Ögeler etikete göre görüntüleniyor: kontrol belgesi

GIDA MADDELERİ VE GIDA İLE TEMASTA BULUNAN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDAKİ KONTROL İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ

Kontrol Belgesi İşlemleri

1. İthalatçı firma Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (DTS) Ek.6A da yer alan ürünler için 2007/39 sayılı tebliğe göre doldurduğu Kontrol Belgesi Formu ve diğer belgeler ile yetkilendirilmiş Tarım İl Müdürlüklerine dosya halinde başvuruda bulunur. DTS Tebliği Ek 6B de bulunan ürünler için fiili ithalat işlemleri kontrol belgesi aranmaksızın başlatılır. (6B için 5.maddeye geçiniz.)
Yayınlandığı Kategori Makale