Meyve ve sebzeler sağlıklı bir beslenmenin önemli bir parçasıdır. Market ve pazarlarda çok çeşitli besleyici ve lezzetli taze meyve ve sebzeler satılmakta. Bu taze ürünler ve taze sıkılmış meyve ve sebzeleri tüketirken gıda kaynaklı hastalık risklerini en az düzeyde tutmak gerekir. 

Gıda kaynaklı risklerden kaçınmak kolaydır
Zararlı bakteriler toprak veya suda bulunabilirler ve meyve ve sebzeler yetişirken onlara bulaşabilirler. Taze meyve ve sebzeler toplandıktan sonra hazırlama veya depolama aşamalarında zararlı bakterilerle bulaşabilir.
Bulaşmış ürünü tüketmek (veya bu ürünlerden yapılmış meyve sularını tüketmek) ciddi hatta bazen öldürücü gıda kaynaklı hastalıklara sebep olabilir. Aşağıda yer alan güvenli işleme ipuçları ile Kendinizi ve ailenizi gıda kaynaklı hastalıklara karşı koruyabilirsiniz.
Salı, 16 Eylül 2008 20:39

Üretici ithalata karşı korunmuyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye`nin gümrük vergi oranlarının üreticileri korumaya yetmediğini belirterek, ithalatta ek tedbirler alınmasını istedi.

Dünyada hızla artan ayçiçeği tohum ve tohum yağ fiyatlarının Nisan ayından itibaren gerilemeye başladığını kaydeden Bayraktar, ayçiçeği tohum ithalatının önemli bölümünün gerçekleştirildiği Bulgaristan`da üretim artışına bağlı olarak düşen fiyatların ucuz ithalatı gündeme getirdiğini ifade etti. Bulgaristan`dan ithal edilecek ayçiçeği maliyetinin 60?62,5 Ykr olduğuna işaret eden Bayraktar, bu fiyatlarla Türkiye`deki üreticilerin rekabet etmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Bu yıl bir kilo ayçiçeğinin maliyetinin 1 YTL olduğunun altını çizen Bayraktar, üreticilerin gelir elde edebilmesi için ayçiçeği fiyatının kilosunun 1,30 Ykr olması gerektiğini kaydetti. Ancak, ayçiçeği hasadının başladığı bu günlerde piyasa fiyatın 70 Ykr`ye kadar gerilediğini belirten Bayraktar, Trakyabirlik ve Karadenizbirlik`in 76,5 Ykr olarak açıkladığı avans fiyatlarının artırması gerektiğini ifade etti. Fiyatların düşmesinde en önemli etkenin ucuz ithalat olduğunu kaydeden Bayraktar, üreticiyi koruyacak ek tedbirler alınmasını istedi.

Büyükşehir Belediyesi olmayan belediye sınırı içerisindeki ve mücavir alanlarında kurulmak istenen veya kurulu bulunan sanayi tesislerine G.S.M. ÇALIŞMA RUHSATI vermek 10.08.2005 tarih 25.902 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" uyarınca İl Mahalli Özel İdarelerine verilmiştir.

Organize Bölgelerinde 12/04/2000 Tarih 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun da yapılan değişiklik ile G.S.M. Ruhsatlarını Bölge Müdürlüğü verecektir.

Ç.E.D. Raporu düzenlenmesi gereken tesislerde Ç.E.D. Olumlu raporu yer seçim ve tesis kurma izni yerine geçer. 

2. ve 3. sınıf G.S.M. 'ler de yer seçim ve kurma izni aranmaz.
Pazartesi, 30 Haziran 2008 00:03

Bal ve balda kalite kavramları

Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'nden Veteriner Hekim A.Turan Erdoğdu'nun yazısı... 


 Türk gıda kodeksine göre bal: Bal arılarının çiçek nektarlarını; bitkilerin ve bitkiler üzerinde yaşayan bazı canlıların salgılarını topladıktan sonra, kendine özgün maddelerle karıştırarak değişikliğe uğratıp, bal peteklerine depoladıkları tatlı maddeye denir.
Pazartesi, 26 Mayıs 2008 14:10

2008/24

Yazan
TÜRK GIDA KODEKSİ SOFRALIK ZEYTİN TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/24)

25 Mayıs 2008 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 26886
Evinizi gıda kaynaklı hastalıklardan korumak evde değil, süpermarket, manav ve diğer gıda satan yerlerde başlamaktadır.

Gıda kaynaklı hastalıklarla mücadele FDA için önemlidir, çünkü Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi'ne göre her yıl gıda kaynaklı hastalıklardan dolayı Amerika?da 325.000 kişi hastanelik olmakta, 5200 kişi ölmektedir.

Tüketici olarak sizler bu hastalıklardan korunmak için kilit rol oynamaktasınız. Alış veriş yaparken şu konulara dikkat etmelisiniz.
GIDA MADDELERİ VE GIDA İLE TEMASTA BULUNAN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDAKİ KONTROL İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ

Kontrol Belgesi İşlemleri

1. İthalatçı firma Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (DTS) Ek.6A da yer alan ürünler için 2007/39 sayılı tebliğe göre doldurduğu Kontrol Belgesi Formu ve diğer belgeler ile yetkilendirilmiş Tarım İl Müdürlüklerine dosya halinde başvuruda bulunur. DTS Tebliği Ek 6B de bulunan ürünler için fiili ithalat işlemleri kontrol belgesi aranmaksızın başlatılır. (6B için 5.maddeye geçiniz.)
Perşembe, 03 Nisan 2008 17:04

Yaşam boyu bir tatlı kaşığı: İYOT

Vitamin ve mineral eksiklikleri dünyada yaklaşık 1,5-2 milyar kişiyi etkilemekte, insanların zihinsel ve bedensel gelişmelerine, ulusların ekonomilerine darbe vurmaktadır. Vitamin ve mineral eksiklikleri her yıl bir milyondan fazla çocuğun ölümü, 60 bin kadının doğum sırasında ölmesi, 250.000 ciddi doğum kusurlu yenidoğan, kalp hastalığı ve inmeye bağlı ölümler, İşgücü verim azalması - %2 gelir kaybına neden olmaktadır.

Bu vitamin ve mineral eksikliklerinden birisi de iyot eksikliğidir. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altında tutan bu sorunun düşük maliyetlerle kontrolü mümkündür.

İyot (Yunanca "mor" anlamına gelen iodes'ten), sembolü I, atom numarası 53 olan bir elementtir. Kimyasal olarak iyot halojenlerin en az reaktif olanı, astatin'den sonra en elektropozitif olanıdır. İyot başlıca tıpta, fotoğrafçılıkta ve boya imalatında kullanılır. Çoğu canlının eser miktarda iyoda gereksinimi vardır. 
GIDA SEKTÖRÜNDE DEVLETİN YANLIŞ VE GEREKSİZ UYGULAMALARININ YILDA MALİYETİ 963 MİLYON AMERİKAN DOLARIDIR
Mesleğe başladıktan sonra çalışma alanlarım ve yaptığım uzmanlık gereği gıda ile ilgili yaşanılan sorunları, mesleğin bu alandaki etkinliği ve benzeri konularla ilgilenmeye ve çözüm önerileri üretmeye çalıştım. Bunları mesleki ve sektörel dergilerde ilgilileri ve kamuoyu ile paylaştım. Özellikle bu alanda devletteki çok başlılığın tüketiciyi korumadığı gibi sektöre de zarar verdiğini hep dile getirdim.
Pazartesi, 17 Mart 2008 12:54

2008/11

Yazan
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDE KURŞUN, KADMİYUM, CİVA, İNORGANİK KALAY, 3-MONOKLOROPROPAN 1,2-DİOL VE BENZOPİREN SEVİYELERİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ

(Tebliğ No: 2008/11)
 
Yayınlandığı Resmi Gazete: 15 Mart 2008 CUMARTESİ - 26817

 
Page 6 of 17