Ögeler etikete göre görüntüleniyor: g.s.m. ruhsatı

Çarşamba, 27 Haziran 2007 10:08

GSM (Gayri Sıhhi Müessese) Ruhsat İşlemleri

Çevresine fiziksel, ruhsal, kimyasal, mikrobiyolojik ve toplumsal yönlerden az yada çok zarar veren yada verme olasılığı olan ve doğal kaynakları kirleten kuruluşlardır.

1.Sınıf GSM? ler: Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden mutlaka uzak tutulması ,sanayi bölgesi ya da sağlık koruma bandı konulabilecek yerlerde olması gereken kuruluşlardır. 1. Sınıf GSM ruhsatları Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmektedir.

2.Sınıf GSM? ler: Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden uzakta, kurulca önerilip  yetkili makamca uygun görülecek bir yerde olması gereken gayri sıhhi müesseselerdir.2. ve 3. Sınıf GSM ruhsatları İlçe belediyeleri tarafından verilir.

3. Sınıf GSM? ler: Konutların ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte denetim altında tutulması gereken gayri sıhhi müesseselerdir. Çevresine olan zararları giderilemeyen 3. sınıf GSM? ler de konutlardan ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden uzakta yapılır.

Yayınlandığı Kategori Makale