Pazartesi, 23 Nisan 2007 16:33

2005/33

Yazan

GIDA MADDELERİ İLE TEMASTA BULUNAN PLASTİK MADDE VE MALZEMELERİN BİLEŞENLERİNİN MİGRASYON TESTİNDE KULLANILAN GIDA BENZERLERİ LİSTESİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

 

Yayımlandığı R.Gazete 04.07.2005-25865

Tebliğ No 2005/33

Pazartesi, 23 Nisan 2007 16:31

2005/31

Yazan

GIDA MADDELERİ İLE TEMASTA BULUNAN MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ

Yetki Kanunu:Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete: 04.07.2005-25865

Tebliğ No : 2005/31

Pazartesi, 23 Nisan 2007 16:27

2005/32

Yazan

GIDA MADDELER İLE TEMASTA BULUNAN EPOKSİ TÜREVİ MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 04.07.2005-25865

Tebliğ No 2005/32

Pazartesi, 23 Nisan 2007 16:25

2005/34

Yazan

GIDA MADDELERİ İLE TEMASTA BULUNAN PLASTİK MADDE VE MALZEMELERİN BİLEŞENLERİNİN MİGRASYON TESTİ İÇİN TEMEL KURALLAR TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 04.07.2005-25865

Tebliğ No 2005/34

Pazartesi, 23 Nisan 2007 16:16

2006/51

Yazan

GIDA MADDELERİNDE PESTİSİT KALINTILARININ RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLİĞİ

Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete : 02.12.2006-26364

Tebliğ No: 2006/51

Pazartesi, 23 Nisan 2007 16:14

2002/9

Yazan

GIDA MADDELERİNİN VE GIDA BİLEŞENLERİNİN ÜRETİMİNDE KULLANILAN EKSTRAKSİYON ÇÖZÜCÜLERİ TEBLİĞİ

 

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 13.02.2002-24670

Tebliğ No 2002/9

Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Tebliğ No: 2003/41

Pazartesi, 23 Nisan 2007 16:11

2002/58

Yazan

GIDA MADDELERİNİN GENEL ETİKETLEME VE BESLENME YÖNÜNDEN ETİKETLEME KURALLARI TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 25.08.2002-24857

Tebliğ No 2002/58

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ-Yayımlandığı R.Gazete 29.01.2004-25361

Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ - Yayımlandığı R.Gazete 22.01.2006-26057

Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ - Yayımlandığı R.Gazete 07.07.2006-26221 )

Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ - Yayımlandığı R.Gazete 23.08.2007-26622

Pazartesi, 23 Nisan 2007 16:08

2002/25

Yazan

GIDA MADDELERİNDE BELİRLİ BULAŞANLARIN SEVİYELERİNİN RESMİ KONTROLLERİ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METODLERI TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 25.03.2002/24706

Tebliğ No 2002/25

Ayrıca bakınız:

Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Seviyelerinin Resmi Kontrolleri İçin Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Yayımlandığı R.Gazete 17.07.2003-25171

Pazartesi, 23 Nisan 2007 16:05

2002/63

Yazan

GIDA MADDELERİNDE BELİRLİ BULAŞANLARIN MAKSİMUM SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 23.09.2002-24885

Tebliğ No 2002/63

Pazartesi, 23 Nisan 2007 15:55

2006/45

Yazan

GIDA MADDELERİNDE KULLANILAN TATLANDIRICILAR TEBLİĞİ

Yetki Kanunu:Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 21.09.2006-26296

Tebliğ No : 2006-45

Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

 

Yayımlandığı R.Gazete:23.07.2007-26602

Tebliğ No : 2007/37

Page 14 of 17