ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) Nedir?

Büyüyen şirketler elektronik tabloların artık yetmediği bir noktaya ulaşır. Kurumsal kaynak planlama yazılımının devreye girdiği yer burasıdır. ERP sistemleri, önemli operasyonel bilgileri toplar, düzenler ve kuruluşların yalın ve verimli operasyonlar yürütmesine yardımcı olur.

Çoğu profesyonel “ERP” terimini duymuştur, ancak kurumsal kaynak planlama sistemlerinin ekipleri için neler yapabileceğini tam olarak bilemeyebilirler. ERP'nin ne olduğunu, nasıl çalıştığını, işletmeniz için neler yapabileceğini, doğru çözümün nasıl seçileceğini ve çok daha fazlasını bu makalede açıklayacağız.

 

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) nedir?
ERP özünde, iş süreçlerini otomatikleştiren ve muhasebe, üretim, tedarik zinciri yönetimi, satış, pazarlama ve insan kaynakları (İK) dahil olmak üzere departmanlardan girdiler toplayan merkezi bir veri tabanından yararlanarak içgörüler ve iç kontroller sağlayan bir uygulamadır.

Bilgiler bu merkezi veritabanında derlendiğinde, yöneticiler çeşitli senaryoları analiz etme, süreç iyileştirmelerini keşfetme ve büyük verimlilik kazanımları elde etme konusunda görünürlük kazanır. Bu yöneticiler gerekli verileri aramak için daha az zaman harcadıkça maliyet tasarrufu ve daha fazla üretkenlik anlamına gelir.

Basitçe söylemek gerekirse, bir ERP sistemi bir kuruluşta insanları, temel iş süreçlerini ve teknolojiyi birleştirmeye yardımcı olur.

Önemli Çıkarımlar
ERP, ortak bir veri tabanında çeşitli departmanlardan bilgi toplayan ve yöneticiler tek bir gerçeklik vizyonu kullanarak bir şirketin nabzını izlemesini sağlayan kritik iş yazılımıdır.
Kurumsal kaynak planlama sistemleri, finans, üretim, envanter ve sipariş yönetimi, müşteri iletişimi, satış ve pazarlama, proje yönetimi ve insan kaynakları gibi kritik iş fonksiyonlarını birleştirir. Önemli bir özellik, her departman için ayrıntılı analitik ve raporlamadır.
ERP, verimsiz manuel süreçleri öne çıkaran ve büyüme fırsatlarını ortaya çıkaran kuruluş çapında görünürlük sağlayarak büyük zaman ve finansal tasarruflar sağlayabilir.
ERP yazılımı için şirket içi, bulut ve hibrit dahil olmak üzere çeşitli dağıtım modelleri vardır. Bulut ERP son yıllarda son derece popüler hale gelirken, hangi yaklaşımın en iyi olduğu şirket ihtiyaçlarına bağlıdır.

ERP geçmişi
1990 yılında araştırma firması Gartner tarafından ortaya atılan kurumsal kaynak planlaması bağımsız bir uygulama olmadığı için kafa karıştırıcı bir kavram olabilir. ERP bir iş yazılımı kategorisi olsa da, ERP sistemleri, her biri belirli bir iş gereksinimine hitap eden çeşitli modüllerden oluşur. Örneğin, ürün bazlı şirketler tipik olarak muhasebe, envanter ve sipariş yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve tabiki ürün üretiyorlarsa veya bir araya getiriyorlarsa imalat için bazı modüllere sahiptir. Hizmet işletmeleri, muhasebe, proje yönetimi, profesyonel hizmet otomasyonu ve CRM için modüllere yönelebilir.

Her modül, bir ERP sisteminin önemli bir bileşeni olan merkezi veritabanından bilgi çeker ve bilgiyi buraya gönderir. Bu ortak veri havuzu, tüm departmanlara görünürlük sağlar ve böylece yöneticilerin farklı alanların iş performansını değerlendirip karşılaştırmasına ve kararların tam etkisini anlamasına olanak tanır. Ayrıca süreç otomasyonu, gelişmiş iç kontroller ve daha etkili iş zekası gibi diğer şirket uygulamalarına da destek sağlar.


Ideative Danışmanlık