Gıda Bilimi Blog

Avrupa Komisyonu, Gıda ile Temasta Kullanılan Geri Dönüştürülmüş Plastiklerin Güvenliğini Sağlamak için Yeni Kurallar Getirdi

Gıdalarla temas etmesi amaçlanan geri dönüştürülmüş plastik malzemeler ve eşyalara ilişkin Komisyon Yönetmeliği (AB) 2022/1616, 10 Ekim 2022'de yürürlüğe girecektir.

Endüstri 4.0 odaklı dijitalleşme tedarik zincirini nasıl daha verimli, çevik ve müşteri odaklı hale getirir?

Eğer endüstri 4.0 vizyonu gerçekleştirilecekse çoğu kurumsal süreç daha dijital hale gelmelidir. Bu dönüşüm için kritik unsur, geleneksel tedarik zincirlerinin bağlantılı, akıllı ve yüksek verimli bir tedarik zinciri ekosistemine doğru evrimi olacaktır.

Şirketler için satınalma sözleşmeleri ve kontrat yönetimi

Bir şirketin tedarik zinciri operasyonlarında satınalma ve alım sonrası performansı arttırmak ve riskleri minimize etmek için sözleşme hazırlanması, tedarikçi ile müzakere edilmesi ve imzalanması aktivitelerine Sözleşme Yönetimi diyebiliriz.

ERP kullanmanın şirketlere faydaları

ERP, şirketlerin iyileştirme veya büyüme fırsatları olan alanlarını belirlemelerini sağlar. ERP sistemine erişim izni olan çalışan sayısı arttıkça talep artışları, geç sevkiyatlar veya yaklaşan bir nakit akışı problemi gibi sorunları tespit edilmesi olasılığı artar. Çalışanlar böylece tespit edilen sorunu proaktif olarak mümkün olduğu ölçüde azaltabilir.

ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) Nedir?

Büyüyen şirketler elektronik tabloların artık yetmediği bir noktaya ulaşır. Kurumsal kaynak planlama yazılımının devreye girdiği yer burasıdır. ERP sistemleri, önemli operasyonel bilgileri toplar, düzenler ve kuruluşların yalın ve verimli operasyonlar yürütmesine yardımcı olur.

Ideative Danışmanlık