaldığının anlaşılmasına neden olmuştur.

Cumartesi, 25 Nisan 2020 21:54

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zinciri hammadde tedarikinden son kullanıcılara kadar olan bütün halkaları (tedarikçiler, üretim merkezleri, depolar, dağıtım merkezleri, perakendeciler v.b.) birbirine bağlayan bir zincir olarak tanımlanabilir.

Cumartesi, 25 Nisan 2020 14:35

Gıda Krizi ve Artan Gıda Fiyatları

Kıtlık
Kıtlık ürün elde edilememesi, nüfus dengesizliği veya hükümet politikaları yüzünden genel olarak gıda bulunmaması demektir. Bu olguyu genellikle bölgesel yetersiz beslenme, açlık, yaygın ve artmış ölümler takip  eder. Tarih boyunca her kıtada kıtlıklar yaşanmıştır. Günümüzde bazı ülkelerde, özellikle Afrika’da sahra çevresinde büyük kıtlıklar devam etmektedir.

Gıda Egemenliği
Gıda egemenliği 1996 yılında Via Campesina (köylünün yolu) adlı örgütün üyeleri tarafından ortaya atılmıştır ve insanların kendi gıda sistemlerini tanımlama hakkı olarak tanımlanmaktadır.

1. GİRİŞ

1.1. Konunun Önemi

İncir, Akdeniz kıyılarının tipik meyvesidir. Yetişme açısından en uygun ekolojik koşulları Ege Bölgesindeki Büyük ve Küçük Menderes Havzalarında bulmuş, en fazla çeşit zenginliğini de bu bölgelerde göstermiştir. Özellikle İzmir ve Aydın en önemli üretim bölgeleridir. Ege bölgesi dışında üretilen incirler mahallinde taze olarak tüketilirken, Ege Bölgesinde üretilen incirlerin büyük bölümü kurutularak değerlendirilmektedir. (Ekonomi Bakanlığı, 2012)

Pazartesi, 04 Ekim 2010 07:05

İncir üreticisinin feryadını duyan yok

Aydın?ın dağlarından yağ, ovalarından bal akar derler ama bugünlerde sadece gözyaşı akıyor. Çünkü incir üreticisi perişan durumda. Ne bakan var, ne de alan. Halbuki incir üretimi ve ihracatı konusunda Türkiye dünya ülkeleri arasında rakipsiz.ve dünya incir rekoltesinin yüzde 60 ' ını, ihracatının da yüzde 75? ini karşılıyor. İncirin en çok üretildiği il olan Aydın,  Türkiye?de, dolayısıyla da Dünya?da rakipsiz. Bu  ilimizdeki incir ağacı sayısı 6.1 milyon. Bunun 5.6 milyonu meyve verecek yaşta. Aydın'da her yıl yaklaşık olarak 50 bin tonun üzerinde incir üretiliyor ve 258 yerleşim biriminde, 20 bin ailenin geçim kaynağını incir tarımı oluşturuyor.

Page 1 of 5