Yazdır
Gösterim: 9872
Beslenme referans değerleri ve beslenme rehberi
Dengeli beslenme ile kast edilen, gereksinimi karşılayacak kadar besin ve enerji almaktır. Beslenme Referans Değerleri (DRVs), gereksinimi karşılayacak kadar besin maddesi alımını planlamak ve değerlendirmek için düzenlenmiştir. DRVs, ortalama gereksinim, yeterli alım seviyesi ve en düşük alım değeri gibi referans değerlerin tam bir bütünüdür. DRVs, aynı zamanda özel gıdaların tüketimi ile ilgili diyetsel önerileri içeren Gıda Temelli Beslenme Rehberini (FBDG) hesaplamak için de kullanılmaktadır. FBDG rehberi, tüketicilere sağlıklı beslenme konusunda yardımcı olmaktadır. 

AB'de Durum  
Besinlerin alımı ile ilgili bilimsel tavsiyeler, halkın beslenme alanındaki hareketleri baz alınarak gerçekleştirilmektedir. Örneğin, bu tavsiyeler kanun düzenleyiciler tarafından gıda etiketleme hakkındaki kararlar için kullanılmaktadır. AB'de 1992 senesinde Gıda Bilimsel Komitesi'nin (SCF) Avrupa Topluluğu için besin ve enerji alımı hakkında sunduğu görüş, belirli besin ve enerji alımları için referans oluşturulmuştur. Ancak son ulaşılan verilerle birlikte, bu tavsiyenin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerekliliği söz konusudur. 

Bu alandaki bilimsel tavsiyeler, diğer kaynaklar kullanılarak da ulaşılabilir durumdadır. Üye ülkelerdeki bilimsel danışma organları, besinlerin alımı ile ilgili tavsiyeler yayınlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası organizasyonlar, bazı besin maddeleri ve diyet bileşenleri için tavsiye edilen değerleri yayınlamıştır. Bu raporların hepsi bir araya getirildiğinde, büyük bir karar birliğine varılmaktadır. Ancak bazı noktalarda farklılıklar da söz konusudur. 

EFSA'nın rolü 
Avrupa Komisyonundan gelen rica ile EFSA, Gıda Bilimsel Komitesinin besin ve enerji değerleri ile ilgili önceki önerilerini güncellemektedir. Daha önceki bilimsel tavsiyeler de göz önüne alınarak, EFSA AB yasa düzenleyicilerini, beslenme alanında karar verme konusunda destekleyecektir. Bununla birlikte Avrupa Komisyonu, Üye Ülkelerin bu tavsiyelerinin pratik gıda rehberlerine çevrilmesi sırasında, EFSA'nın desteğini beklemektedir. 
EFSA uzmanları, enerji ve yağ, protein ve karbonhidrat gibi makronutriyenler hakkındaki ilk çalışmasına 2009 itibariyle başlayacaktır. Mikronutriyenler (vitamin ve mineraller) hakkındaki çalışma ise 2009 senesinin ortalarına doğru başlayacaktır. 
DRV'lerle ilgili tüm taslak görüşler sonlandırılmadan önce, EFSA'nın açıklık politikası ile halkın görüşüne açılacaktır. 
Çalışma sırasında uygun bir yaklaşımın takip edildiğinden emin olmak için, EFSA beslenme referans değerlerini hesaplarken yaş, cinsiyet, yaşam şartları gibi parametreleri de göz önüne almıştır. Bununla birlikte, Komisyon tarafından konu ile ilgili özel bir rica söz konusu olmamasına rağmen, NDA Paneli, su için de beslenme referans değerlerini hesaplamaya karar vermiştir. Dengeli beslenme için yeterli miktarlarda su alımı da gereklidir. 

Son olarak, EFSA vitamin ve mineraller için tolere edilebilir üst limit değerlerin konusunda da bilimsel bir tavsiyede bulunmaktadır. DRV'lerin günlük alımlarındaki en yüksek seviyeleri, sağlık üzerine herhangi bir olumsuz etki göstermemektedir. EFSA tarafından saptanan bu üst limitler, Avrupa Komisyonu ve Üye Ülkelerdeki zenginleştirilmiş gıda ve gıda takviyelerindeki besin öğelerinin onaylanmış maksimum seviyelerinin belirlenmesinde baz alınacaktır.