Yazdır
Gösterim: 11930
Personel ve Personel Hijyeni 
 • SOP1: Çalışan sağlığı ve personel hijyeni
 • SOP2: El yıkama
 • SOP3: Eldiven ve alet ekipman kullanımı
 • SOP4: Duyusal test metodları
 • SOP5: Çalışanların yeme içme alanları
 • SOP6: Aralar ve yemek molaları
 • SOP7: Kan ve vücut salgıları ile temas

  Tesis ve Ekipmanlar 

  Gıdaların İş Akışı 

  Tüketici İletişimi

  Çalışan Oryantasyonu ve Eğitimi          

  Gıda Güvenliği ve HACCP Eğitimi ve İzleme