EFSA, Çinden gelen bileşik gıdalardaki melamine bağlı olası riskleri değerlendiriyor

melamin süt Çinde yaşanan son olayların ardından, Avrupa Komisyonu EFSAya (Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi), Çin kökenli süt ve süt ürünlerini içeren gıdalardaki olası melamin varlığına karşı Avrupalı tüketicilerde oluşabilecek sağlık etkileri üzerine acele bir bilimsel görüş yayınlama ricasında bulunmuştur. Melamin, plastikler, reçineler ve yapıştırıcıların yapımında sıklıkla kullanılan bir kimyasal bileşiktir. Avrupada melamin maddesinin plastik materyaller ve eşyalarda kullanımı onaylanmış olmasına karşın, melaminin gıdalara ve hayvan yemlerine ilavesi yasaklanmıştır. 

EFSA bilim adamları, yapmış oldukları çalışmalarda en kötü senaryoda bile, Avrupadaki yetişkin bir insanın kontamine süt tozu ile üretilmiş olan çikolata ya da bisküvi ürünlerini tüketmesi ile 0,5 mg/kg vücut ağırlığı olan TDI (Tolere edilebilir Günlük Alım Miktarı) değerini geçmeyeceğini gözlemlemiştir.

Çocuklar için ise, kontamine süt tozları ile yapılmış bisküvi, sütlü şekerlemeler ve çikolataların ortalama miktarlarda tüketilmesi ile TDI değeri aşılmayacaktır. Ancak, en kötü senaryoda yani kontaminasyonun en yüksek olduğu seviyelerde, yüksek miktarlarda süt tozu içeren sütlü şekerlemelerin ya da çikolata ya da bisküvilerin çocuklar tarafından fazla tüketilmesi ile TDI değerleri aşılabilir. Bisküvi ve çikolatayı birlikte tüketen çocuklar için ise TDI değerini aşma riski normalden üç kat daha fazla olmaktadır. 

Yüksek seviyelerde melamine maruz kalma, ilk olarak böbrekleri etkilemektedir. EFSA, 2007 senesindeki özel bir kontaminasyon vakasında melamin için TDI değerini 0,5 mg/kg vücut ağırlığı olarak uygulamıştır. 

Komisyon EFSA dan, değerlendirmesinde Çinden ithal edilmiş olan süt tozunu içeren bisküvi ve çikolata gibi ürünler üzerine odaklanması ricasında bulunmuştur. EFSA, Avrupada bisküvi ve çikolata tüketimi ile ilgili mevcut veriler üzerinden teorik maruz kalma senaryoları geliştirmiştir. EFSA, en kötü senaryoları geliştirirken Çinde bebek mamalarında rapor edilen en yüksek melamin değerini kullanmıştır. Ancak EFSA, şu anda geliştirdikleri bu en yüksek seviyeli maruz kalma senaryolarının Avrupada gözlenip gözlenmeyeceğinin şu an için bilinmemekte olduğunu vurgulamaktadır.


Ideative Danışmanlık