Gıdalarla temas etmesi amaçlanan geri dönüştürülmüş plastik malzemeler ve eşyalara ilişkin Komisyon Yönetmeliği (AB) 2022/1616, 10 Ekim 2022'de yürürlüğe girecektir.

Eğer endüstri 4.0 vizyonu gerçekleştirilecekse çoğu kurumsal süreç daha dijital hale gelmelidir. Bu dönüşüm için kritik unsur, geleneksel tedarik zincirlerinin bağlantılı, akıllı ve yüksek verimli...

Bir şirketin tedarik zinciri operasyonlarında satınalma ve alım sonrası performansı arttırmak ve riskleri minimize etmek için sözleşme hazırlanması, tedarikçi ile müzakere edilmesi ve imzalanması...

ERP, şirketlerin iyileştirme veya büyüme fırsatları olan alanlarını belirlemelerini sağlar. ERP sistemine erişim izni olan çalışan sayısı arttıkça talep artışları, geç sevkiyatlar veya yaklaşan bir...

Büyüyen şirketler elektronik tabloların artık yetmediği bir noktaya ulaşır. Kurumsal kaynak planlama yazılımının devreye girdiği yer burasıdır. ERP sistemleri, önemli operasyonel bilgileri toplar,...

Kolay Destek, firmalarımıza Ticaret Bakanlığı tarafından verilen 14 farklı desteğin daha kolay ve anlaşılır biçimde sunulmasını amaçlayan Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir hizmet ve...

Küresel iş dünyasında artan rekabet, satış ve pazarlama etkinliğinin yanı sıra iş geliştirme aksiyonlarının da alınmasına neden oldu. İş Geliştirme birimlerinin kurulması ile resmiyet kazanan bu...

Son yıllarda müşteriler, çalışanlar, yatırımcılar ve hükümetler, şirketlere daha fazla çevre yönetimi ve sosyal sorumluluk göstermeleri için artan bir baskı uyguladı. Bu, sürdürülebilir operasyonlar...

Blokzincir; ağ ortamında onaylanmış kullanıcılar tarafından şifrelenen verilerin değişmez bir dağıtık veritabanına kaydedilerek tüm kullanıcılar tarafından eş zamanlı takibinin sağlandığı...

Tedarik zinciri, tüketici için değer üretmek üzere birlikte çalışan paydaşların oluşturduğu organizasyon ağı ve bunların ilişkili faaliyetleridir. Tedarik zinciri yönetimi günümüz küresel pazarında...

Bir firmanız var ve işin büyümesini bekliyorsunuz. Bu aşamada başarının anahtarı, tedarik zinciri optimizasyonu ve etkili tedarik zinciri yönetiminin birleşimidir. Tedarik zinciri yönetimini...

Yeni bir iş kurmak, özellikle başarılı bir tedarik zinciri yürütmenin karmaşıklıklarına daldığınızda, bunaltıcı olabilir. Aşağıdaki tedarik zinciri planlaması kılavuzu, yeni işiniz için başarılı bir...

Gıda güvenliği sorunları gıda ve içecek sektöründeki işletmeler için önemli kayıplar yaratır, ancak tedarik zinciri yönetiminde gıda güvenliğini artırmak için belirli adımlar atılarak bu kayıplar...

Küresel gıda tedarik zinciri, gıda ürünlerinin çiftçilerden (ve diğer gıda üreticilerinden) market raflarına ve nihayetinde tüketiciye sistematik olarak geçtiği uzun bir süreçler dizisidir.

Gıda Güvenliği, kuruluşunuzun sürekli hayatta kalmasını sağlamak için önemli kriterlerden biridir. Ancak gıda güvenliğini uygulamaya çalışırken kesinlikle zorlukların olacağını bilmelisiniz.

Gıda endüstrisinin tedarik zinciri, karmaşık bir şekilde gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Günümüz ortamında gıda güvenliği risklerini yönetmek için şirketlerin karşılaştıkları zorlukları ve...

Bir kuruluşun endirek yada dolaylı harcamaları genellikle toplam harcamasının %20'sini veya daha fazlasını oluşturur ancak bu pay düşük fiyatlı ve merkezi olmayan satın almalardan oluştuğu için...

Tasarruf, maliyet düşürme ve/veya maliyetten kaçınma yoluyla elde edilebilir. Satın alma ve kaynak bulma uzmanları olarak, temel maliyet (tahmin edilen/beklenen) ve fiili maliyet rakamları hazır...

Şirketiniz bir ürün üretiyorsa ve bir tedarik tabanına sahipse, bir tedarikçi geliştirme programı uygulamak ve yürütmek, şirketinizi uzun vadeli başarıya hazırlamak için hayati önem taşır.

Giderek dinamik hale gelen bir pazarda, işletmelerin daha hızlı değişmesi gerekmektedir ve bu gelişim ise genellikle tedarikçi kaynaklı olmaktadır.

Tedarikçi yönetimi, satınalınan ve kuruluşunuza tedarik edilen mal veya hizmetlerin kritikliğine ve önemine göre kuruluşun ve tedarikçi arasında kurulan ilişkidir.

Ideative Danışmanlık