Pazartesi, 23 Nisan 2007 20:03

2006/52

Yazan

KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLİĞİ

Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete :02.12.2006-26364

Tebliğ No: 2006/52

Pazartesi, 23 Nisan 2007 20:00

2002/21

Yazan

İRMİK TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 05.03.2002-24686

Tebliğ No 2002/21

Pazartesi, 23 Nisan 2007 19:58

2002/26

Yazan

İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 10.04.2002-24722

Tebliğ No 2002/26

Pazartesi, 23 Nisan 2007 19:54

2001/ 45

Yazan

HIZLI DONDURULMUŞ GIDALARIN SICAKLIK KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METODLARI TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 17.01.2001-24643

Tebliğ No 2001/ 45

Pazartesi, 23 Nisan 2007 19:52

2004/46

Yazan

HIZLI DONDURULMUŞ GIDA MADDELERİ TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 13.01.2005-25699

Tebliğ No 2004/46

Pazartesi, 23 Nisan 2007 19:33

2002/7

Yazan

HIZLI DONDURULMUŞ VE DONDURULMUŞ GIDA MADDELERİNİN DEPOLANMASI, MUHAFAZASI VE TAŞINMASI ESNASINDAKİ SICAKLIKLARIN İZLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 06.02.2002-24663

Tebliğ No 2002/7

Pazartesi, 23 Nisan 2007 17:15

2002/30

Yazan

HAYVANSAL KÖKENLİ GIDALARDA VETERİNER İLAÇLARI MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ TEBLİĞİ

Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi

Yayımlandığı R.Gazete: 28.04.2002-24739

Tebliğ No: 2002/30

Tebliğin 1, 2, 3 no'lu ekleri için değişikliklere bakılmalıdır.

Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Yayımlandığı R.Gazete: 11.02.2004-25370

Tebliğ No: 2004/4

Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliği

Yayımlandığı R.Gazete: 06.06.2005-25837

Tebliğ No: 2005/28

Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliği

Yayımlandığı R.Gazete: 09.03.2007- 26457

Tebliğ No: 2007/17

Pazartesi, 23 Nisan 2007 17:10

2003/33

Yazan

GLUTENSİZ GIDALAR TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 27.09.2003-25242

Tebliğ No 2003/33

Pazartesi, 23 Nisan 2007 17:06

2004/42

Yazan

GIDALARDA MAKSİMUM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ KALINTI LİMİTLERİ TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 11.01.2005-25697

Tebliğ No 2004/42

Pazartesi, 23 Nisan 2007 17:02

2002/32

Yazan

GIDA MADDELERİ İLE TEMASTA BULUNAN MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 22.04.2002-24734

Tebliğ No 2002/32

Page 5 of 9