Yazdır
Gösterim: 6072

Türkiye’nin AB sürecindeki en büyük sorunlar  hepimizin bildiği gibi Tarım , Hayvancılık ve Gıda sektöründe yaşanmaktadır. Bitkisel Üretimde Sorunların temelini ise özetle şu başlıklar oluşturmaktadır; Türk çiftçisinin tohum-fidenin toprağa ekiminden mahsulün tüketicinin önüne gelinceye kadar olan süreçte İyi Tarım Uygulamaları (İTU-GAP) dediğimiz asgari kriterleri yerine getirmemesi ,kayıt tutma geleneğinin olmaması sebebiyle üründe geriye dönük izlenebilirliğin sağlanaması , özellikle gübreleme ve bitki koruma ilaçları kullanımının kayıt altına alınmaması ve bilinçsiz kullanımı, toprak analizi sonuçlarına göre gübreleme yapılmaması , bitki koruma ilaçları atıklarının çevreye ve doğaya gelişigüzel atılması , tarımsal ürünlerin kalıntı analiz programına tabi tutulmaması vs...

Ülkemizin  özellikle  bitkisel üretimde Avrupa ve Dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmasına rağmen üretime oranla ihracat payımızın son derece düşük olması (yıllara göre %4-7arasında değişmektedir) da  düşündürücüdür. Bu sebeplerle  Devlet Üreticiyi  teşvik etmekte ve  İyi Tarım Uygulamalarına  yönelen üreticilere Ziraat Bankası kanalıyla çok düşük faizli-uzun vadeli kredi vermektedir. Bütün bunların sonucu olarak Günümüzde artık hem yurtiçinde hem de yurtdışında bilinçli büyük perakendeciler ; üreticilerin  yukarıda ana başlıklarını verdiğimiz kriterlere kesinlikle uymasını talep etmekte ve kontrollü tarım uygulanmış ,iTU veya GLOBALGAP(EUREPGAP) Belgeleri bulunan üretici veya üretici gruplarını tercih etmektedirler. Bu sorunlar ışığında Yurt içinde ve dışında İTU (İyi Tarım Uygulamaları) belgelendirmesi , GLOBALGAP(EUREPGAP) Belgelendirmesi ön plana çıkmaktadır. Bizim gibi belgelendirme ve eğitim kuruluşlarına ise Türk Tarımının modernleşmesi ve gelişmesi yönünde büyük işler düşmektedir.


SAVAŞ MAYADAĞ
GLOBALGAP PROJE MÜDÜRÜ
KAS ULUSLARARASI SERTİFİKASYON
www.kascert.com    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.