Ögeler etikete göre görüntüleniyor: Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Pazartesi, 09 Nisan 2007 17:20

560

GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
(5179 Sayılı Kanun ile 05.06.2004 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır)

K.H.K. Tarihi, No 24 Haziran 1995/ 560
Yetki Kanunu 08 Haziran 1995/ 4113
Yayımlandığı R.Gazete 28 Haziran 1995/ 22327
Yayınlandığı Kategori Kanunlar