Çevresine fiziksel, ruhsal, kimyasal, mikrobiyolojik ve toplumsal yönlerden az yada çok zarar veren yada verme olasılığı olan ve doğal kaynakları kirleten kuruluşlardır.

1.Sınıf GSM? ler: Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden mutlaka uzak tutulması ,sanayi bölgesi ya da sağlık koruma bandı konulabilecek yerlerde olması gereken kuruluşlardır. 1. Sınıf GSM ruhsatları Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmektedir.

2.Sınıf GSM? ler: Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden uzakta, kurulca önerilip  yetkili makamca uygun görülecek bir yerde olması gereken gayri sıhhi müesseselerdir.2. ve 3. Sınıf GSM ruhsatları İlçe belediyeleri tarafından verilir.

3. Sınıf GSM? ler: Konutların ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte denetim altında tutulması gereken gayri sıhhi müesseselerdir. Çevresine olan zararları giderilemeyen 3. sınıf GSM? ler de konutlardan ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden uzakta yapılır.

Teknik terim sözlüğü

{mos_fb_discuss:43}

Türk Gıda Kodeksi ve ilgili tebliğlerde susamda bakır oranı ile ilgili herhangi bir limit değeri verilmezken; Tahine uygun susam (Sesamum indicum) tohumlarının tekniğine uygun olarak kabukları ayrıldıktan ve fırında kurutulup kavrulduktan sonra değirmende ezilmesi ile elde olunan mamulde bakır oranı 10 ppm olarak verilmektedir. Aynı zamanda TS 311 sayılı Susam Tohumu standardında ve uluslararası Codex Alimentariusda da bakır oranı ile ilgili herhangi bir limit bulunmamaktadır. Aynı zamanda askeriye ile yaptım görüşmelerde susam bakır analizinin yapılmadığı; sadece susam yağında bakır miktarı ile ilgili ölçütler olduğu bildirilmiştir.

 

Ülkemiz üretimi açısından bakacak olursak bitkisel sıvı yağlar üreticisi olmakla beraber dış alımlara bağımlı olduğumuzu görürüz. Zeytinyağı üretimimiz yeterli olup ihracat miktarının da artabileceği gözükmektedir. Yurt içi tüketimi olarak bölgelere göre değişmek ile beraber diğer üretici ülkelere göre çok düşüktür. Yunanistan da k,işi başına 20 kilo yılda zeytinyağı tüketilmesine rağmen bu ülkemizde 1 kilogramdır.
Son yıllarda zeytinyağı elde etme tesisleri klasik sistemden de kontinü sisteme geçiş yapmaktadır.Zeytinin bekleme süresini düşürdüğünden kalite ve randıman açısından daha iyi zeytinyağı elde edilmektedir.