Teşvik, Hibe ve Fonlar

KOSGEB Yeşil Dönüşüm Destek Programı ilan edilmiştir

KOBİ’lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli stratejilerin oluşturulması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı kapsamında 2022 yılı 1. Döneminde 2 adet çağrı açılmıştır:

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı)

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı)

T.C. Maliye Bakanlığı Ar-Ge İndirimi

Ülkemizde “Ar-Ge İndirimi”ne ilişkin;

Ufuk Avrupa Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre

Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre Alanı (Küme 6), Ufuk Avrupa Programı’nda Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet bileşeni altında yer almaktadır.

Ideative Danışmanlık