Cuma, 20 Nisan 2007 22:49

5326

Yazan

KABAHATLER KANUNU

31 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25772 (Mükerrer)

Kanun No: 5326

Kabul Tarihi: 30.3.2005

Yetki Kanunu: 5179

Yayımlandığı R.Gazete: 13.09.2004-25582

Yetki Kanunu: 5179, 3285

Yayımlandığı R.Gazete: 05.01.2005-25691

Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayımlandığı R.Gazete: 20.04.2007-26499

 

Yetki Kanunu: 5179, 3285

Yayımlandığı R.Gazete: 08.01.2005-25694

Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayımlandığı R.Gazete: 20.04.2007-26499

 

GIDA ve GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE ve MALZEMELERİ ÜRETEN İŞ YERLERİNİN ÇALIŞMA İZNİ ve GIDA SİCİLİ ve ÜRETİM İZNİ İŞLEMLERİ İLE SORUMLU YÖNETİCİ İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİK

Yetki Kanunu:5179

Yayımlandığı R.Gazete: 27.08.2004-25566

Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayımlandığı R.Gazete:10.09.2005-25932

Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayımlandığı R.Gazete: 24.02.2006-26090

Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma izni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesi (b) fıkrası ile 24. maddesinin yürütmesinin durdurulması hakkındaki

Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayımlandığı R.Gazete: 18.06.2007-26556

Salı, 10 Nisan 2007 22:51

GIDA IŞINLAMA YÖNETMELİĞİ

 

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği
Yayımlandığı R.Gazete 06.11.1999-23868

Gıda Işınlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Yayımlandığı R.Gazete 15.10.2002-24907

Gıda Işınlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Yayımlandığı R.Gazete 19.12.2003-25321

Salı, 10 Nisan 2007 22:11

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ

Yetki Kanunu 560 S.K.H.K.
Yayımlandığı R.Gazete 16 Kasım 1997, 23172
Ekler • 121313A13B 13C 172223242526272829303132333435363738

"Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 31.05.1998 tarihli ve 23358 sayılı, 22.02.1999 tarihli ve 23619 sayılı, 24.10.1999 tarihli ve 23856 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan değişiklikleri aşağıdaki ana metin içine işlenmiştir."

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Yayımlandığı R.Gazete 13 Eylül 2000, 24169
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Yayımlandığı R.Gazete 23 Ocak 2002, 24649
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Yayımlandığı R.Gazete 28 Nisan 2002, 24739
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Yayımlandığı R.Gazete 31 Mayıs 2002, 24771
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yayımlandığı R.Gazete 25 Ağustos 2002, 24857
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yayımlandığı R.Gazete 23 Eylül 2002, 24885
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Yayımlandığı R.Gazete 17 Temmuz 2003, 25171
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yayımlandığı R.Gazete 30 Haziran 2005-25861
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yayımlandığı R.Gazete 11 Ocak 2005 -25697
Pazartesi, 09 Nisan 2007 17:20

560

Yazan
GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
(5179 Sayılı Kanun ile 05.06.2004 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır)

K.H.K. Tarihi, No 24 Haziran 1995/ 560
Yetki Kanunu 08 Haziran 1995/ 4113
Yayımlandığı R.Gazete 28 Haziran 1995/ 22327
Pazartesi, 09 Nisan 2007 17:00

2872

Yazan
ÇEVRE KANUNU
Kanun Numarası : 2872
Kabul Tarihi : 9/8/1983
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132
Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499
Pazartesi, 09 Nisan 2007 16:20

5302

Yazan

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

04.03.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
13/07/2005 tarihli Resmi Gazetedeki değişiklikler işlenmiştir.
Kanun No. 5302
Kabul Tarihi : 22.2.2005

Page 9 of 9