Ögeler etikete göre görüntüleniyor: cross kontaminasyon

Çapraz kontaminasyon, zararlı bakteri ve virüslerin kontamine bir yüzeyden başka bir yüzeye geçişidir.

Çapraz kontaminasyon çeşitleri:

? Personel elinden gıdaya
? Gıdadan gıdaya
? Ekipman veya gıdanın temas ettiği yüzeyden gıdaya
Yayınlandığı Kategori Makale