Beslenme referans değerleri ve beslenme rehberi
Dengeli beslenme ile kast edilen, gereksinimi karşılayacak kadar besin ve enerji almaktır. Beslenme Referans Değerleri (DRVs), gereksinimi karşılayacak kadar besin maddesi alımını planlamak ve değerlendirmek için düzenlenmiştir. DRVs, ortalama gereksinim, yeterli alım seviyesi ve en düşük alım değeri gibi referans değerlerin tam bir bütünüdür. DRVs, aynı zamanda özel gıdaların tüketimi ile ilgili diyetsel önerileri içeren Gıda Temelli Beslenme Rehberini (FBDG) hesaplamak için de kullanılmaktadır. FBDG rehberi, tüketicilere sağlıklı beslenme konusunda yardımcı olmaktadır. 

AB'de Durum  
Besinlerin alımı ile ilgili bilimsel tavsiyeler, halkın beslenme alanındaki hareketleri baz alınarak gerçekleştirilmektedir. Örneğin, bu tavsiyeler kanun düzenleyiciler tarafından gıda etiketleme hakkındaki kararlar için kullanılmaktadır. AB'de 1992 senesinde Gıda Bilimsel Komitesi'nin (SCF) Avrupa Topluluğu için besin ve enerji alımı hakkında sunduğu görüş, belirli besin ve enerji alımları için referans oluşturulmuştur. Ancak son ulaşılan verilerle birlikte, bu tavsiyenin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerekliliği söz konusudur. 

hiperaktivite gıda katkı maddeleriGıda katkısı gıdalara özel bir fonksiyon için (bozulmasını önlemek, rengini güzelleştirmek gibi) katılan, tek başına gıda olarak tüketilmeyen karakteristik gıda bileşenleridir.

Bütün gıda katkıları doğal veya yapay olsun titiz bir şekilde gıda güvenliği testleri ve onay sürecinden geçmekte ve AB mevzuatına uygunluğu denetlenmektedir. Değerlendirmeler sonucunda sadece uzmanların gerekli ve güvenli olarak değerlendirdiği gıda katkılarına izin verilmektedir.

Buna rağmen bazı insanlar çeşitli gıda katkılarına, aynı çoğu kişi tarafından tüketilen gıdalara bazı insanların alerjik reaksiyon göstermesi gibi reaksiyon gösterebilmektedir. Astım veya gıda alerjisi olan kişiler gıda katkılarına da reaksiyon gösterebilmektedir. Gıda katkılarına reaksiyon genelde bir astım krizi veya kurdeşene (ürtiker) neden olabilir. Sülfitler, benzoatlar, ve tartrazin gibi katkıların her türlüsü bazı insanlarda bu belirtileri gösterebilir.

gıdalarda parazitHastalık yapan parazitler gıda veya suda bulunabilir. Küçük tek hücreli mikroskobik organizmalardan (protozoa), çıplak gözle görülebilen çok hücreli solucanlara (helmintler) kadar parazitlerin çoğu gıda kaynaklı hastalıklara sıklıkla neden olmaktadır. Bu hastalıklar halsizlik veren küçük rahatsızlıklardan ölümle sonuçlanabilecek vakalara kadar çeşitli şekillerde olabilir.

Parazitler, gıdasını ve korunmasını konakçı denilen diğer canlı organizmalardan sağlayan canlı varlıklardır. Hayvanlardan insana, insandan insana veya insandan hayvana geçebilirler. Çoğu parazit gıda ve su kaynaklı hastalıkların önemli nedenleri olarak ortaya çıkmaktadır. Parazitler, bulaşmış insanlar ve taşıyıcı hayvanların doku ve organlarında yaşar ve çoğalır. Çoğunlukla dışkı ile atılır. 

E numaralarına sahip gıda katkıları Avrupa Birliği tarafından gıda güvenliği testlerinden geçirildikten sonra kullanımına onay verilmiş katkılardır. Onaylanan gıda katkıları Avrupa birliği tarafından sürekli izlenerek değerlendirilir ve yeni bilimsel veriler ışığında gerekli görülen durumlarda düzeltmeler yapılır.

Gıda maddeleri etiketlerinde içindekiler listesinde gıda katkıları adı veya E numarası ile belirtilmek zorundadır. İçindekiler listesi aynı zamanda kullanılan gıda katkısının gıdada kullanım amacını gösterir. (Renklendirici, koruyucu, kabartıcı vb. gibi)

Gıda etiketlerinde görebileceğiniz katkı maddeleri çeşitleri aşağıda açıklanmaktadır:

 Küf nedir?

Küfler bitki veya hayvanlar üzerinde yaşayan mikroskobik mantarlardır. Dünyada kaç çeşit mantar türü olduğu bilinmemekle birlikte onbinlerce mantar çeşidi olduğu düşünülmektedir. Mantarların çoğu ipliksi bir yapıda olup genel karakteristik olarak spor oluştururlar. Bu sporlar hava, su ve böcekler yolu ile taşınmaktadır.

Tek hücreli bakterilerden farklı olarak küfler çok hücreli yapılar oluşturur, bazen çıplak gözle bile görülebilir. Mikroskop altında küfler ince mantar şeklinde görünürler. Çoğu küfün yapısı; Üzerinde yaşadığı gıdanın iç yüzeylerine ulaşmak için ipliksi kökler (miseller), gıdanın üzerinde bulunan bir sap, bu sapın sonunda bulunan sporlar şeklindedir.