Makale

Makale (66)

Salı, 21 Ekim 2008 07:16

Gıda Alerjileri-Bilinmesi Gerekenler

Her yıl milyonlarca insan gıdalara alerjik reaksiyonlar vermektedir. Çoğu gıda alerjisi nispeten daha küçük belirtiler göstermekteyse de, bazı gıda alerjileri şiddetli etki göstermekte, bazı durumlarda ise gıda alerjileri insan hayatını tehdit edebilmektedir.
Gıda alerjileri için bir tedavi yoktur. Alerjen gıdalardan sıkı bir şekilde korunma, erken teşhis ve gıdanın alerjik reaksiyonlarının yönetimi ciddi sağlık sorunlarının oluşmasını önlemede önemli konulardır.

Meyve ve sebzeler sağlıklı bir beslenmenin önemli bir parçasıdır. Market ve pazarlarda çok çeşitli besleyici ve lezzetli taze meyve ve sebzeler satılmakta. Bu taze ürünler ve taze sıkılmış meyve ve sebzeleri tüketirken gıda kaynaklı hastalık risklerini en az düzeyde tutmak gerekir. 

Gıda kaynaklı risklerden kaçınmak kolaydır
Zararlı bakteriler toprak veya suda bulunabilirler ve meyve ve sebzeler yetişirken onlara bulaşabilirler. Taze meyve ve sebzeler toplandıktan sonra hazırlama veya depolama aşamalarında zararlı bakterilerle bulaşabilir.
Bulaşmış ürünü tüketmek (veya bu ürünlerden yapılmış meyve sularını tüketmek) ciddi hatta bazen öldürücü gıda kaynaklı hastalıklara sebep olabilir. Aşağıda yer alan güvenli işleme ipuçları ile Kendinizi ve ailenizi gıda kaynaklı hastalıklara karşı koruyabilirsiniz.
Büyükşehir Belediyesi olmayan belediye sınırı içerisindeki ve mücavir alanlarında kurulmak istenen veya kurulu bulunan sanayi tesislerine G.S.M. ÇALIŞMA RUHSATI vermek 10.08.2005 tarih 25.902 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" uyarınca İl Mahalli Özel İdarelerine verilmiştir.

Organize Bölgelerinde 12/04/2000 Tarih 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun da yapılan değişiklik ile G.S.M. Ruhsatlarını Bölge Müdürlüğü verecektir.

Ç.E.D. Raporu düzenlenmesi gereken tesislerde Ç.E.D. Olumlu raporu yer seçim ve tesis kurma izni yerine geçer. 

2. ve 3. sınıf G.S.M. 'ler de yer seçim ve kurma izni aranmaz.
Pazartesi, 30 Haziran 2008 00:03

Bal ve balda kalite kavramları

Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'nden Veteriner Hekim A.Turan Erdoğdu'nun yazısı... 


 Türk gıda kodeksine göre bal: Bal arılarının çiçek nektarlarını; bitkilerin ve bitkiler üzerinde yaşayan bazı canlıların salgılarını topladıktan sonra, kendine özgün maddelerle karıştırarak değişikliğe uğratıp, bal peteklerine depoladıkları tatlı maddeye denir.
Evinizi gıda kaynaklı hastalıklardan korumak evde değil, süpermarket, manav ve diğer gıda satan yerlerde başlamaktadır.

Gıda kaynaklı hastalıklarla mücadele FDA için önemlidir, çünkü Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi'ne göre her yıl gıda kaynaklı hastalıklardan dolayı Amerika?da 325.000 kişi hastanelik olmakta, 5200 kişi ölmektedir.

Tüketici olarak sizler bu hastalıklardan korunmak için kilit rol oynamaktasınız. Alış veriş yaparken şu konulara dikkat etmelisiniz.
GIDA MADDELERİ VE GIDA İLE TEMASTA BULUNAN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDAKİ KONTROL İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ

Kontrol Belgesi İşlemleri

1. İthalatçı firma Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (DTS) Ek.6A da yer alan ürünler için 2007/39 sayılı tebliğe göre doldurduğu Kontrol Belgesi Formu ve diğer belgeler ile yetkilendirilmiş Tarım İl Müdürlüklerine dosya halinde başvuruda bulunur. DTS Tebliği Ek 6B de bulunan ürünler için fiili ithalat işlemleri kontrol belgesi aranmaksızın başlatılır. (6B için 5.maddeye geçiniz.)
Perşembe, 03 Nisan 2008 17:04

Yaşam boyu bir tatlı kaşığı: İYOT

Vitamin ve mineral eksiklikleri dünyada yaklaşık 1,5-2 milyar kişiyi etkilemekte, insanların zihinsel ve bedensel gelişmelerine, ulusların ekonomilerine darbe vurmaktadır. Vitamin ve mineral eksiklikleri her yıl bir milyondan fazla çocuğun ölümü, 60 bin kadının doğum sırasında ölmesi, 250.000 ciddi doğum kusurlu yenidoğan, kalp hastalığı ve inmeye bağlı ölümler, İşgücü verim azalması - %2 gelir kaybına neden olmaktadır.

Bu vitamin ve mineral eksikliklerinden birisi de iyot eksikliğidir. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altında tutan bu sorunun düşük maliyetlerle kontrolü mümkündür.

İyot (Yunanca "mor" anlamına gelen iodes'ten), sembolü I, atom numarası 53 olan bir elementtir. Kimyasal olarak iyot halojenlerin en az reaktif olanı, astatin'den sonra en elektropozitif olanıdır. İyot başlıca tıpta, fotoğrafçılıkta ve boya imalatında kullanılır. Çoğu canlının eser miktarda iyoda gereksinimi vardır. 
GIDA SEKTÖRÜNDE DEVLETİN YANLIŞ VE GEREKSİZ UYGULAMALARININ YILDA MALİYETİ 963 MİLYON AMERİKAN DOLARIDIR
Mesleğe başladıktan sonra çalışma alanlarım ve yaptığım uzmanlık gereği gıda ile ilgili yaşanılan sorunları, mesleğin bu alandaki etkinliği ve benzeri konularla ilgilenmeye ve çözüm önerileri üretmeye çalıştım. Bunları mesleki ve sektörel dergilerde ilgilileri ve kamuoyu ile paylaştım. Özellikle bu alanda devletteki çok başlılığın tüketiciyi korumadığı gibi sektöre de zarar verdiğini hep dile getirdim.
Pazar, 06 Ocak 2008 13:01

Ambalaj ve nanoteknoloji

?Nanoteknoloji, birçok avantajının yanı sıra insan sağlığı ve çevre için de birçok riski beraberinde getirmektedir. Nanopartiküllerin geniş yüzey alanları toksik kimyasal kirleticilerin bağlanabilecekleri ve taşınabilecekleri yüzeyler sağlamaktadır?

Dr. Sena Saklar Ayyıldız
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Gıda Enstitüsü

Nanoteknoloji boyutları 100 nm ve daha küçük maddelerden yeni yapılar veya sistemler oluşturma, bu sistemlerin karakterizasyonu, manipulasyonu ve analiz etme konularını esas alır. Nano terimi uzunluk biriminden gelmektedir, nanometre metrenin milyarda biridir. Bu derece küçük yapıların benzersiz ve yeni fonksiyonel özellikler taşıdıklarının belirlenmesi ile nanoteknolojiye gösterilen ilgi ve bu araştırma alanında yapılan çalışmalar son yıllarda giderek artmıştır ve artmaya devam etmektedir. Nano kelimesinin anlamını karşılaştırmalı bir örnekle ifade etmek gerekirse, bir virüs yaklaşık 100 nanometre (nm) büyüklüğündedir. Bu derece küçük materyallerin, daha büyük materyallerle karşılaştırıldıklarında, farklı özelliklere sahip oldukları görülmektedir. Fiziksel güç, kimyasal reaktivite, elektrik iletkenliği, manyetizma ve optik etkiler bu farklılıklar arasında sayılabilir (Joseph ve Morrison, 2006). Nanoteknolojinin birçok uygulaması nano boyutlarda maddenin farklı davranmasına dayanır. Nano boyutlara inildiğinde artan yüzey alanı/hacim oranı maddeyi çok daha aktif yaparak çevredeki diğer atom ve moleküllerle farklı etkileşimlere neden olur.
Pazar, 18 Kasım 2007 01:11

Türkiye'nin 5 yıllık hedefleri

2008-2012 dönemini kapsayan 5 yıllık eylem planına göre, 2013 yılına gelindiğinde ihracatın 200 milyar doları aşması bekleniyor
-Aynı yıl turizm gelirlerinin 40 milyar dolara, milli gelirin 800 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor
-2012 yılında nominal faizlerin tek haneye ineceği öngörülüyor
-2008-2010 döneminde dış ticarette e-belge kullanımı sağlanacak
-Başta kuzey marmara otoyolu (3. boğaz köprüsü dahil) ve gebze-orhangazi-bursa-izmir otoyolu olmak üzere yeni otoyol projelerinde etüt-proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni otoyol projeleri hayata geçirilecek
-İşsizlik ödeneğinden yararlanma şartları kolaylaştırılacak


Page 3 of 5