Pazartesi, 23 Nisan 2007 15:55

2006/45

Yazan

GIDA MADDELERİNDE KULLANILAN TATLANDIRICILAR TEBLİĞİ

Yetki Kanunu:Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 21.09.2006-26296

Tebliğ No : 2006-45

Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

 

Yayımlandığı R.Gazete:23.07.2007-26602

Tebliğ No : 2007/37

Pazartesi, 23 Nisan 2007 15:50

2001/40

Yazan

GIDA MADDELERİNDE KULLANILAN TATLANDIRICILARIN SAFLIK KRİTERLERİ TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 04.12.2001-24603

Tebliğ No 2001/40

Pazartesi, 23 Nisan 2007 15:47

2001/ 46

Yazan

GIDA KATKI MADDELERİNİN SAFLIK KRİTERLERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ METODLARI TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 17.01.2002 – 24643

Tebliğ No 2001/ 46

Pazartesi, 23 Nisan 2007 15:45

2001/21

Yazan

FERMENTE SÜTLER TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 03.09.2001-24512

Tebliğ No 2001/21

Pazartesi, 23 Nisan 2007 15:43

2000/4

Yazan

ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ

Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete :10.02.2000-23960

Tebliğ No: 2000/4

Et Ürünleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Yayımlandığı R.Gazete :17.03.2001-24345

Pazartesi, 23 Nisan 2007 15:42

2006/47

Yazan

ENERJİ İÇECEKLERİ TEBLİĞİ

Yetki Kanunu :Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete : 04.10.2006/26309

Tebliğ No : 2006/47

Pazartesi, 23 Nisan 2007 15:41

2002/13

Yazan

EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 15.02.2002-24672

Tebliğ No 2002/13

Ayrıca Bakınız;

Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Yayımlandığı R.Gazete 15 Ekim 2003-25260

Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Yayımlandığı R.Gazete 5 mart 2008-26807

 

Pazartesi, 23 Nisan 2007 15:39

2004/45

Yazan

DONDURMA TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 13.01.2005-25699

Tebliğ No 2004/45

Pazartesi, 23 Nisan 2007 15:37

2005/11

Yazan

DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİLER TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 16.03.2005-25757

Tebliğ No 2005/11

Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliği

(Tebliğ No: 2006/24)

Pazartesi, 23 Nisan 2007 15:35

2000/30

Yazan

DEVAM MAMALARI VE DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ

Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete :16.08.2000-24142

Tebliğ No: 2000/30

Page 7 of 9