Ögeler etikete göre görüntüleniyor: Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

Pazartesi, 09 Nisan 2007 16:09

5179

GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
Kanun No: 5179
Kabul Tarihi: 27.05.2004
Yayımlandığı R.Gazete: 05.06.2004-25483
Yayınlandığı Kategori Kanunlar