Ögeler etikete göre görüntüleniyor: Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu

Aşağıda yer alan tüm açıklamalarda geçen;

Kurum: Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunu,

Yönetmelik: Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğini,

TKİB: Tesis Kurma İzin Belgesini,ifade eder.

Yayınlandığı Kategori Makale