denizyosunuDeniz yosunları biyoenerji üretmeye müsait olabilir...Amerika`nın kuzey batısındaki Washington eyaletinde bir yatırım şirketi suda yaşayan yosunların biyoenerji yapımında önemli bir kaynak olacağını düşünüyor.
Biyoyakıt ve benzine katılan maddelerin yapımında en çok kullanılan bitkilerin başında mısır geliyor. Ancak araştırmacılar mısıra alternatif olacak daha ucuz ve verimli kaynaklar bulmaya çalışıyor. Yıllardır yeşil yosunları inceleyen Washington Üniversitesi`nden Rose Ann Cattolico`ye göre yeşil deniz yosunları bu alternatif kaynak olabilir.

haccpBilindiği üzere HACCP ilk kez 1971 yılında uzaya gidecek olan astronotların gıdalarında mikrobiyolojik güvenliği sağlamak amacı ile Pillsburry firması ile NASA?nın işbirliği yapması ile ilk kez uygulandı. Bunun ardından 1988?de ICMSF (International Commission on Microbiological Specifications for Foods ) tarafından, 1992?de NACMCF (National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods) tarafından, 1993?te de Codex Alimentarious Commission tarafından kabul edildi.

Ülkemizde ise ilk olarak 1997 yılında yayınlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde ?Kritik kontrol noktası, kritik limit, risk ve tehlike? tanımları yerini almıştır. Ayrıca yönetmeliğin 16. maddesinde doğrudan HACCP denmemekle birlikte HACCP?in temel prensiplerinden bahsedilmektedir. 

Bundan sonra ise 9 Haziran 1998 tarih ve 23367 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanarak yürürlüğe giren Gıdaların Üretimi Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik? in 9. maddesi olan ?İşyeri Sorumlulukları? başlığı altında yine dolaylı olarak HACCP prensiplerinden şu şekilde bahsedilmiştir:
İnsanlık tarihi boyunca gıda hep stratejik ürün, gıda güvencesi de devletlerin en önemli konularından birisi olmuştur. Son iki yüzyılda da insan olunmasından kaynaklanan ve yaşamı sürdürebilmek için gereken gıda maddesini tüketebilme hakkı olarak tanımlanan "Gıda Güvencesi Hakkı" ortaya çıkmış ve bu hak, Evrensel İnsan Haklan Beyannamesi'nde de "Yeterli Gıdaya Ulaşabilme Hakkı" şeklinde yer almıştır. Dünya nüfusundaki hızlı artış ve insanların beslenmesi zorunluluğu tarımsal araştırmalara önem verilmesini sağlamış, bu araştırmalar sonucunda, özellikle son 50 yılda tarımsal üretimde önemli artışlar elde edilmiştir. Ancak bu yeni üretim tarzı, gıda kaynaklı sağlık risklerini de beraberinde getirmiştir.
Çarşamba, 12 Kasım 2008 17:26

Kaşar peyniri mi aldınız? Emin misiniz?

Market raflarında süt ürünlerinin bulunduğu bölümler artık tüketicilerin kolay karar vermesine imkan tanımayacak kadar çok marka ve çeşit içeriyor. Ancak tüketicilerin tek şansları, ürünlerin fiyat ve etiket bilgilerini inceleyerek benzer ürünler arasında doğru seçimi yapmaya çalışmalarıdır. Çünkü ancak ürün etiket bilgilerinin doğru olması durumunda, talep ettiği özelliklerdeki gıda maddesine sahip olabilir. Aksi halde tüketirken fark etmese bile aldatılmış ve yanıltılmış bir tüketici durumuna düşecektir. Çünkü aynı tür gıda maddeleri bileşimi, markası, ambalajına ve satış stratejisine göre çok farklı fiyat etiketleri altında satışa sunulmakta ancak bu fiyatlarını hak edip etmediklerini bilmek her zaman mümkün olamamaktadır.
kureselKüresel ısınma, sadece karasal hayatı değil okyanustaki hayatı da tehlikeye atıyor. NASA?ya göre, havasında ve suyunda var olan karbonu milyonlarca yıl boyunca toprağın altında saklayan dünya, endüstri devrimi ile çok hızlı bir şekilde karbona boğulmaya başladı. Öyle ki ?sünger? gibi atmosferdeki karbondioksit gazını emen ve insanların karbondioksitten daha çok zarar görmesini engelleyen okyanuslar da artık ?imdat? demeye başladı. Atmosfere salınan her fazladan karbondioksit, okyanusları da tehdit ediyor. 

Okyanus tarafından emilen karbondioksit, suyun kimyasını değiştiriyor ve su daha asitli bir hale geliyor. Böylelikle deniz canlılarının yaşam alanları daralıyor. Bu durum sadece deniz canlıları için değil, deniz kaynaklarına muhtaç insanlar için de sorun oluyor. 
Pazar, 09 Kasım 2008 18:23

Bisfenol A nedir?

bisfenolBisfenol A (BPA), diğer kimyasallarla kombine olarak plastik yapımında kullanılan bir kimyasaldır. Uzun senelerdir kullanılmaktadır. Şeffaf ve katı bir plastik olan polikarbonat yapımında kullanılmaktadır. Polikarbonat, içecek şişeleri, biberon, saklama kapları gibi gıda kaplarının yapımında kullanılmaktadır. BPA ise, epokside bulunan ve gıda ve içecek kapları için koruyucu ve kaplayıcı görev yapmaktadır.  
 
BPA, Avrupa Birliği'nde gıda ile temasında Commission Directive 2002/72/EC of 6 August 2002 isimli direktifle kullanımına izin verilmiştir. Bunun yanı sıra ABD ve Japonya gibi ülkelerde de gıda ile temas halindeki malzemelerde kullanılabilmektedir. 
Beslenme referans değerleri ve beslenme rehberi
Dengeli beslenme ile kast edilen, gereksinimi karşılayacak kadar besin ve enerji almaktır. Beslenme Referans Değerleri (DRVs), gereksinimi karşılayacak kadar besin maddesi alımını planlamak ve değerlendirmek için düzenlenmiştir. DRVs, ortalama gereksinim, yeterli alım seviyesi ve en düşük alım değeri gibi referans değerlerin tam bir bütünüdür. DRVs, aynı zamanda özel gıdaların tüketimi ile ilgili diyetsel önerileri içeren Gıda Temelli Beslenme Rehberini (FBDG) hesaplamak için de kullanılmaktadır. FBDG rehberi, tüketicilere sağlıklı beslenme konusunda yardımcı olmaktadır. 

AB'de Durum  
Besinlerin alımı ile ilgili bilimsel tavsiyeler, halkın beslenme alanındaki hareketleri baz alınarak gerçekleştirilmektedir. Örneğin, bu tavsiyeler kanun düzenleyiciler tarafından gıda etiketleme hakkındaki kararlar için kullanılmaktadır. AB'de 1992 senesinde Gıda Bilimsel Komitesi'nin (SCF) Avrupa Topluluğu için besin ve enerji alımı hakkında sunduğu görüş, belirli besin ve enerji alımları için referans oluşturulmuştur. Ancak son ulaşılan verilerle birlikte, bu tavsiyenin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerekliliği söz konusudur. 
jojoba bitkisiUzay teknolojisinden, kozmetiğe; enerjiden ilaç sanayisine kadar çok geniş bir alanda değerlendirilebilen ve Kızılderili bitkisi olarak bilinen jojobanın yüksek getirisi ile Türk çiftçisi için iyi bir alternatif olduğu bildirildi... 
 
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Tangolar, TÜBİTAK Adana Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezi (ÜSAM) ile ``jojoba yağı projesi`` yürüttüklerini söyledi.
hiperaktivite gıda katkı maddeleriGıda katkısı gıdalara özel bir fonksiyon için (bozulmasını önlemek, rengini güzelleştirmek gibi) katılan, tek başına gıda olarak tüketilmeyen karakteristik gıda bileşenleridir.

Bütün gıda katkıları doğal veya yapay olsun titiz bir şekilde gıda güvenliği testleri ve onay sürecinden geçmekte ve AB mevzuatına uygunluğu denetlenmektedir. Değerlendirmeler sonucunda sadece uzmanların gerekli ve güvenli olarak değerlendirdiği gıda katkılarına izin verilmektedir.

Buna rağmen bazı insanlar çeşitli gıda katkılarına, aynı çoğu kişi tarafından tüketilen gıdalara bazı insanların alerjik reaksiyon göstermesi gibi reaksiyon gösterebilmektedir. Astım veya gıda alerjisi olan kişiler gıda katkılarına da reaksiyon gösterebilmektedir. Gıda katkılarına reaksiyon genelde bir astım krizi veya kurdeşene (ürtiker) neden olabilir. Sülfitler, benzoatlar, ve tartrazin gibi katkıların her türlüsü bazı insanlarda bu belirtileri gösterebilir.
Perşembe, 06 Kasım 2008 11:40

Parazitler ve gıda kaynaklı hastalıklar

gıdalarda parazitHastalık yapan parazitler gıda veya suda bulunabilir. Küçük tek hücreli mikroskobik organizmalardan (protozoa), çıplak gözle görülebilen çok hücreli solucanlara (helmintler) kadar parazitlerin çoğu gıda kaynaklı hastalıklara sıklıkla neden olmaktadır. Bu hastalıklar halsizlik veren küçük rahatsızlıklardan ölümle sonuçlanabilecek vakalara kadar çeşitli şekillerde olabilir.

Parazitler, gıdasını ve korunmasını konakçı denilen diğer canlı organizmalardan sağlayan canlı varlıklardır. Hayvanlardan insana, insandan insana veya insandan hayvana geçebilirler. Çoğu parazit gıda ve su kaynaklı hastalıkların önemli nedenleri olarak ortaya çıkmaktadır. Parazitler, bulaşmış insanlar ve taşıyıcı hayvanların doku ve organlarında yaşar ve çoğalır. Çoğunlukla dışkı ile atılır.