Gıda güvenliği ve tedarik zincirinde risk yönetimi

Gıda endüstrisinin tedarik zinciri, karmaşık bir şekilde gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Günümüz ortamında gıda güvenliği risklerini yönetmek için şirketlerin karşılaştıkları zorlukları ve mevcut olası çözümleri anlamaları gerekir.

Tedarik zinciri katılımcıları artık birinci kademe tedarikçi, üretici ve distribütör ile sınırlı değildir. Bugün katılımcılar, bir gıda ürününün yetiştirilmesi, hasat edilmesi, işlenmesi, paketlenmesi, nakliyesi ve satışına “tarladan çatala” dahil olan herkesi içermektedir. Bir katılımcı aynı tedarik zinciri içinde birden fazla role sahip olabilmektedir.

Yiyecek ve içecek üreticilerinden restoranlara ve gıda perakendecilerine kadar birçok şirket tedarik zincirlerini belgelemenin zor olduğunu düşünmektedir. Yine de mevzuat ve yönetmeliklerin gerekliliklerini karşılamak, riskleri azaltmak ve tedarik zinciri şeffaflığı için tüketici taleplerini karşılamak için tedarik zincirini anlamak çok önemlidir. Bütünsel bir bakış açısının ve potansiyel risklerin anlaşılmaması gıda güvenliği ve kalite başarısızlıklarına yol açarak bir şirketin veya birden fazla şirketin marka itibarına ve kârlılığına zarar verebilir. Şirketler, günümüzün karmaşık tedarik zincirlerinde gıda güvenliği risklerini yönetmek için karşılaştıkları zorlukları ve mevcut potansiyel çözümleri anlamalıdır.
Şirketler, gıda güvenliği ve kalite risklerini proaktif olarak belirlemelerine ve bunlara yanıt vermelerine olanak sağlamak için bu zorlukları ele almayı düşünmelidir. Gıda güvenliği standartları şirketleri iş hedefleriyle uyumlu hale getiren geniş ve entegre bir güvenli gıda tedarikçisi ve hizmet sağlayıcı olabilmeleri için gerekenlerin çerçevesi geliştirmiştir.

Etkili bir tedarikçi ve hizmet sağlayıcının risk yönetimi programı temel unsurlara dayanır. Bir kuruluş, şirket genelinde bir gıda güvenliği ve kalite kültürü oluşturmalıdır. Şirket kültürü, gıda güvenliğinin kuruluş genelinde bir öncelik olduğu beklentisini oluşturmak için esastır ve yönetişim ve gözetim yapısını destekler. Kültür ve yönetişim yapısıyla uyumlu olan ve onu destekleyen politikalar ve standartlar, tedarikçi yönetim programını tanımlamalıdır.


Ideative Danışmanlık