ISO 22000'in Gıda Sektörüne Faydaları

ISO 22000 kuruluşların, endüstrilerinde hangi kalite güvence ve önleyici gıda güvenliği önlemlerinin uygulanması gerektiğini anlamalarını sağlar. ISO 22000, günümüzün uluslararası standardıdır ve işletmelere birçok yönden fayda sağlamaktadır.

Ürünlerini bu kurallara ve spesifikasyonlara uyarak geliştiren şirketler, dünya çapında birçok pazarda rekabet etme konusunda giderek daha özgür hale geliyorlar. Ticaret yetkilileri için ISO 22000, bölgesel ve küresel pazarlarda oyun alanını genişletir. Bunun nedeni, en yüksek kalitede gıda ve güvenlik sağlayan başarılı uygulamalar sağlarlar.

Bu Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Ne Anlama Geliyor?
ISO 22000, dünya çapında güçlü bir kabul görmektedir, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde gıda güvenliği standartlarının ne olması gerektiğini temsil eden bir kaynak sağlar. Bu tür standartlar, ülkelerin ihracat pazarı beklentilerini karşılamak için ürün ve hizmet standartlarının ne olması gerektiğine dair tanımlanmış özelliklere sahip olmalarını sağlar. Gelişmekte olan ülkeler tam da bu -gelişmekte olan- olduklarından, bu onlara gıda ihracatı standartlarını karşılama yeteneği verir ve bu da zaten kıt olan kaynakları israf etmekten kaçınmalarına yardımcı olur.

ISO 22000 Dünya Nüfusuna Nasıl Fayda Sağlar?
Her bireyin yaşam kalitesi aşağıdaki hükümlerle ISO 22000 kural ve düzenlemelerinden yararlanacaktır:

Gıda endüstrisinde daha kaliteli süreçler
Kaynakların dünya çapında iyileştirilmiş kullanımı
Artan şirket karı
Artan ekonomik büyüme
Daha güvenli gıda
Gıda kaynaklı hastalık oranlarında azalma
Tekniklerin, yöntemlerin ve prosedürlerin daha verimli dokümantasyonu
Hükümetler ayrıca sağlık, güvenlik ve çevre mevzuatının geliştirilmesine yardımcı olan bilimsel ve teknolojik bilgi gibi büyük faydalar göreceklerdir. Bu faydalar aynı zamanda gıda çalışanlarını eğitmek ve düzenlemek için bir yol sağlayacaktır.
Gıda endüstrisinde yer alan herkes, yenilebilir ürünlerin işlenmesi, depolanması, üretimi ve dağıtımında ISO 22000'in sağladığı faydaların farkında olmalıdır. Şirketlere üstün gıda güvenliği şartları sağlar, karların düşmesini önler ve kalite üzerinde maksimum etki için ISO 9001 gibi diğer yönetim sistemi standartlarıyla birleştirilebilir.

ISO 22000'in sizin ve kuruluşunuz için doğru olup olmadığını bilmek basittir: Büyüklüğü veya konumu ne olursa olsun her şirket için mutlaka ciddi ölçülebilir faydalar sağlar. Şirketinizdeki uygulamaları ana hatlarıyla belirlemek sonuç almanıza, yönetim kurulu genelinde güven iletmenize ve paydaşları ve tüketicileri etkilemenize olanak tanır.

Gıda güvenliği uygulamaları başarısız olduğunda, tehlikeli ve genellikle son derece pahalı sonuçlar ortaya çıkabilir. Gıda güvenliği standartlarının uygulanmasıyla olası sorunların ortaya çıkmadan önlenmesi, bir kuruluşu kayıptan, avukatlık ücretlerinden ve hatta kapılarını tamamen tazmin etmek zorunda kalmaktan kurtarabilir.

 


Ideative Danışmanlık