2008-2012 dönemini kapsayan 5 yıllık eylem planına göre, 2013 yılına gelindiğinde ihracatın 200 milyar doları aşması bekleniyor
-Aynı yıl turizm gelirlerinin 40 milyar dolara, milli gelirin 800 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor
-2012 yılında nominal faizlerin tek haneye ineceği öngörülüyor
-2008-2010 döneminde dış ticarette e-belge kullanımı sağlanacak
-Başta kuzey marmara otoyolu (3. boğaz köprüsü dahil) ve gebze-orhangazi-bursa-izmir otoyolu olmak üzere yeni otoyol projelerinde etüt-proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni otoyol projeleri hayata geçirilecek
-İşsizlik ödeneğinden yararlanma şartları kolaylaştırılacak


İhracatın 2013 yılına gelindiğinde 200 milyar doları aşması bekleniyor. Aynı yıl turizm gelirlerinin 40 milyar dolara ulaşacağı, 2012 yılında nominal faizlerin tek haneye indirileceği tahmin ediliyor.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren'in açıkladığı 3 aylık Eylem Planından sonra, 5 yıllık Eylem Planının ana hatları da belli oldu.2008-2012 dönemine yönelik olarak hazırlanan Eylem Planına göre, rekabet gücünün artırılması ve ekonomik istikrarın sürdürülmesine yönelik tedbirlerin ihracat artışları için gerekli altyapıyı sağlamasıyla 2013
yılında ihracatın 200 milyar doları aşması hedefleniyor.

"Türkiye Turizm Stratejisi 2023" çerçevesinde tanıtım çalışmalarına hız verilmesiyle 2013 yılında turizm gelirlerinin 40 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Mali disiplinin sürdürülmesinin faiz oranlarının düşmesinde etkili olacağından hareketle, 2012'de nominal faizlerin tek haneye indirilmesi planlanıyor.

Siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanması ve yapısal reformların devam ettirilmesiyle 2013 yılında milli gelirin 800 milyar dolara yaklaşması, kişi başına gelirin ise 10 bin dolara çıkması hedefleniyor.Makroekonomik istikrarın ve büyüme performansının devam ettirilmesi amacıyla mali disipline kararlılıkla riayet edilmesi ve bu bağlamda mali disiplinin yapısal reformlarla desteklenmesi öngörülüyor.İşverenlerin mali yüklerini azaltmak ve uygulamada etkinlik sağlamak üzere İş Kanunu'na göre işletmelerde açılması zorunlu birimler konusunda kolaylaştırıcı düzenlemelere gidilmesi planlanıyor.Uluslararası antlaşmalarla uyumlu, şeffaf ve etkin bir devlet yardımı sistemi oluşturulması hedefleniyor.

-DIŞ TİCARETTE e-BELGE KULLANIMI-
Plana göre, 2008-2010 döneminde dış ticaret işlemlerinde kullanılan bilgi ve belgeler kurumlar arasında elektronik ortamda paylaşılacak ve tüm işlemler iş süreçlerinde taraf olan kurumlarca standart dışı ticaret belgeleri kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 2 adet yeni kredi garanti fonu şirketi kurulması sağlanacak. Kurulması planlanan yeni kredi garanti fonu şirketlerine bankalar, odalar ve borsalarla ilgili diğer kuruluşların ortak olması konusunda gerekli koordinasyon ve işbirliği sağlanacak. KOSGEB her bir şirkete 10 milyon YTL ile katılım sağlayacak.2009-2012 döneminde damga vergisi ile Banka Sigorta ve Muamele Vergisi oran ve/veya miktarları kamu finansman imkanları çerçevesinde kademeli olarak kaldırılacak.

Aktif iş gücü programlarının uygulanması amacıyla şirket kuruluş ve kapanış işlemlerinin kolaylaştırılmasıyla şirket kuruluş ve kapanış maliyetlerinin azaltılması sağlanacak.Yine 2009-2012 döneminde başta Ege, Akdeniz ve Marmara olmak üzere Kıyı Yapıları Mastır Planı sonuçları çerçevesinde büyük ölçekli ve lojistik merkez niteliğinde limanlar oluşturulacak. Ege bölgesindeki Çandarlı Limanı'nın yapımı gerçekleştirilecek.

-YENİ OTOYOL PROJELERİ-
Plana göre, başta Kuzey Marmara Otoyolu (3. boğaz köprüsü dahil) ve Gebze-Orhangazi-Bursa-İzmir Otoyolu olmak üzere yeni otoyol projelerinde etüt-proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni otoyol projeleri hayata geçirilecek. Bu projelerde özel sektörün finansman ve işletme yeteneğinden azami ölçüde yararlanılacak kamu özel işbirliği modellerinin uygulanması esas alınacak.

Önümüzdeki yıl işsizlik ödeneğinden yararlanma şartlarının kolaylaştırılmasına ilişkin yasal düzenleme yapılacak. İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için gerekli olan bin 80 günde en az 600 gün prim ödemiş olma şartı son 120 gün çalışmış olma koşulu gibi şartlar esnetilecek, ayrıca işsizlik ödeneğinin miktarı artırılacak.