Çarşamba, 15 Ağustos 2018 20:35

Gıda Mevzuatı

Yazan

1

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

(29 Aralık 2011 – 28157 (3. mükerrer))

 

Yönetmelik için tıklayınız

 

2

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği

(29 Aralık 2011 – 28157 (3. mükerrer)) ESKİ

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(11 Şubat 2012 – 28201)

 

Yönetmelik için tıklayınız

 

 

 

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(3 Eylül 2013 – 28754)

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(7 Şubat 2014 – 28906)

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(13 Haziran 2015 – 29385)

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği

(26 Ocak 2017 – 29960 Mükerrer) YENİ

 

 

3

Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği

(26 Ocak 2017 – 29960 Mükerrer)YENİ

 

Yönetmelik için tıklayınız

 

 

 

 

 

 

4

Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği

(29 Aralık 2011 – 28157 (3. mükerrer))

Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(22 Mart 2014-28949)

 

 

 

 

Yönetmelik için tıklayınız

 

Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(25 Ekim 2014-29156)

Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(11 Şubat 2016-29621) YENİ

Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(27 Aralık 2017-30283) YENİ

5

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği

(30 Haziran 2013 – 28693)

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(24 Kasım 2014-29185)

Yönetmelik için tıklayınız

 

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(16 Temmuz 2016-29772)YENİ

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(22 Eylül 2017-30188)YENİ

 

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(12 Haziran 2018-30449) YENİ

 

 

6

Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği

(29 Aralık 2011 – 28157 (3. mükerrer))

 

Yönetmelik için tıklayınız

 

7

Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği

(29 Aralık 2011 – 28157 (3. mükerrer))

Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(19 Aralık 2012 – 28502)

Yönetmelik için tıklayınız

 

8

Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği

(25 Kasım 2016 - 29899 Mükerrer) YENİ

 

Yönetmelik için tıklayınız

 

9

Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği

(07 Mart 2017-30000)YENİ

 

 

Yönetmelik için tıklayınız

 

10

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği

(29 Aralık 2011 – 28157 (3. mükerrer)) (ESKİ)

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 (03 Ağustos 2012 – 28373)

 

Yönetmelik için tıklayınız

 

 

 

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(16 Ağustos 2014-29090)

Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzemelere Dair Yönetmelik

(05 Nisan 2018 - 30382) YENİ

 

Yönetmelik için tıklayınız

 

11

Türk Gıda Kodeksi Hedef Dışı Yemlere Taşınması Önlenemeyen Koksidiyostatların ve Histomonostatların Hayvansal Gıdalardaki Maksimum Miktarları Hakkında Yönetmelik

(8 Şubat 2015 – 29261)

 

 

Yönetmelik için tıklayınız

 

 

 

12

Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği

(24 Şubat 2017-29989)YENİ

 

 

Yönetmelik için tıklayınız

 

 

13

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Enzimleri ve Gıda Aroma Vericilerine İlişkin Ortak İzin Prosedürü Hakkında Yönetmelik

(24 Şubat 2017-29989) YENİ

 

Yönetmelik için tıklayınız

 

 

14

Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelik

(07 Mart 2017-30000) YENİ

 

Yönetmelik için tıklayınız

 

15

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik

(03 Nisan 2017-30027) YENİ

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

(12 Haziran 2018-30449) YENİ

Yönetmelik için tıklayınız

 

 

16

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliği

Tebliğ No: 2013/45

(18 Ağustos 2013-28739)

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliği (Tebliğ No: 2013/45)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/11)

(29 Mart 2018-30375) YENİ

Tebliğ için tıklayınız

 

17

Türk Gıda Kodeksi Gıdaların Ait Olduğu Partiyi Tanımlayan İşaretler veya Numaralar Hakkında Tebliğ Tebliğ No: 2012/7

(04 Ocak 2012 – 28163)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

18

Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalarda Erusik Asit Seviyesinin Resmi Kontrolü için

Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2016/4)

(13 Şubat 2016-29623) YENİ

 

Tebliğ için tıklayınız

 

19

Türk Gıda Kodeksi-İnsan Tüketimine Sunulan Hızlı Dondurulmuş Gıdalarda Sıcaklığın Resmi Kontrolü İçin Kontrol Noktalarının Seçilmesi ve Ölçüm Metodu Tebliği (Tebliğ No: 2015/34)

(31 Temmuz 2015 -  29431)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

20

Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalarda Dioksinlerin, Dioksin Benzeri PoliklorluBifenillerin ve Dioksin Benzeri Olmayan PoliklorluBifenillerin Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2015/32)

(29 Temmuz 2015 – 29429)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

21

Türk Gıda Kodeksi - Belirli Gıdalarda Nitrat Limitinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği Tebliğ No: 2011/33

(15 Ağustos 2011 – 28026)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

22

Türk Gıda Kodeksi - Gıdalardaki Mikotoksin Limitlerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği Tebliğ No: 2011/32

(15 Ağustos 2011 – 28026) (ESKİ)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama Ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2018/10)

(15 Mart 2018 – 30361) YENİ

 

Tebliğ için tıklayınız

 

23

Türk Gıda Kodeksi – Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Resmi Kontrolü İçin Numune Alma Metotları Tebliği Tebliğ No: 2011/34

(15 Ağustos 2011 – 28026)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

24

Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Eser Elementler ve Bulaşan Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği(Tebliğ No: 2017/7)

(24 Şubat 2017-29989)YENİ

 

Tebliğ için tıklayınız

 

 

25

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi İçin Temel Kurallar Tebliği Tebliğ No: 2005/34

(04 Temmuz 2005 – 25865)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

26

Türk Gıda Kodeksi – İnsan Tüketimine Sunulan Şekerlerin Analiz Metodları Tebliği

Tebliğ No: 2002/26

(10 Nisan 2002 – 24722)

 

 

Tebliğ için tıklayınız

27

Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süttozlarının Kimyasal Analizi İçin Numune Alma Metotları Tebliği Tebliğ No: 2012/3

(04 Ocak 2012 – 28163)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

28

Türk Gıda Kodeksi – Koyulaştırılmış Süt ve Süttozunun Analiz Metodları Tebliği

Tebliğ No: 2002/16

(20 Mart 2002 – 24701)

 

 

Tebliğ için tıklayınız

29

Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinatların Kimyasal Analizi İçin Numune Alma Metotları Tebliği Tebliğ No: 2012/6

(04 Ocak 2012 – 28163)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

30

Türk Gıda Kodeksi – Yenilebilir Kazein ve Kazeinatların Analiz Metodları Tebliği

Tebliğ No: 2002/18

(21 Mart 2002 – 24702)

 

 

Tebliğ için tıklayınız

31

Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği

Tebliğ No:2014/53

(20 Kasım 2014 – 29181)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

32

Türk Gıda Kodeksi - Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği

Tebliğ No: 2013/34

(17 Temmuz 2013-28710)

Türk Gıda Kodeksi - Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Tebliğ No: 2016/10

(23 Mart 2016-29662) YENİ

Tebliğ için tıklayınız

 

33

Türk Gıda Kodeksi - Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği Tebliğ No: 2013/35

(17 Temmuz 2013-28710)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

34

Türk Gıda Kodeksi - Gıda ile Temas Eden Seramik Malzemeler Tebliği

Tebliğ No: 2012/30

(19 Nisan 2012 – 28269)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

35

Türk Gıda Kodeksi - Rejenere Selüloz Filmlerden Üretilmiş, Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Tebliği

Tebliğ No: 2012/31

(19 Nisan 2012 – 28269)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

36

Türk Gıda Kodeksi - Belirli Epoksi Türevlerinin Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelerde Kullanımının Kısıtlanması Hakkında Tebliğ

Tebliğ No: 2012/32

(12 Nisan 2012 – 28262)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

  37

Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddeleri ile Temas Eden ve Vinil Klorür Monomer İçeren Madde ve Malzemeler Hakkında Tebliğ Tebliğ No: 2002/5

(06 Şubat 2002 – 24663)

 

 

Tebliğ için tıklayınız

   38

Türk Gıda Kodeksi – Et ve Et Ürünleri Tebliği Tebliğ No: 2012/74

(05 Aralık 2012 – 28488)

Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/74)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/7)

(13 Şubat 2015 – 29266)

Tebliğ için tıklayınız

 

Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/74)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/33)

(24 Temmuz 2015-29424)

Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/74)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/3)

(24 Ocak 2016-29603)YENİ

Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği(Tebliğ No: 2012/74)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/30)

(18 Temmuz 2016-29774) YENİ

39

Türk Gıda Kodeksi - Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği

Tebliğ No: 2000/6

(14 Şubat 2000 – 23964)

Türk Gıda Kodeksi - Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: 2006/38

(22 Ağustos 2006 – 26267)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

Değişiklik 1 için tıklayınız

 

Değişiklik 2 için tıklayınız

 

Türk Gıda Kodeksi - Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: 2009/14

(06 Şubat 2009 – 27133)

40

Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği Tebliğ No: 2015/6

(8 Şubat 2015 – 29261)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

 

41

Türk Gıda Kodeksi – Fermente Süt Ürünleri Tebliği Tebliğ No: 2009/25

(16 Şubat 2009 – 27143)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

42

Türk Gıda Kodeksi - Dondurma Tebliği

Tebliğ No: 2004/45

(13 Ocak 2005 – 25699)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

43

Türk Gıda Kodeksi - Yenilebilir Buzlu Ürünler Tebliği Tebliğ No: 2005/43

(07 Ekim 2005 – 25959)

Türk Gıda Kodeksi - Yenilebilir Buzlu Ürünler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: 2008/25

(17 Mayıs 2008 – 26879)

Tebliğ için tıklayınız

 

44

Türk Gıda Kodeksi – Koyulaştırılmış Süt ve Süttozu Tebliği Tebliğ No: 2005/18

(12 Nisan 2005 – 25784)

Türk Gıda Kodeksi – Koyulaştırılmış Süt ve Süttozu Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: 2008/51

(03 Eylül 2008 – 26986)

Tebliğ için tıklayınız

 

45

Türk Gıda Kodeksi – Krema ve Kaymak Tebliği Tebliğ No: 2003/34

(27 Eylül 2003 – 25242)

Türk Gıda Kodeksi – Krema ve Kaymak Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: 2009/5

(06 Şubat 2009 – 27133)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

Değişiklik için tıklayınız

46

Türk Gıda Kodeksi - Tereyağı, Diğer Süt Yağı Esaslı Sürülebilir Ürünler ve Sadeyağ Tebliği Tebliğ No: 2005/19

(12 Nisan 2005 – 25784)

 

 

Tebliğ için tıklayınız

47

Türk Gıda Kodeksi – Yenilebilir Kazein ve Kazeinat Tebliği Tebliğ No: 2001/22

(03 Eylül 2001 – 24512)

 

 

Tebliğ için tıklayınız

48

Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği

Tebliğ No:2014/558

(20 Aralık 2014-29211)

Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği (2014/55)’ndeDeğişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/42)

(24 Kasım 2017 – 30250)YENİ

Tebliğ için tıklayınız

 

49

Türk Gıda Kodeksi - Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği Tebliğ No: 2014/34

(6 Ağustos 2014- 29080)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

50

Türk Gıda Kodeksi – Reçel, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliği

Tebliğ No: 2006/55

(30 Aralık 2006 – 26392)

Türk Gıda Kodeksi – Reçel Jöle Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: 2007/16

(09 Mart 2007 – 26457)

Tebliğ için tıklayınız

 

51

Türk Gıda Kodeksi – Sofralık Zeytin Tebliği Tebliğ No: 2014/33

(23 Ağustos 2014-29097)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

52

Türk Gıda Kodeksi – Bulgur Tebliği

Tebliğ No: 2009/24

(16 Şubat 2009 – 27143) ESKİ

Türk Gıda Kodeksi – Bulgur Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Tebliğ No: 2010/34

(30 Temmuz 2010 – 27657)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

 

Türk Gıda Kodeksi- Bulgur Tebliği

Tebliğ No: 2016/49

(26 Ocak 2017 – 29960 Mükerrer) YENİ

 

 

53

Türk Gıda Kodeksi - Buğday Unu Tebliği

Tebliğ No: 2013/9

(02 Nisan 2013 – 28606)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

54

Türk Gıda Kodeksi – Çeltik Tebliği

Tebliğ No: 2002/11

(15 Şubat 2002 – 24672)

 

 

Tebliğ için tıklayınız

55

Türk Gıda Kodeksi - Pirinç Tebliği

Tebliğ No: 2010/60

(07 Ocak 2011 – 27808)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

56

Türk Gıda Kodeksi - Makarna Tebliği

Tebliğ No: 2002/20

(05 Mart 2002 – 24686)

Türk Gıda Kodeksi - Makarna Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Tebliğ No:  2005/29

(29 Haziran 2005 – 25860)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

Değişiklik için tıklayınız

57

Türk Gıda Kodeksi – İrmik Tebliği

Tebliğ No: 2002/21

(05 Mart 2002 – 24686)

 

 

Tebliğ için tıklayınız

58

Türk Gıda Kodeksi – Mercimek Tebliği

Tebliğ No: 2003/25

(26 Temmuz 2003 – 25180)

Türk Gıda Kodeksi – Mercimek Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Tebliğ No: 2003/38

(18 Ekim 2003 – 25263)

 

Tebliğ için tıklayınız

Değişiklik İçin tıklayınız

59

Türk Gıda Kodeksi - Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği  Tebliğ No: 2012/2

(04 Ocak 2012 – 28163)

Türk Gıda Kodeksi - Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tebliğ No: 2013/10

(02 Nisan 2013 – 28606)

Tebliğ için tıklayınız

 

Türk Gıda Kodeksi - Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ TebliğTebliğ No: 2017/23

(1 Aralık 2017 – 30257) YENİ

60

Türk Gıda Kodeksi – Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliği Tebliğ No: 2012/29

(12 Nisan 2012 – 28262)

Türk Gıda Kodeksi – Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tebliğ No: 2015/29

(26 Haziran 2015 – 29398)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

 

61

Türk Gıda Kodeksi - Sürülebilir Yağlar/Margarin ve Yoğun Yağlar Tebliği

Tebliğ No: 2008/21

(17 Mayıs 2008 – 26879)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

62

Türk Gıda Kodeksi - Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği Tebliğ No: 2010/35

(07 Ağustos 2010 – 27665) ESKİ

 

Tebliğ için tıklayınız

 

 

Türk Gıda Kodeksi - Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği Tebliğ No: 2010/35

(17 Eylül 2017 – 30183) YENİ

Türk Gıda Kodeksi - Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tebliğ No: 2014/54

(12 Aralık 2014 – 29203)

 

63

Türk Gıda Kodeksi – Lokum Tebliği

Tebliğ No: 2013/55

(12 Eylül 2013- 28763)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

 

  64

Türk Gıda Kodeksi – Tahin Tebliği

Tebliğ No: 2015/27

(13 Haziran 2015 – 29385)

 

 

Tebliğ için tıklayınız

 

 

 

65

Türk Gıda Kodeksi – Tahin Helvası Tebliği

Tebliğ No: 2015/28

(13 Haziran 2015 – 29385)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

66

Türk Gıda Kodeksi – Üzüm Pekmezi Tebliği

Tebliğ No: 2017/8

(30 Haziran 2017- 30110) YENİ

 

 

Tebliğ için tıklayınız

 

 

67

Türk Gıda Kodeksi - Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği Tebliğ No: 2014/47

(18 Ekim 2014- 29149)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

68

Türk Gıda Kodeksi – Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Depolanması, Muhafazası ve Taşınması Sırasında Sıcaklığın İzlenmesi Hakkında Tebliğ Tebliğ No:2014/48

(18 Ekim 2014- 29149)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

69

Türk Gıda Kodeksi – Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Tebliği Tebliğ No: 2002/34

(22 Nisan 2002 – 24734)

 

 

Tebliğ için tıklayınız

70

Türk Gıda Kodeksi - Bebek Formülleri Tebliği Tebliğ No: 2014/31

(15 Ağustos 2014-29089)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

71

Türk Gıda Kodeksi - Devam Formülleri Tebliği Tebliğ No: 2014/32

(15 Ağustos 2014-29089)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

72

Türk Gıda Kodeksi – Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliği Tebliğ No: 2007/50

(01 Kasım 2007 – 26687)

Türk Gıda Kodeksi – Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Tebliğ No: 2009/11

(06 Şubat 2009 – 27133)

Tebliğ için tıklayınız

 

73

Türk Gıda Kodeksi Glutenİntoleransı Olan Bireylere Uygun Gıdalar Tebliği

Tebliğ No: 2012/4

(04 Ocak 2012 – 28163)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

74

Türk Gıda Kodeksi – Kilo Verme Amaçlı Enerjisi Kısıtlanmış Gıdalar Tebliği

Tebliğ No: 2014/3

(14 Şubat 2014 – 28913)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

75

Türk Gıda Kodeksi – Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği  Tebliğ No: 2001/42

(24 Aralık 2001 – 24620)

Türk Gıda Kodeksi – Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Tebliğ No: 2003/30

(31 Ağustos 2003 – 25215)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

Değişiklik için tıklayınız

76

Türk Gıda Kodeksi - Özel Beslenme Amaçlı Gıdalara Eklenebilecek Bileşenler Tebliği

Tebliğ No: 2006/37

(22 Ağustos 2006 – 26267)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

77

Türk Gıda Kodeksi – Sporcu Gıdaları Tebliği Tebliğ No: 2003/42

(06 Aralık 2003 – 25308)

 

 

Tebliğ için tıklayınız

78

Türk Gıda Kodeksi – Şarap Tebliği

Tebliğ No: 2008/67

(04 Şubat 2009 – 27131)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

79

Türk Gıda Kodeksi – Aromatize Şarap, Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize Şarap Kokteyli Tebliği Tebliğ No: 2006/28

(07 Temmuz 2006 – 26221)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

80

Türk Gıda Kodeksi - Distile Alkollü İçkiler Tebliği Tebliğ No: 2016/55

(21 Mart 2017 – 30014) YENİ

Türk Gıda Kodeksi - Distile Alkollü İçkiler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: 2006/24

(07 Temmuz 2006 – 26221)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

 

81

Türk Gıda Kodeksi – Bira Tebliği

Tebliğ No: 2006/33

(07 Temmuz 2006 – 26221)

Türk Gıda Kodeksi – Bira Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında TebliğTebliğ No: 2011/58

(21 Aralık 2011 – 28149)

Tebliğ için tıklayınız

 

82

Türk Gıda Kodeksi - Alkolsüz İçecekler Tebliği Tebliğ No: 2007/26

(15 Haziran 2007 – 26553)

Türk Gıda Kodeksi - Alkolsüz İçecekler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: 2007/46

(01 Kasım 2007 – 26687)

Tebliğ için tıklayınız

 

 

83

Türk Gıda Kodeksi – Çay Tebliği

Tebliğ No: 2015/30

(17 Haziran 2015 – 29389)

 

 

Tebliğ için tıklayınız

 

 

84

Türk Gıda Kodeksi – Tuz Tebliği

Tebliğ No: 2013/48 

(16 Ağustos 2013-28737)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

85

Türk Gıda Kodeksi - Sakız Tebliği

Tebliğ No: 99/2

(24 Temmuz 1999 – 23765)

 

 

Tebliğ için tıklayınız

86

Türk Gıda Kodeksi - Şeker Tebliği

Tebliğ No: 2006/40

(23 Ağustos 2006 – 26268)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

87

 

Türk Gıda Kodeksi Kakao ve Çikolata Ürünleri Tebliği

(Tebliğ No: 2017/29)

(3 Kasım 2017 – 30229) YENİ

 

Tebliğ için tıklayınız

 

 

Türk Gıda Kodeksi – Kakao ve Kakao Ürünleri Tebliği Tebliğ No: 2000/10

(27 Mart 2000 – 24002) ESKİ

Türk Gıda Kodeksi – Kakao ve Kakao Ürünleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: 2002/35

(15 Mayıs 2002 – 24756)

Tebliğ için tıklayınız

 

Değişiklik için tıklayınız

Türk Gıda Kodeksi – Çikolata ve Çikolata Ürünleri Tebliği Tebliğ No: 2003/23

(17 Temmuz 2003 – 25171) ESKİ

 

Tebliğ için tıklayınız

88

Türk Gıda Kodeksi - Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği Tebliğ no: 2016/7

(03 Mart 2016-29642) YENİ

Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği (Tebliğ No: 2016/7)'ndeDeğişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Tebliğ No: 2017/31)

(5 Ekim 2017 -30201)YENİ

Tebliğ için tıklayınız

 

89

Türk Gıda Kodeksi – Hindiba Ekstraktı Tebliği Tebliğ No: 2008/56

(24 Ekim 2008 – 27034)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

90

Türk Gıda Kodeksi – Baharat Tebliği

Tebliğ No: 2013/12

(10 Nisan 2013 – 28614)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

91

Türk Gıda Kodeksi – Enerji İçecekleri Tebliği Tebliğ No: 2017/4

(30 Haziran 2017 – 30110) YENİ

 

Tebliğ için tıklayınız

 

92

Türk Gıda Kodeksi – Distile Alkollü İçkiler Analiz Metotları Tebliği Tebliğ No: 2017/9)(21 Mart 2017 – 30014) YENİ

 

 

Tebliğ için tıklayınız

 

 

93

Türk Gıda Kodeksi – Takviye Edici Gıdalar Tebliği Tebliğ No: 2013/49

(16 Ağustos 2013-28737)

 

Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3)

(29 Ocak 2015 – 29251)

Tebliğ için tıklayınız

 

Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/44)

(21 Kasım 2015 – 29539)

Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2013/49)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/6)

(28 Mart 2017 – 30021) YENİ

Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2013/49)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/27)

(17 Eylül 2017 – 30183) YENİ

94

Türk Gıda Kodeksi - Bal Tebliği

Tebliğ No: 2012/58

(27 Temmuz 2012 – 28366)

 

Tebliğ için tıklayınız

 

95

Türk Gıda Kodeksi – Salça ve Püre Tebliği

Tebliğ No: 2014/6

(14 Haziran 2014-29030)

Türk Gıda Kodeksi – Salça ve Püre Tebliğinde Değişiklik (Tebliğ No:2016/5) (11 Mart 2016 -29650) YENİ

Tebliğ için tıklayınız

 

96

Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Aktif Ve Akıllı Madde Ve Malzemelere Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/9)

(05 Nisan 2018 – 30382)YENİ

 

Tebliğiçin tıklayınız

 

 

97

Gıda Işınlama Yönetmeliği

(06 Kasım 1999 – 23868)

Gıda Işınlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

(15 Ekim 2002 – 24907)

Yönetmelik için tıklayınız

Yönetmelik için tıklayınız

 

 

Gıda Işınlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

(19 Aralık 2003 – 25351)

 

98

Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği

(29 Aralık 2011 – 28157 (3. mükerrer))

 

Yönetmelik için tıklayınız

 

 

 

NOTLAR                               :

1- Bu liste tamamen bilgi amaçlıdır. Listenin güncellenme tarihi dikkate alınmalı ve bu tarihten sonraki mevzuat değişiklikleri ayrıca takip edilmelidir. Liste belli aralıklarla güncellenecektir.

2- BAĞLANTI-1: Mevzuatta yapılan değişiklikleri de içererek görüntületilebilen Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemine   (http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Default.aspx) yönlendirme yapmaktadır. Bu bölümde ayrı olarak değişiklikleri aramaya gerek olmamaktadır. Sadece Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği’nin eklerindeki değişiklikler işlenememektedir. Bu Yönetmelik için değişikliklerin takip edilmesi gerekmektedir.

3- BAĞLANTI-2:  Mevzuatta yapılan değişikliklerin ayrı olarak aranması gereken bölümdür ve genellikle eski tarihli ve yürürlükte olan mevzuattır. Burada Resmi Gazete’ye   (http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx# ) yönlendirme yapılmaktadır. Bu bölümde değişikliklere tek tek ulaşmak ve incelemek gerekmektedir.

4- Özellikle yeni yayınlanan Mevzuatın Yürürlük Tarihi, Geçiş Hükümleri ve Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuata dikkat edilmelidir. Geçiş hükümleri devam ediyorsa Yürürlükten Kaldırılan Mevzuata ilgili Resmi Gazete tarih ve numarası kullanılarak http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx# adresinden ulaşılabilir.

5- YENİ olarak işaretlenenler 2016-2017 yılında yayımlanan veya değiştirilen düzenlemelerdir.

6- YENİ olarak işaretlenenler 2018 yılında yayımlanan veya değiştirilen düzenlemelerdir.

 

Türk Gıda Kodeksi (TGK)

Mevzuat Türü

Düzenleme Sayısı

TGK Yönetmelikleri

15

TGK Hazırlama Yönetmeliği

1

Işınlama Yönetmeliği

1

TGK Tebliğleri

81

TOPLAM

98

 

Yayınlandığı Resmi Gazete tarih ve sayısı: 26.10.2009 / 27388

Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol Ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayınlandığı Resmi Gazete tarih ve sayısı: 20.11.2009 / 27412

 


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin amacı, insan yaşamı ve sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı, tüketici çıkarları ve çevrenin en üst düzeyde korunması için genetiği değiştirilmiş organizma ve ürünleri ile genetiği değiştirilmiş organizma ve ürünlerini içeren gıda ve yem maddeleri hakkında karar verme, işleme, ithalat, ihracat, izleme, tescil, etiketleme, kontrol ve denetim ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik;

a) Tohumluklar dışındaki genetiği değiştirilmiş organizma ve ürünleri ile genetiği değiştirilmiş organizma ve ürünlerini içeren gıda ve yem maddeleri hakkında karar verme, işleme, ithalat, ihracat, izleme, tescil, etiketleme, kontrol ve denetim ile ilgili usul ve esasları kapsar.

b) Sağlık Bakanlığınca ruhsat veya izin verilen ürünleri kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmelik; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 10 uncu maddesi, 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 29/5/1973 tarihli ve 1734 sayılı Yem Kanunu ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ? (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ayırıcı kimlik: Aktarılan her bir gen için bir kod ve her bir GDO için ise, taşıdığı genin kodunu da içeren nümerik ve alfa nümerik kodlama sistemini,

b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

c) GDO: Genetik yapısı değiştirilmiş organizmayı,

ç) Genetik yapısı değiştirilmiş organizma: Modern biyoteknoloji kullanılarak genetik materyali değiştirilmiş olan, insan haricindeki organizmayı,

d) GDO ve ürünleri: GDO, GDO içeren, GDO lardan oluşan, GDO içerdiği hâlde GDO lardan oluşmayan ve/veya kısmen veya tamamen GDO lardan elde edilen ürünleri,

e) GDO lu gıda: GDO, GDO içeren veya GDO dan üretilen bileşen içeren veya GDO dan üretilen gıda maddelerini,

f) GDO lu ürün: GDO, GDO içeren veya GDO dan üretilen bileşen içeren veya GDO dan üretilen ürünleri,

g) GDO lu yem: GDO, GDO içeren veya GDO dan üretilen bileşen içeren veya GDO dan üretilen yem maddelerini,

ğ) GDO suz eşdeğer ürün: Genetik değiştirme teknolojisi uygulanmayan eşdeğer gıda veya yemi,

h) Gen sahibi: GDO ve ürünlerinde değiştirilmiş olan gen ya da genlerin patent hakkını elinde tutanı,

ı) İzleme: Bir GDO ve ürününün, biyolojik çeşitlilik, bitki, hayvan ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini belirlemek üzere bir program dâhilinde yürütülen gözlem, analiz ve kontrolleri,

i) İzlenebilirlik: GDO ve ürünlerinin, üretim ve dağıtım zinciri boyunca her aşamada geriye dönük takibini, belirlenmesini ve tanımlanmasını,

j) KKGM: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

k) Komite: Bu Yönetmelikle kuruluşu öngörülen bağımsız, bilimsel, teknik risk değerlendirme komitesini,

l) Risk değerlendirme: GDO ve ürünlerinin, genetik değişiklikten dolayı, insan, hayvan ve bitki sağlığı, biyolojik çeşitlilik ve çevre üzerinde, doğrudan veya dolaylı, derhal veya gecikmeli sebep olabileceği risklerin ve risk kaynağının olumsuz etkiye sebep olma potansiyelinin test, analiz, deneme gibi bilimsel yöntemlerle belirlenmesi ve değerlendirilmesi sürecini,

m) Risk yönetimi: Risk değerlendirme sonucunda öngörülen ve/veya tahmin edilen olumsuz etkilerin gerçekleşmesini önlemek veya gerçekleşmesi durumunda zararı en az seviyede ve kontrol altında tutarak ortadan kaldırmak, GDO ve ürününün izin verilen amaç ve kurallar dâhilinde kullanılmasını ve muamelesini sağlamak amacıyla alınan önlemleri,

n) TAGEM: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünü,

o) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

ö) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

p) Uzmanlar listesi: GDO ile ilgili çalışmalara yön verecek Bakanlık tarafından oluşturulan uzman listesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler ve İzin Koşulları

Genel hükümler

MADDE 5 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olan GDO lu gıda ve yemlerin işleme ve tüketim amacıyla ithali, piyasaya sürülmesi, tescili, ihracatı ve transit geçişleri yasaktır. Gümrük idarelerince bu Yönetmelik kapsamındaki ürünler için GDO ya ilişkin ek bir belge aranmaz.

(2) İthal edilen, üretilen veya dağıtımı yapılan GDO lu gıda veya yemin çevre, insan veya hayvan sağlığı açısından olumsuzluğu tespit edildiğinde, gıda veya yem işletmecisi sağlığı ve çevreyi korumak amacıyla gerekli tedbirleri almak, Bakanlığı, diğer ilgili mercileri ve tüketicileri acilen bilgilendirmek ve söz konusu gıda veya yemi, piyasadan geri çekmek zorundadır.

(3) GDO lu ürünlerin, bebek mamaları ve bebek formülleri, devam mamaları ve devam formülleri ile bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanılması yasaktır.

(4) İnsan ve hayvan tedavisinde kullanılan antibiyotiklere karşı direnç genleri içeren GDO ve ürünlerinin ithalatı ve piyasaya sunulması yasaktır.

(5) Bakanlık, GDO lu gıda ve yemlerin ithalat ve ihracat kapılarıyla ilgili gerektiğinde düzenleme yapabilir.

(6) Gıda veya yem, GDO lardan biri ya da birkaçını toplamda en az % 0,9 oranında içeriyor ise, GDO lu olarak kabul edilir.

(7) Gıda veya yemin % 0,5 ten fazla izin verilmeyen GDO içermesi halinde ithalatına, işlenmesine, nakline, dağıtımına ve satışına izin verilmez.

(8) GDO suz ürünlerin etiketinde ürünün GDO suz olduğuna dair ifadeler bulunamaz.

(9) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Bakanlık her türlü düzenlemeyi yapmaya ve tedbiri almaya yetkilidir.

İzin koşulları

MADDE 6 ? (1) Her bir GDO için, bilimsel esaslara göre değiştirilmiş gen ya da genler esas alınarak bir defaya mahsus olmak üzere Komiteler tarafından risk değerlendirmesi yapılır.

(2) Her bir risk değerlendirmesinin sonucuna göre GDO lu gıda veya yemin çevre, insan veya hayvan sağlığı ile diğer inceleme konularında herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğine dair bir karar belgesi hazırlanır. Karar belgesi en az aşağıdaki hususları içerir:

a) İznin geçerlilik süresi,

b) GDO ve ürünlerinin ithalatı için uygulanacak kural ve işlemler,

c) Kullanım amacı ve kısıtlamalar,

ç) Risk yönetimi, piyasa denetimi ve gerektiğinde aşamalı üretim planlaması,

d) İzleme ve izlenebilirlik koşulları,

e) Belgeleme ve etiketleme koşulları,

f) Ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakil kuralları,

g) İşleme ile atık ve artık arıtım ve imha koşulları,

ğ) Güvenlik ve acil durum tedbirleri,

h) Kullanım ile ilgili yıllık raporlama koşulları,

ı) Devir ve/veya kullandırmaya ilişkin koşulları,

i) Tedarik ve amaca göre kullanım ve işleme koşulları.

(3) Bakanlık onaydan önce, GDO ile ilgili Komite kararını kamuoyunun görüşlerine açabilir.

(4) Komitenin kararı, Bakanlık onayından sonra yürürlüğe girer.

(5) Bakanlık, izin verilen GDO ve diğer GDO larla ilgili bilgileri Bakanlık internet sitesinde yayımlar.

(6) İzin verilen GDO ve ürünlerinin kayıt altına alınması ve ürünün her aşamada takibinin sağlanması amacıyla, GDO ve ürünlerini ithal edenler, işleyenler ve piyasaya sunanlar Bakanlığa beyanda bulunmak, GDO ve ürünlerini GDO içerdiğine dair belgeler eşliğinde nakletmek, taşımak ve etiketleme kurallarını uygulamakla yükümlüdür.

(7) İzin, karar belgesinde belirtilen koşulların ihlali veya olası zarar ve risklerle ilgili yeni bilimsel bilgilerin edinilmesi, kullanım sonucunda olumsuz sonuçların ortaya çıkması durumunda, Bakanlıkça iptal edilir. İzni iptal edilen GDO ve ürünleri toplatılır ve imha edilir.

(8) Karar belgesinde belirtilen hususlara uyulmaması hâlinde izin iptal edilir. İznin iptal gerekçesine göre idari yaptırımlar uygulanır.

(9) GDO lu ürünler, izin verilen amaçlar dışında kullanılamaz.

(10) Gen sahibi, GDO ve ürünleriyle ilgili olarak yeni bir risk ya da risk şüphesini öğrendiği takdirde durumu derhal Bakanlığa rapor etmek ve tedbir almakla yükümlüdür.

(11) Gen sahibi, aldığı izne konu olan GDO ve ürünlerinin satışı ve dağıtımı sırasında taşıma, depolama, işleme ve ambalajlama gibi işlemlere ilişkin güvenlik kuralları ve tedbirler hakkında alıcıları bilgilendirmekle yükümlüdür.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komite, Başvuru ve Çalışma Grupları

Komite

MADDE 7 ? (1) Bakanlık tarafından GDO ile ilgili bilimsel ve teknik verileri araştıracak, yorumlayacak ve görüş oluşturacak, görev süreleri iki yıl olan uzmanlar listesi teşkil edilir. Uzmanlar listesi, Bakanlık TAGEM, TÜGEM, KKGM birimlerinden temsilciler ile üniversiteler, TÜBİTAK ve araştırma enstitülerinde görevli konu ile ilgili uzman veya öğretim üyelerinden oluşur. Uzmanlar listesinden Bakanlık tarafından belirlenecek on bir üyeden oluşacak bir komite her bir başvuru için ayrıca oluşturulur.

(2) Komitenin sekretaryası TAGEM tarafından yürütülür. Komite TAGEM in daveti üzerine toplanır.

(3) Komite en az dokuz üye ile toplanır. Komite her başvuru için bir başkan seçer. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Lehte ve aleyhteki kararların gerekçeleri sahipleri tarafından yazılıp imzalanarak, karar ekinde yer almak üzere başkana teslim edilir.

(4) Komite, başvuruları toplantının ilk gününden başlamak üzere doksan gün içinde karara bağlamak zorundadır. Ek bilgi ve belge istendiğinde bu süre durdurulur. Komite tarafından ek bilgi ve belgenin talep edilmesi durumunda ek bilgi ve belgenin en fazla otuz gün içerisinde tamamlanması zorunludur.

(5) Komitenin başvuruyu reddetmesi durumunda aynı ürün için ret tarihinden itibaren bir yıl dolmadan ve yeni bilimsel veri ve bulgular sunulmadan yeniden başvuru yapılamaz.

(6) Komiteye sunulan bilgilerin üçüncü şahıslarla veya kamuoyuyla paylaşılması, başvuru sahibinin talebi dikkate alınarak Komitenin iznine tabidir.

(7) Komite, her türlü iş ve işlemlerinde Bakanlığa karşı sorumludur.

Komitenin görev ve yetkileri

MADDE 8 ? (1) Komitenin görev, yetki ve yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yapılan başvurularla ilgili değerlendirmeler yapmak, hazırlanan raporu Bakanlığa sunmak,

b) Yapılan bir başvuru ile ilgili olarak işlem sürecinde Bakanlık izni olmadan herhangi bir açıklama yapmamak, bilgi ve belge vermemek,

c) İhtiyaç duyması hâlinde uzmanlar listesinden danışma amacıyla uzmanlardan bir veya birkaçını, en çok iki defa olmak kaydıyla toplantılara davet etmek.

Başvuru

MADDE 9 ? (1) GDO lu ürünün Komite tarafından ilk değerlendirilmesinin yapılması amacıyla gen sahibi, aşağıdaki bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvuruda bulunmak zorundadır.

a) GDO nun yapısında değişikliğe neden olan gen veya genlerle ilgili bilgi ve belgeler,

b) GDO nun tespitinde kullanılacak yöntem ve referans materyal ile tespit için yapılacak iş ve işlemleri kolaylaştıracak her türlü bilgi, belge ve destekleyici doküman,

c) Ayırıcı kimlik bilgileri,

ç) GDO ile ilgili risk değerlendirmeye esas bilgi ve bilimsel çalışma sonuçları,

d) Kullanım amacı ve kısıtlamalarla ilgili talep ve bu talebi destekleyen bilgi ve belgeler,

e) Kullanım ve üretim koşullarını açıklayan bilgi ve belgeler,

f) Risk yönetimi, otokontrol ve üretim planlaması ile ilgili bilgi ve belgeler,

g) İzleme ve izlenebilirlik koşullarının nasıl olacağını açıklayıcı bilgi ve belgeler,

ğ) İşleme sonucu atık ve artıkların arıtım ve imha koşullarını açıklayıcı bilgi ve belgeler,

h) Güvenlik ve acil durum tedbir planı ve uygulamaları ile ilgili açıklayıcı bilgi ve belgeler,

ı) Devir veya kullandırmaya müsaade edilip edilmeyeceği, müsaade edilmesi durumunda uyulması öngörülen şartlar,

i) Başvuru yapılan GDO lu gıda veya yemin taşıma, muhafaza ve nakil koşulları,

j) Başvuru yapılan gen veya genlerin, geliştirilmiş oldukları ülkede başvuru yılından en az üç yıl öncesinde tescil edildiğini, piyasada satışının serbest olduğunu gösterir bilgi ve yetkili mercilerden alınmış onaylı belgeler,

k) Çeşidin başta tescil edildiği ülke olmak üzere ilgili mevzuatın uygulanmakta olduğu ülkelerde de ticari olarak üretildiğini gösterir bilgi ve yetkili mercilerden alınmış onaylı belgeler,

l) Türkiye flora ve faunası için potansiyel bir tehlike oluşturmasını engellemek üzere GDO nun Türkiye?de yakın akraba ve yabanileri olan türlere ait olmadığını gösterir bilgi ve belgeler.

(2) Komite, gerek gördüğü durumlarda ek bilgi ve belgeler de isteyebilir.

(3) Komite tarafından istenilen belge ve bilgilerin süresi içinde temin edilmemesi durumunda başvuru reddedilir.

(4) Yapılan bir başvurunun sonucu diğer başvurular için emsal teşkil etmez. Yapılan bir başvuruya verilen izin başvurulan ve takip eden ithalatlar için geçerlidir. Ancak, ithalatın gerçekleştirilebilmesi için ilgili diğer mevzuat hükümlerinin de yerine getirilmesi zorunludur.

Çalışma grupları

MADDE 10 ? (1) Aşağıdaki konularda çalışma yapmak üzere; uzmanlar listesinden oluşan, üye sayısı ve çalışma süresi TAGEM tarafından belirlenen çalışma grupları kurulabilir:

a) Uluslararası gelişmeleri izleyerek ülkenin GDO ve ürünleriyle ilgili politika ve stratejileri için önerilerde bulunmak,

b) Hassas tüketici grupları için GDO ve ürünleriyle ilgili değerlendirmeler yaparak tavsiyelerde bulunmak,

c) Uluslararası kullanımda bulunan GDO ve ürünleriyle ilgili değerlendirmeler yaparak Bakanlığa önerilerde bulunmak,

ç) GDO çalışması yapılmış ve üretime sunulmuş riskli ürünleri belirleyerek ilgili kurumları bilgilendirmek,

d) Biyogüvenlikle ilgili yakın, orta ve uzun vadeli risk senaryoları hazırlamak ve bunlarla ilgili çözüm önerileri sunmak,

e) Ülke ihtiyaçları dikkate alınarak, özellikle acil durum tedbirleri ile ilgili önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GDO lu Ürünlerin İthalatı, İşlenmesi ve Depolanması, İhracatı, Etiketlenmesi,

İzleme ve İzlenebilirlik, Denetim ve Kontrolü

İthalat

MADDE 11 ? (1) Komite tarafından değerlendirilmesi yapılarak Karar belgesinde ithalatı uygun görülmüş GDO ve ürünlerinin ithalatında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) GDO ve ürünlerinin üretildiği ülkenin yetkili otoritesinden parti numarası, miktarı ve GDO çeşidini belirten belge aranır.

b) Ürünün üretildiği ülke dışında başka bir ülkeden yüklenmesi durumunda üretici ülkenin vermiş olduğu belgeyle beraber yüklendiği ülkenin yetkili otoritesince düzenlenmiş, parti numarası, miktarı ve GDO çeşidini belirten belge aranır.

c) Bakanlık, kontrol ve denetim amaçlı analizler yapabilir.

ç) Yapılacak analizlerin sıklığı, risk esasına göre Bakanlıkça belirlenir.

(2) GDO riski taşıyan ancak, GDO suz ürün olduğu taahhüt edilen ürünlerin ithalatında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) İthalatta, GDO riski taşıması nedeniyle analize tabi tutulacak ürünler ve bunların sıklıkları Bakanlık onayı ile belirlenir. Gerektiğinde yine Bakanlık onayı ile güncellenir.

b) Belirlenen analiz sıklıklarına göre ürünlerin analizi yaptırılır. Analiz sonucunun uygun olması durumunda söz konusu ürünlerin ülkeye girişine izin verilir.

c) Yapılan analiz sonucunda GDO lu olduğu tespit edilen ürünün ülkeye girişine izin verilmez. Söz konusu ithalatçı ve ihracatçı firma ve ülke risk listesine alınır.

(3) Tespit ve kontrol işlemleri için istenecek her türlü analiz yöntemi ve analizlerde kullanılan özel ürünler de dâhil, bilgi, belge, ürün ve malzemeyi temin etmekle ithalatçı yükümlüdür.

GDO lu ürünlerin işlenmesi ve depolanması

MADDE 12 ? (1) İthal edilen GDO ve ürünlerinin gıda veya yem maddelerinin üretiminde kullanılabilmesi için bu ürünlerin izin, ruhsat ve tescil başvurularında gıda veya yem işletmecisi, gıda veya yem mevzuatında belirtilenlere ilave olarak aşağıda belirtilen şartları sağlamak zorundadır:

a) Hammadde olarak kullanmak üzere temin ettiği GDO ve ürünleri ile ilgili aşağıdaki bilgi ve belgeleri bir ay içerisinde Bakanlığa vermek;

1) Ürünü kimden, ne miktarda temin ettiği ile ilgili bilgiler,

2) Bu ürünlerin ne amaçla kullanılacağı,

3) Etiket ve/veya GDO ve ürünlerinin beraberinde taşınması zorunlu belgelerin sureti.

b) GDO suz gıda veya yem, GDO lu gıda veya yemin işlendiği hattan farklı bir hatta üretilmeli ve depolanmalıdır. Aynı üretim hattının kullanılması durumunda, üretim hattında gerekli temizliği yapmak,

c) İşleme sonrası risklerin öngörülmesi hâlinde acil tedbir planları, muhafaza ve nakil koşullarıyla ilgili ek tedbirleri Bakanlığa bildirmek,

ç) Atık ve artıkların güvenli arıtım ve imha koşullarını belirleyerek Bakanlığa bildirmek.

GDO lu ürünlerin ihracatı

MADDE 13 ? (1) İhracatta alıcı ülkenin talebi doğrultusunda işlem yapılır. Alıcı ülkenin GDO ile ilgili talebinin olmaması durumunda genel ihracat mevzuatına göre işlemler gerçekleştirilir.

Gıdaların etiketlenmesi

MADDE 14 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre izin verilen GDO lu gıdaların % 0,9 un üzerinde GDO içermesi hâlinde, 16/11/1997 tarihli ve 23172 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde yer alan gerekliliklere ilave olarak aşağıdaki hususlar çerçevesinde etiketlenmeleri zorunludur.

a) GDO lu gıdanın tek bileşenden oluşması durumunda ?genetik olarak değiştirilmiştir? veya ürün ismi ya da hammaddenin ismi ?genetik olarak değiştirilmiş ...........?den üretilmiştir? ifadesi ile birlikte etiket üzerinde yer almak zorundadır.

b) GDO lu gıdanın birden fazla bileşen ihtiva etmesi durumunda, ürün ismi ya da bileşen ismi, ?genetik olarak değiştirilmiş ..........? veya ?genetik olarak değiştirilmiş ?.......?den üretilmiştir? ifadeleri ile birlikte bileşen listesinde söz konusu bileşenden hemen sonra gelecek şekilde parantez içerisinde yer almak zorunda olup, parantez içindeki ifade diğer bileşenlerle aynı karakter büyüklüğünde olmalıdır.

c) GDO lu dökme gıdaların beraberinde, etiket bilgilerini içeren belge bulundurulmak zorundadır.

ç) Yukarıda belirtilen etiketleme gerekliliklerinin yanı sıra, GDO lu gıdaların GDO suz eşdeğer ürünlerden; bileşimi, beslenme etkileri veya beslenme değeri, kullanım amacı açısından farklılık gösterdiği durumlarda, bu hususlar etiket üzerinde belirtilmelidir. Besin bileşeninde farklılık gösteren GDO lu gıdalarda, beslenme etiketlemesi yapılması zorunludur.

d) GDO lu gıdaların GDO suz eşdeğer ürünlerden farklı olması durumunda, tüketilmesi sonucunda sağlık riski oluşturabilecek tüketici gruplarına ait uyarıların etiket üzerinde belirtilmesi zorunludur.

e) GDO kullanılarak elde edilen gıdanın GDO suz eşdeğerinin olmaması durumunda, söz konusu ürünün doğası ve özelliklerine ait bilgilerin Türk Gıda Kodeksinde belirtilen hükümlere uygun olarak etiket üzerinde belirtilmesi zorunludur.

Yemlerin etiketlenmesi

MADDE 15 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre, yem veya yemlik madde olarak kullanımına izin verilen GDO lu yemlerin % 0,9 un üzerinde GDO içermesi hâlinde, yem mevzuatında yer alan etiket gerekliliklerine ilave olarak aşağıdaki şekilde etiketlenmesi zorunludur.

a) GDO lu yemin özel adının yanında parantez içinde ?genetik olarak değiştirilmiş ???? ifadesi bulunmalıdır. Bu ifade yem bileşen listesi altında dip not olarak da yer alabilir. Bu durumda yazı karakter büyüklüğünün listede belirtilen ürünlerin karakter büyüklüğünden az olmaması gerekir.

b) GDO dan elde edilen yemin adının yanında parantez içinde ?genetik olarak değiştirilmiş ????den elde edilmiştir? ifadesi yer almalıdır. Bu ifade yem bileşen listesi altında dip not olarak da yer alabilir. Bu durumda yazı karakter büyüklüğünün listede belirtilen ürünlerin karakter büyüklüğünden az olmaması gerekir.

c) GDO lu dökme yemlerin beraberinde, etiket bilgilerini içeren belge bulundurulmak zorundadır.

ç) GDO lu yemin GDO suz eşdeğerinden farklı olması hâlinde bileşiminin, besleme özelliklerinin, kullanım amacının, belirli hayvan türü ya da kategorisi için yapılan sağlık beyanlarının etiket üzerinde bulundurulması zorunludur.

d) GDO lu yemin GDO suz eşdeğeri yok ise, o yemin yapısı ve karakteristikleri ile ilgili uygun bilgilerin etiket üzerinde bulundurulması zorunludur.

İzleme ve izlenebilirlik

MADDE 16 ? (1) GDO ve ürünlerini ithal veya ihraç eden, işleyen, depolayan, dağıtan ve tüketime sunanlar, son tüketiciye ulaşıncaya kadar olan süreçte gerekli kayıtları tutmak ve izlenebilirliği sağlamak, ayırıcı kimlik numarası ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri ürün ile birlikte bulundurmak zorundadır.

(2) GDO ve ürünlerini ithal veya ihraç eden, işleyen, depolayan, dağıtan ve tüketime sunanların, ürünlerle ilgili bilgi ve belgeleri yirmi yıl saklaması ve bu belgelerle ilgili bir kayıt sistemine sahip olması zorunludur.

(3) GDO ve ürünleri ile ilgili olarak karar belgesinde belirtilen koşullara uyulup uyulmadığı Bakanlık tarafından görevlendirilen birimler tarafından izlenir. Şikâyet durumunda Bakanlık tarafından görevlendirilen birimler bu Yönetmelik hükümleri ile birlikte ilgili mevzuata göre işlem yapar.

Denetim ve kontrol

MADDE 17 ? (1) GDO ve ürünlerinin denetim ve kontrolleri bu Yönetmelik hükümleri ile birlikte ilgili mevzuata göre yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Numune alma ve analiz

MADDE 18 ? (1) GDO lu gıda ve yemin numune alma ve laboratuvar analizleri ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

İdari Yaptırımlar

MADDE 19 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında;

a) 4703 sayılı Kanunun 11 inci ve 12 nci maddeleri,

b) 5179 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi,

c) 1734 sayılı Kanunun 12 nci, 13 üncü, 14 üncü maddeleri

uyarınca işlem tesis edilir.

Yürürlük
MADDE 20 ? (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.


Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol Ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 ? 26/10/2009 tarihli ve 27388 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

?(1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak, GDO lu gıda ve yemlerin işleme ve tüketim amacıyla ithali, piyasaya sürülmesi, tescili ve ihracatı yasaktır. GDO lu gıda ve yemlerin transit geçişine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. Gümrük idarelerince, bu Yönetmelik kapsamındaki ürünler için GDO ya ilişkin ek bir belge aranmaz.?

MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

?(1) Bakanlık tarafından GDO ile ilgili bilimsel ve teknik verileri araştıracak, yorumlayacak ve görüş oluşturacak, görev süreleri iki yıl olan uzmanlar listesi teşkil ettirilir. Uzmanlar listesi üniversiteler, TÜBİTAK ve araştırma kuruluşlarında görevli konu ile ilgili uzman veya öğretim üyelerinden oluşturulur. Her bir başvuru için, uzmanlar listesinde bulunanlar arasından, Bakanlıkça seçilecek on bir üyeden oluşan yeni bir komite teşkil ettirilir.?

MADDE 3 ? Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

?a) İthalatçı firmadan, GDO ve ürünlerinin üretildiği veya yüklendiği ülke yetkilileri tarafından düzenlenmiş ürünün miktarı ve aktarılan geni belirten belge veya uluslararası akredite bir laboratuvardan alınmış analiz raporu istenir.?

MADDE 4 ? Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Bu Yönetmelik hükümlerine göre izin verilen GDO lu gıdaların, 16/11/1997 tarihli ve 23172 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde yer alan gerekliliklere ilave olarak aşağıdaki hususlar çerçevesinde etiketlenmesi zorunludur.?

MADDE 5 ? Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Bu Yönetmelik hükümlerine göre, yem veya yemlik madde olarak kullanımına izin verilen GDO lu yemlerin, yem mevzuatında yer alan etiket gerekliliklerine ilave olarak aşağıdaki şekilde etiketlenmesi zorunludur.?

MADDE 6 ? Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 1 ? (1) 26/10/2009 tarihinden önce kontrol belgesi alınmış ürünlerin ithalatında, bu ürünlerin Avrupa Birliğinin kabul ettiği kriterlere uygun olması koşulu ile, bu Yönetmeliğin 6 ncı, 9 uncu ve 11 inci madde hükümleri 1/3/2010 tarihinden itibaren uygulanır.?

MADDE 7 ? Bu Yönetmelik 26/10/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

14 Ocak 2009 Tarihli ve 27110 Sayılı Resmî Gazete
Perşembe, 18 Aralık 2008 09:02

2008/63

Yazan

Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıda Maddelerinde Nitrat Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği

Tebliğ No: 2008/63

Yayınlandığı Resmi Gazete: 18.12.2008/27084  

 

Pazartesi, 26 Mayıs 2008 14:10

2008/24

Yazan
TÜRK GIDA KODEKSİ SOFRALIK ZEYTİN TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/24)

25 Mayıs 2008 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 26886
Pazartesi, 17 Mart 2008 12:54

2008/11

Yazan
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDE KURŞUN, KADMİYUM, CİVA, İNORGANİK KALAY, 3-MONOKLOROPROPAN 1,2-DİOL VE BENZOPİREN SEVİYELERİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ

(Tebliğ No: 2008/11)
 
Yayınlandığı Resmi Gazete: 15 Mart 2008 CUMARTESİ - 26817

 
Cuma, 31 Ağustos 2007 13:58

2007/41

Yazan

KIZARTMA AMACIYLA KULLANILAN KATI VE SIVI YAĞLARIN KONTROL KRİTERLERİ TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2007/41)

Yayınlandığı Resmi Gazete:28.08.2007 -26627

Cuma, 03 Ağustos 2007 18:12

2007/36

Yazan
YEMEKLİK ZEYTİNYAĞI VE PRİNA YAĞI TEBLİĞİ
 
Yayımlandığı  resmi gazete: 23.08.2007 / 26602
Cuma, 03 Ağustos 2007 17:50

2007/35

Yazan

MEKANİK OLARAK AYRILMIŞ KIRMIZI ET TEBLİĞİ

Yayınlandığı resmi gazete: 23.08.2007/26602 

Cuma, 03 Ağustos 2007 14:58

2007/34

Yazan

TÜRK GIDA KODEKSİ  MEKANİK OLARAK AYRILMIŞ  KANATLI ETİ TEBLİĞİ

 

Yayımlandığı Resmi Gazete: 3 Ağustos 2007 / 26602

Page 1 of 9