Karar Sayısı : 2005/9207

Ekli “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı kanunlara göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/7/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Çarşamba, 02 Mayıs 2007 21:17

882/2004

Yazan

Yem ve gıda yasası ile hayvan sağlığı ve hayvan refahı kurallarına uyumun doğrulanmasını sağlamaya yönelik olarak gerçekleştirilen resmi kontrollere ilişkin 29 Nisan 2004 tarih ve (AT) 882/2004 sayılı KONSEY VE AVRUPA PARLAMENTOSU YÖNETMELİĞİ’NİN düzeltilmiş Baskısı

(30 Nisan 2004 tarih ve L 165 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi)

(AT) 882/2004 sayılı Yönetmelik aşağıdaki gibi düzeltilmiştir:

Yem ve gıda yasası ile hayvan sağlığı ve hayvan refahı kurallarına uyumun doğrulanmasını sağlamaya yönelik olarak gerçekleştirilen resmi kontrollere ilişkin 29 Nisan 2004 tarih ve (AT) 882/2004 sayılı

KONSEY VE AVRUPA PARLAMENTOSU YÖNETMELİĞİ

28.5.2004 EN Avrupa Birliği Resmi Gazetesi L 191/1

Çarşamba, 02 Mayıs 2007 21:07

854/2004

Yazan

İnsan tüketimine uygun hayvansal kökenli ürünlerin resmi kontrollerinin düzenlenmesine ilişkin özel kuralları ortaya koyan 29 Nisan 2004 tarih ve (AT) 854/2004 sayılı
AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY TÜZÜĞÜ

30.4.2004 EN Avrupa Birliği Resmi Gazetesi L 155/206

Çarşamba, 02 Mayıs 2007 21:03

853/2004

Yazan

Gıda maddeleri hijyeninde belirli hijyenik kurallara dair

29 Nisan 2004 Tarih ve
853/2004 (EC) sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE
AVRUPA KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

Çarşamba, 02 Mayıs 2007 20:35

852/2004

Yazan

Gıda maddelerinin hijyeni hakkında

29 Nisan 2004 tarih ve
(EC) No 852/2004 sayılı
AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

30.4.2004 İng Avrupa Birliği Resmi Gaetesi L 139/1

Çarşamba, 02 Mayıs 2007 20:24

178/2002

Yazan

AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİNİN GIDA YASASIYLA İLGİLİ GENEL İLKE VE ŞARTLARI BELİRLEYEN, AVRUPA GIDA GÜVENLİĞİ İDARESİ’Nİ KURAN VE GIDA GÜVENLİĞİ KONULARIYLA İLGİLİ İŞLEMLERİ BELİRLEYEN 28 OCAK 2002 TARİH VE (EC)178/2002 SAYILI TÜZÜĞÜ

1.2.2002 EN Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi L 31/1

Cumartesi, 28 Nisan 2007 23:31

2007/21

Yazan

GIDA MADDELERİNDE MİKOTOKSİNLERİN SEVİYESİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ

Yayımlandığı Resmi Gazete: 26 Nisan 2007

Resmi Gazete Sayısı:26504

Salı, 24 Nisan 2007 01:27

2007/54

Yazan

YUMURTA ve YUMURTA ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ

Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete: 23.01.2008-26765

Tebliğ No: 2007/54

Salı, 24 Nisan 2007 01:26

2002/17

Yazan

YENİLEBİLİR KAZEİN VE KAZEİNATLARDAN NUMUNE ALMA METODU TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 21.03.2002-24702

Tebliğ No 2002/17

Salı, 24 Nisan 2007 01:20

2002/18

Yazan

YENİLEBİLİR KAZEİN VE KAZEİNATLARIN ANALİZ METODLARI TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 21.03.2002-24702

Tebliğ No 2002/18

Page 2 of 9