Pazartesi, 23 Nisan 2007 16:50

2002/27

Yazan

GIDA MADDELERİNDE KULLANILAN RENKLENDİRİCİLERİN SAFLIK KRİTERLERİ TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 10.04.2002-24722

Tebliğ No 2002/27

Pazartesi, 23 Nisan 2007 16:44

2002/5

Yazan

GIDA MADDELERİ İLE TEMAS EDEN VE VİNİL KLORÜR MONOMER İÇEREN MADDE VE MALZEMELER HAKKINDA TEBLİĞ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 06.02.2002-24663

Tebliğ No 2002/5

Pazartesi, 23 Nisan 2007 16:41

2001/38

Yazan

GIDA MADDELERİ İLE TEMASTA BULUNAN SERAMİK MALZEMELER TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 04.12.2001-24603

Tebliğ No 2001/38

Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Seramik Malzemeler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Yayımlandığı R.Gazete 15.06.2007-26553

Tebliğ No 2007-30

Pazartesi, 23 Nisan 2007 16:38

2002/8

Yazan

GIDA MADDELERİ İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERDE BULUNACAK SEMBOLÜN BELİRLENMESİ TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 06.02.2002-24663

Tebliğ No 2002/8

Pazartesi, 23 Nisan 2007 16:36

2001/39

Yazan
GIDA MADDELERİ İLE TEMASTA BULUNAN REJENERE SELÜLOZ FİLMLERDEN YAPILMIŞ MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 04.12.2001-24603

Tebliğ No 2001/39

Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Rejenere Selüloz Filmlerden Yapılmış Madde Ve Malzemeler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Yayımlandığı R.Gazete 15.06.2007-26553

Tebliğ No 2007-29

Pazartesi, 23 Nisan 2007 16:33

2005/33

Yazan

GIDA MADDELERİ İLE TEMASTA BULUNAN PLASTİK MADDE VE MALZEMELERİN BİLEŞENLERİNİN MİGRASYON TESTİNDE KULLANILAN GIDA BENZERLERİ LİSTESİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

 

Yayımlandığı R.Gazete 04.07.2005-25865

Tebliğ No 2005/33

Pazartesi, 23 Nisan 2007 16:31

2005/31

Yazan

GIDA MADDELERİ İLE TEMASTA BULUNAN MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ

Yetki Kanunu:Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete: 04.07.2005-25865

Tebliğ No : 2005/31

Pazartesi, 23 Nisan 2007 16:27

2005/32

Yazan

GIDA MADDELER İLE TEMASTA BULUNAN EPOKSİ TÜREVİ MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 04.07.2005-25865

Tebliğ No 2005/32

Pazartesi, 23 Nisan 2007 16:25

2005/34

Yazan

GIDA MADDELERİ İLE TEMASTA BULUNAN PLASTİK MADDE VE MALZEMELERİN BİLEŞENLERİNİN MİGRASYON TESTİ İÇİN TEMEL KURALLAR TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 04.07.2005-25865

Tebliğ No 2005/34

Pazartesi, 23 Nisan 2007 16:16

2006/51

Yazan

GIDA MADDELERİNDE PESTİSİT KALINTILARININ RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLİĞİ

Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete : 02.12.2006-26364

Tebliğ No: 2006/51

Page 6 of 9