Makale

Makale (66)

Bu yazı http://sondakika.com/haber-karton-kutulardaki-sutler-ne-kadar-saglikli/ adlı haber için yazılmıştır.

Öncelikle haber daha başlığından itibaren yanlış yazılmıştır. Haberin başlığını okuduğunuzda karton kutuda yer alan sütlerin sağlıksız olduğunu düşünmektesiniz. Karton kutularda satılan sütler ile kastedilen pastörizasyon ve sterilizasyon işlemleri görmüş sütlerdir. Bu durumda pastörize veya sterilize işlem görmüş sütler sağlıksızdır, çiğ süt sağlıklıdır anlamı çıkmaktadır. Yazıyı okursanız ?Pastörize sütler ise tuberkuloz ve brucella gibi mikrobiyolojik tehlikelerin önlenmesi amacıyla sütlerin 60 ila 85 santigrat derecelerde belirli sürelerde ısı işlemine tabi tutulması ile elde edilir? denilmektedir. Demek ki çiğ sütte hastalık yapıcı bu bakteriler bulunabilmekte, pastörizasyon veya sterilizasyon ise bunları önlemek için yapılmaktadır. Bu durumda pastörize veya sterilize sütlerin sağlıksız olduğu nasıl iddia edilmektedir?

Personel ve Personel Hijyeni 
 • SOP1: Çalışan sağlığı ve personel hijyeni
 • SOP2: El yıkama
 • SOP3: Eldiven ve alet ekipman kullanımı
 • SOP4: Duyusal test metodları
 • SOP5: Çalışanların yeme içme alanları
 • SOP6: Aralar ve yemek molaları
 • SOP7: Kan ve vücut salgıları ile temas

  İşiniz için bir yer seçeceğinizde şu konulara dikkat etmeniz önemlidir:

  > gerekli yönetmeliklere uygun olmalıdır

  > işinizin amacına uygun olmalıdır

  > yiyecekleri güvenli bir şekilde hazırlayabilmeniz için uygun olmalıdır.

  Çapraz kontaminasyon, zararlı bakteri ve virüslerin kontamine bir yüzeyden başka bir yüzeye geçişidir.

  Çapraz kontaminasyon çeşitleri:

  ? Personel elinden gıdaya
  ? Gıdadan gıdaya
  ? Ekipman veya gıdanın temas ettiği yüzeyden gıdaya
  gdoAvrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasında, AB?nin genetik modifiye gıdalar yönetmeliği ile ilgili ciddi bir anlaşmazlık bulunmaktadır. Amerika bu yönetmeliklerin serbest ticaret anlaşmalarını ihlal ettiğini iddia ederken, AB aksine serbest ticaretin bilgilendirme olmadan tamamen olamayacağını belirtmektedir.

  Avrupa?da, 1990 lı yıllarda birbiri ile ilgisiz oluşan seri gıda krizi, tüketicide gıda güvenliği konusunda endişe yarattı ve bu endüstrinde halkın hükümete olan güvenini azalttı. Bazı tüketiciler ise isteksiz olarak bilimin kalitenin garantisi olabileceğini düşünmeye başladı.
  haccpBilindiği üzere HACCP ilk kez 1971 yılında uzaya gidecek olan astronotların gıdalarında mikrobiyolojik güvenliği sağlamak amacı ile Pillsburry firması ile NASA?nın işbirliği yapması ile ilk kez uygulandı. Bunun ardından 1988?de ICMSF (International Commission on Microbiological Specifications for Foods ) tarafından, 1992?de NACMCF (National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods) tarafından, 1993?te de Codex Alimentarious Commission tarafından kabul edildi.

  Ülkemizde ise ilk olarak 1997 yılında yayınlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde ?Kritik kontrol noktası, kritik limit, risk ve tehlike? tanımları yerini almıştır. Ayrıca yönetmeliğin 16. maddesinde doğrudan HACCP denmemekle birlikte HACCP?in temel prensiplerinden bahsedilmektedir. 

  Bundan sonra ise 9 Haziran 1998 tarih ve 23367 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanarak yürürlüğe giren Gıdaların Üretimi Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik? in 9. maddesi olan ?İşyeri Sorumlulukları? başlığı altında yine dolaylı olarak HACCP prensiplerinden şu şekilde bahsedilmiştir:
  İnsanlık tarihi boyunca gıda hep stratejik ürün, gıda güvencesi de devletlerin en önemli konularından birisi olmuştur. Son iki yüzyılda da insan olunmasından kaynaklanan ve yaşamı sürdürebilmek için gereken gıda maddesini tüketebilme hakkı olarak tanımlanan "Gıda Güvencesi Hakkı" ortaya çıkmış ve bu hak, Evrensel İnsan Haklan Beyannamesi'nde de "Yeterli Gıdaya Ulaşabilme Hakkı" şeklinde yer almıştır. Dünya nüfusundaki hızlı artış ve insanların beslenmesi zorunluluğu tarımsal araştırmalara önem verilmesini sağlamış, bu araştırmalar sonucunda, özellikle son 50 yılda tarımsal üretimde önemli artışlar elde edilmiştir. Ancak bu yeni üretim tarzı, gıda kaynaklı sağlık risklerini de beraberinde getirmiştir.
  Çarşamba, 12 Kasım 2008 17:26

  Kaşar peyniri mi aldınız? Emin misiniz?

  Market raflarında süt ürünlerinin bulunduğu bölümler artık tüketicilerin kolay karar vermesine imkan tanımayacak kadar çok marka ve çeşit içeriyor. Ancak tüketicilerin tek şansları, ürünlerin fiyat ve etiket bilgilerini inceleyerek benzer ürünler arasında doğru seçimi yapmaya çalışmalarıdır. Çünkü ancak ürün etiket bilgilerinin doğru olması durumunda, talep ettiği özelliklerdeki gıda maddesine sahip olabilir. Aksi halde tüketirken fark etmese bile aldatılmış ve yanıltılmış bir tüketici durumuna düşecektir. Çünkü aynı tür gıda maddeleri bileşimi, markası, ambalajına ve satış stratejisine göre çok farklı fiyat etiketleri altında satışa sunulmakta ancak bu fiyatlarını hak edip etmediklerini bilmek her zaman mümkün olamamaktadır.
  Pazar, 09 Kasım 2008 18:23

  Bisfenol A nedir?

  bisfenolBisfenol A (BPA), diğer kimyasallarla kombine olarak plastik yapımında kullanılan bir kimyasaldır. Uzun senelerdir kullanılmaktadır. Şeffaf ve katı bir plastik olan polikarbonat yapımında kullanılmaktadır. Polikarbonat, içecek şişeleri, biberon, saklama kapları gibi gıda kaplarının yapımında kullanılmaktadır. BPA ise, epokside bulunan ve gıda ve içecek kapları için koruyucu ve kaplayıcı görev yapmaktadır.  
   
  BPA, Avrupa Birliği'nde gıda ile temasında Commission Directive 2002/72/EC of 6 August 2002 isimli direktifle kullanımına izin verilmiştir. Bunun yanı sıra ABD ve Japonya gibi ülkelerde de gıda ile temas halindeki malzemelerde kullanılabilmektedir. 
  Beslenme referans değerleri ve beslenme rehberi
  Dengeli beslenme ile kast edilen, gereksinimi karşılayacak kadar besin ve enerji almaktır. Beslenme Referans Değerleri (DRVs), gereksinimi karşılayacak kadar besin maddesi alımını planlamak ve değerlendirmek için düzenlenmiştir. DRVs, ortalama gereksinim, yeterli alım seviyesi ve en düşük alım değeri gibi referans değerlerin tam bir bütünüdür. DRVs, aynı zamanda özel gıdaların tüketimi ile ilgili diyetsel önerileri içeren Gıda Temelli Beslenme Rehberini (FBDG) hesaplamak için de kullanılmaktadır. FBDG rehberi, tüketicilere sağlıklı beslenme konusunda yardımcı olmaktadır. 

  AB'de Durum  
  Besinlerin alımı ile ilgili bilimsel tavsiyeler, halkın beslenme alanındaki hareketleri baz alınarak gerçekleştirilmektedir. Örneğin, bu tavsiyeler kanun düzenleyiciler tarafından gıda etiketleme hakkındaki kararlar için kullanılmaktadır. AB'de 1992 senesinde Gıda Bilimsel Komitesi'nin (SCF) Avrupa Topluluğu için besin ve enerji alımı hakkında sunduğu görüş, belirli besin ve enerji alımları için referans oluşturulmuştur. Ancak son ulaşılan verilerle birlikte, bu tavsiyenin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerekliliği söz konusudur.