Ögeler etikete göre görüntüleniyor: ilaç etken maddesi

Tarım ve Orman Bakanlığı internet sitesinde 2020 yılının ilk taklit tağşiş listesi açıklandı. Bakanlığın son zamanlarda taklit ve tağşiş üzerine daha etkin şekilde gitmek üzere Kanun değişikliği üzerinde çalışmalar yaptığı biliniyordu.

Yeni taklit tağşiş listesi için tıklayınız.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağliği, Gida ve Yem Kanununda taklit ve tağşiş şu şekilde tanımlanmaktadır:

Taklit: Bu Kanun kapsamındaki ürünlerin, şekil, bileşim ve nitelikleri itibarıyla yapısında bulunmayan özelliklere sahip gibi veya başka bir ürünün aynısıymış gibi göstermeyi,

Tağşiş: Bu Kanun kapsamındaki ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılmasını veya miktarının değiştirilmesini veya aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılmasını,

5996 sayılı Kanunun 40. maddesi (l) bendine göre taklit ve tağşiş yapan işletmelere uygulanacak cezalar şu şekildedir. "24 üncü maddenin dördüncü fıkrasına aykırı olarak taklit ve tağşiş yapanlara onbin Türk Lirası idarî para cezası verilir, taklit ve tağşiş edilmiş ürünlere el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. " Ceza miktarı 2020 yılı yeniden değerlendirme oranlarına göre 27.877 Türk Lirası olmuştur.

Bakanlığın konu ile açıklaması şu şekildedir:

Yayınlandığı Kategori Haberler