BRCGS Gıda Standardı ve Tedarik Zinciri

Müşteri ve mevzuat gerekliliklerini karşılamak için, gıda tedarik zincirinin her bir parçasında ürün güvenliğini sağlamak gerekir. Tüm gıda endüstrisi paydaşları için gıda güvenliği, kalite, yasal gereklilikler ve güvenilir ürün büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, gıda üreticilerinin tedarik zinciri boyunca risklerini minimize etmeleri beklenmektedir. 

Tedarik zincirindeki en önemli noktalardan ikisi; tedarikçi denetimleri ve proses kontrol programlarıdır. BRC versiyon 8 madde 3.5 da bu gereklilik açıkça belirtilmiş olup temel gerekliliktir.

Tedarikçi denetimlerinin amacı; tedarikçi veya tedarik edilen malzemeden kaynaklı risklerin tanımlanmasıdır. Bu risklerin detaylı analizi yapılmalıdır. Analiz sonucunda belirlenen riskleri ve tehlikeleri önlemek için bir prosedür uygulanmalıdır. Aşağıda belirtilenler ve diğer tüm potansiyel riskler dikkate alınmalıdır. Yabancı maddeler, mikrobiyolojik tehlikeler, kimyasal tehlikeler, alerjenler, radyolojik tehlikeler, taklit ve tağşiş.

Tedarikçi denetimleri risk analizi kapsamında planlanmalı ve bir onay sürecine sahip olmalıdır. Süreçte hammadde ve ambalaj malzemelerinin validasyonu, risk analizleri ve test protokolleri bulunmalıdır. Performans kriterlerine göre tedarikçi izleme programı güncellenmelidir. Trendlerin analizleri yapılmalı, denetim sıklıkları belirlenmelidir. Tedarikçilerle resmi sözleşmeler yapılmalı ve spesifikasyonlar karşılıklı olarak onaylanmalıdır.

Hammaddelerin, taklit ve tağşiş riski olduğu durumlarda özel protokoller gerekebilir. Coğrafi işaretli ürünlerde veya uygunluk iddiasına sahip olan ürünlerde de ayrı protokoller gerekebilir. (GDO içermeyen, organik, kosher, glutensiz gibi )

Ürünlerin bütünlüğünü etkileyebilecek hizmet sağlayıcılar da onay ve izleme sürecine dahil edilmelidir. Bu tip hizmet tedarikçileri aynı zamanda resmi sözleşmelere ve hizmet şartlarına tabi olmalıdır.

BRC versiyon 8 madde 3.5.3 – Hizmet tedarikçilerinin yönetimi
Servis sağlayıcılar ;

İş kıyafetleri ve çamaşır yıkama hizmetleri
Sözleşmeli temizlik ve sanitasyon firması
Sözleşmeli bakım firması
Haşere kontrol servis sağlayıcıları
Sertifikasyon kuruluşları
Taşeronluk süreci ve dış paketleme
Üçüncü taraf laboratuvar testleri
Kalibrasyon hizmetleri
Danışmanlık ve eğitim
Ekipman devreye alma
Komisyoncular, depolama, nakliye, dağıtım, vb.


Ideative Danışmanlık