Ülkemizde gıda maddesi üreten, satan ve toplu tüketime arz eden işyerleri ile bu işyerlerinde üretilen ve satışa arz edilen gıda maddelerini, gıda ile ilgili mevzuat hükümlerine uygunluk açısından denetleyen gıda kontrolörlerinin işi gerçekten çok zor?

Ülkemiz genelinde sayıları 50 bin civarında olan gıda maddesi üreten işyeri ile 400 bin civarındaki gıda maddesi satış ve toplu tüketim yerini denetleyen gıda kontrolörlerinin sayısı ise 6 bin civarında.

Türkiye’nin AB sürecindeki en büyük sorunlar  hepimizin bildiği gibi Tarım , Hayvancılık ve Gıda sektöründe yaşanmaktadır. Bitkisel Üretimde Sorunların temelini ise özetle şu başlıklar oluşturmaktadır; Türk çiftçisinin tohum-fidenin toprağa ekiminden mahsulün tüketicinin önüne gelinceye kadar olan süreçte İyi Tarım Uygulamaları (İTU-GAP) dediğimiz asgari kriterleri yerine getirmemesi ,kayıt tutma geleneğinin olmaması sebebiyle üründe geriye dönük izlenebilirliğin sağlanaması , özellikle gübreleme ve bitki koruma ilaçları kullanımının kayıt altına alınmaması ve bilinçsiz kullanımı, toprak analizi sonuçlarına göre gübreleme yapılmaması , bitki koruma ilaçları atıklarının çevreye ve doğaya gelişigüzel atılması , tarımsal ürünlerin kalıntı analiz programına tabi tutulmaması vs...

Doğal koşullarda insanlar ve hayvanlarda kitle halinde zehirlenmeler yapan en önemli mikotoksinler Aspergillus, Penicillium ve Fusarium cinsi küfler tarafından oluşturulmaktadır. Kimyasal yapısı belirlenen ilk mikotoksin Aspergillus flavus ve Aspergillus parasitucus türleri tarafından oluşturulan ?aflatoksin? dir.

Yıllarca, inek sütü midede şişkinlik, hazımsızlık, ürtiker plakları (vücutta oluşan kaşıntılı kızarıklıklar) gibi istenmeyen rahatsız edici semptomların kaynağı diye bilinir. Bu reaksiyonlar süt proteinlerine karşı alerji yada laktoz intoleransından kaynaklanır. Bebeklerde her ikisi de aynı anda olabilir. Süt, çocuğun karşılaştığı ilk yabancı protein kaynağı ve muhtevasıyla çok önemli bir besin kaynağıdır ve bu nedenle bebeklerin diyetinden kolayca çıkarılamaz.

İÇİNDEKİLER


YEŞİL ÇAY
YEŞİL ÇAY ÜRETİMİ
YEŞİL ÇAYIN FAYDALARI
YEŞİL ÇAYIN BİLEŞENLERİ ve SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
SİYAH ÇAY
SİYAH ÇAY ÜRETİMİ
ÜRETİM AŞAMALARI