Avrupa Komisyonu, Gıda ile Temasta Kullanılan Geri Dönüştürülmüş Plastiklerin Güvenliğini Sağlamak için Yeni Kurallar Getirdi

Gıdalarla temas etmesi amaçlanan geri dönüştürülmüş plastik malzemeler ve eşyalara ilişkin Komisyon Yönetmeliği (AB) 2022/1616, 10 Ekim 2022'de yürürlüğe girecektir.

Yürürlüğe girdiği tarihte Yönetmelik aşağıdaki etkilere sahip olacaktır:


1. (EC) 282/2008 sayılı Yönetmelik artık yürürlükte olmayacak;
2. Ulusal mevzuata tabi olarak geri dönüştürülmüş plastik Gıda ile Temas Eden Malzemelerin (FCM'ler)kullanılması artık mümkün olmayacak;
3. Plastik girdinin toplanması ve sınıflandırılması, dekontaminasyonu ve dönüştürülmesi de dâhil olmak üzere geri dönüştürülmüş içerikli plastiğin piyasaya arzına doğrudan uygulanabilir hale gelen ve kalite kontrolü, dokümantasyon ve etiketlemeyi de etkileyen özel kurallar olacak;
4. Geri dönüşümcüler ve geri dönüşüm tesislerini içeren bir Birlik kaydı oluşturulacak ve bir web sitesinde yayınlanacak;
5. Mekanik geri dönüşüm, kapalı ve kontrollü bir ürün zincirinden ürünlerin geri dönüşümü, geri dönüştürülmüş plastiğin işlevsel bir bariyer arkasında kullanılması ve kimyasal geri dönüşüm biçimleri dâhil olmak üzere her türlü geri dönüştürülmüş plastik ve geri dönüşüm teknolojileri Yönetmelik kapsamında olacak;
6. Yeni geri dönüşüm teknolojileri ve geri dönüşüm süreçlerinin değerlendirilmesi için geçerli yeni kurallar uygulanabilir hale gelecek.
7. Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra, daha ileri kurallar da geçerli olacaktır:
Mekanik polietilen tereftalat (PET) geri dönüşüm süreçleri ile ilgili olarak:
- Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından 10 Temmuz 2023'ten önce alınan bir başvuruya tabi süreçler, izinlerine ilişkin bir karar kendilerine bildirilinceye kadar, bu tarihten sonra da geri dönüştürülmüş plastiği piyasaya sürmek için kullanılmaya devam edebilir,
- Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce alınan başvurulara ilişkin bu yetkilendirme kararlarından ilkinin (Ör: 282/2008 Sayılı Tüzük (EC) bazında)
yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde alınması beklenmektedir;
- Yetkilendirme kararları, geri dönüşüm süreçlerine kısıtlamalar getirir; bunlar sürece uygulanabilir EFSA görüşüne dayanmaktadır;
- 10 Temmuz 2023'ten itibaren, EFSA'nın bu tarihten önce başvurusunu almadığı süreçler geri dönüştürülmüş plastiği piyasaya sürmek için kullanılamaz, öncelikle izin verilmesi gerekir.

10 Temmuz 2023'ten itibaren, yeni bir teknoloji ile üretilmedikçe, yalnızca uygun bir geri dönüşüm teknolojisi ile üretilmiş ve Yönetmeliğin IV. Bölümü’ne uygun geri dönüştürülmüş plastik içeren plastikler piyasaya arz edilebilir;

Yönetmelik iki uygun teknolojiyi ortaya koymaktadır:


o Tüketici sonrası mekanik PET geri dönüşümü; bu bireysel süreçlerin yetkilendirilmesini gerektirir;
o Kapalı ve kontrollü bir zincir halindeki ürün döngülerinden geri dönüşüm; bu bir geri dönüşüm planının kullanılmasını gerektirir.

10 Ekim 2024'ten itibaren, plastik girdileri toplamak ve ön işlemek için kullanılan kalite güvence sistemlerinin üçüncü bir tarafça onaylanması gerekir.


Ideative Danışmanlık