Maliyet Kaçaklarını Yakalamanın ve Tasarruf Sağlamanın 5 Yöntemi

Tasarruf, maliyet düşürme ve/veya maliyetten kaçınma yoluyla elde edilebilir. Satın alma ve kaynak bulma uzmanları olarak, temel maliyet (tahmin edilen/beklenen) ve fiili maliyet rakamları hazır olduğunda maliyet düşüşlerini ölçmek ve raporlamak kolaydır.

Maliyetten kaçınma önlemleri, gelecekte daha yüksek maliyetlere maruz kalmamak için sizin veya kuruluşunuzun aldığı tüm eylemler veya önlemlerdir. Alternatif enerji kaynakları gibi belirli önleyici eylemler, önlenen maliyetlerdeki potansiyel artışları temsil ederler. Aynı veya benzer tekrarlanan satınalmalar için cari ve önceki yıl harcamaları arasındaki fark olarak hesaplanan kesin maliyet tasarruflarının aksine, maliyetten kaçınma faaliyetlerine değer atfederken kesinlikle önyargı ve tahminlere yer vardır. Bu nedenle, satınalma departmanları, maliyetten kaçınma sürecini tam olarak gerçekleştirmek için finans gibi diğer departmanlarla maliyetten kaçınmayı hesaplamak için karşılıklı olarak mutabık kalınan bir yaklaşım oluşturulmalıdır.
1. Sürekli İyileştirme Tasarrufları
Yalın'daki 8 israf alanını hatırlayın: Kusurlar, Aşırı Üretim, Bekleme, Kullanılmayan Yetenek, Taşıma, Envanter, Hareket ve Yeniden İşleme. Bunlar genellikle tedarikçinin standardizasyon, işgücü azaltma veya diğer yalın uygulamaları kullanarak bir bileşenin veya hizmetin toplam maliyetini düşürmenin yollarını yaratmasını sağlayan durumlardır.
2. Yedekler
Aynı form, uyum ve işlevleri daha düşük maliyetle veya aynı maliyetle artan kalite/verimlilik ile gerçekleştiren yedeklerin belirlenmesi. İkame nedeniyle en iyi maliyet kaçınmalarından bazıları, daha ekonomik olan işlevsel olarak eşdeğer bir spesifikasyon üretme yeteneği ile sonuçlanan bir tedarikçi ile işbirliği yoluyla elde edilmiştir. Örneğin, yüksek teknoloji ürünü 400 dolarlık bir kamerayı 200 dolarlık bir Go Pro ile değiştirmek. İkame maliyetlerinden kaçınmanın kanıtlanması çok kolaydır (Orijinal ürün maliyeti – Yeni ürün maliyeti) * Miktar = Maliyetten Kaçınma.

3. Fiyat Koruma
Fiyat korumaları ile fiyat artışlarını geciktirmek veya fiyat artışlarını yavaşlatmak. Örneğin, enerji ve gaz endeksi tahminlerinin artması öngörülüyorsa, vergi kredisi, alternatif enerji kullanımı ve hatta tavan fiyat gibi hükümler eklenmesi gibi.

4. Müzakere
İlk tekliflerden daha düşük olan pazarlık fiyatlarına ulaşmak. Bu genellikle, tekrarlanan operasyonel harcamaların aksine, bir defaya mahsus alım yapılan harcamalar (teknoloji veya demirbaş yatırımları) için kullanılır.

5. Katma Değer
Ek katma değerli mal veya hizmetlerin alım sözleşmelerine ücretsiz olarak dahil edilmesi. Örneğin, büyük bir iş parçası için teklif verirken, tedarikçi bir yıl boyunca teslimat, kurulum ve/veya ücretsiz bakım hizmetlerini de içerebilir.


Ideative Danışmanlık